Hoppa till innehåll

Att vilja välja bort rösträtten

Nu på väg från Sundsvall till Gävle. Lite reflektioner finns från de utfrågningar som nu genomförts. En av de mer intressanta beskeden Marita Ulvskog gav var att hon även i dag hade valt att rösta nej till ett medlemskap. Hon hade hellre sett att Sverige var i Norges situation.

 

Det är ett anmärkningsvärt besked. Norges situation är nämligen att man är en del av den inre marknaden men utan rösträtt. Vi fattar besluten och Norge får följa dem. Det är vad jag skulle vilja kalla ett demokratiskt underskott.

 

Och Marita Ulvskog vill som sittande parlamentariker heller att andra röstar för oss när det gäller grundläggande regelsystem för vårt samhälle. Det är jättekonstigt. Det är ungefär som om socialdemokraterna valde att inte skicka sina parlamentariker till Bryssel utan bara avvakta vilka beslut som fattas.

 

Rätt ofta möter norska företrädare som vill ta upp olika frågeställningar kring den inre marknaden som de är bekymrade för. Jag möter dem gärna och vill gärna bidra till att norska intressen och synpunkter blir tillgodosedda. Men det vore underligt om vi svenskar själva valde att nu vända oss till danskarna för att få våra intressen tillgodosedda.

 

För Sverige med en industri och ett näringsliv som är direkt integrerat i den europeiska ekonomin vore det förgörande. Där vill Ulvskog ställa Sverige och så ska självfallet hennes kandidatur bedömas.