Hoppa till innehåll

Att stänga sig själv ute är inte bra

WTO går som väntat emot EU i konflikten om tull på dataskärmar och printrar. EU-kommissionens försvar är att dessa numera är så enkla produkter att man inte bör se dem som särskilda IT-produkter utan mer normala konsumtionsvaror. Det kan vara att en sådan definition gör tullar förenliga med WTO-avtalet om handel med IT-produkter men det gör likväl inte saken bättre.

Det innebär dels att europeiska konsumenter får betala mer för sina produkter, dels att inhemsk industri skyddas på konsumenternas bekostnad trots att den inte är globalt konkurrenskraftig och, vad som är värre, vi riskerar en utveckling där europeiska varor på motsvarande grunder utestängs från de amerikanska och asiatiska marknaderna. Och det innebär att vi använder tullar för att försvåra för europeiska företag som vill utvecklas i världen. I en tid då marknaderna utanför Europa är långt större, och växer snabbare, än i Europa är det att begränsa europeisk industris möjligheter, inte att skydda den.