Hoppa till innehåll

Att öka underskotten hjälper inte Europas ekonomier – Artikel i Västerviks Tidning

  • av

Socialdemokraterna Göran Färm och Olle Ludvigsson är irriterade över att jag har påpekat att socialdemokrater runt om i Europa, inklusive de själva, kritiserar politiken som har förts i de länder som har klarat sig väl i den ekonomiska krisen – till exempel Sverige och Tyskland – medan de stödjer den politik som förts i de länder som har fallit djupare ned i krisen.

Det är ju lite upp och ner, milt talat. Och det gäller även deras argument:

”Det är i huvudsak högermajoriteter som med ideologisk blindhet styrt Europa de senaste åren.” Fel. Spanien, Portugal och Storbritannien hade samtliga socialdemokratiska regeringar som genom en medveten underskottspolitik förde dem djupare in i krisen, en politik som Färm och Ludvigsson i likhet med andra europeiska socialdemokrater nu rekommenderar. Spanien hade till och med rätt goda offentliga finanser men genom att man sökte stimulera ekonomin genom större underskott underminerades finanserna. Och de svenska socialdemokraterna applåderade detta och hänvisade till den spanska modellen i sin vårmotion 2009. Den meningen strök de sedan 2010 när de sett resultaten.

Och i Frankrike har socialdemokraten Hollande kommit till makten på löften om ökade offentliga utgifter och lägre pensionsålder, vilket har lett till ytterligare förlorad konkurrenskraft och snabbt växande arbetslöshet.

I Portugal har den nuvarande regeringen sparat för att minska de socialdemokratiska underskotten och föreslog i veckan att statsanställda skall ha 40 timmars arbetsvecka istället för 35, under stark kritik från Färms och Ludvigssons partivänner som menar att det är en ”drakonisk” politik.

Sedan har både Färm och Ludvigsson rätt i att arbetslösheten är för hög även i Sverige men faktum är att den svenska arbetslösheten med alliansregeringen ligger på ungefär samma nivå som under högkonjunkturen med socialdemokraterna.

I sin artikel bekräftar Färm och Ludvigsson exakt det jag skrev: de kritiserar de regeringar som fört och för en återhållsam budgetpolitik och skriver att man borde öka underskotten mer för att stimulera ekonomin. Det fungerade inte för alla de länder som redan innan hade stora underskott och det fungerade inte när de sökte möta krisen med ännu större underskott och det fungerar inte nu eftersom problemet är att ingen vill låna pengar till länder som styrs som Färm och Ludvigsson vill. Inte ens Färm och Ludvigsson.

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark är moderat Europaparlamentariker och vice ordförande i parlamentets största partigrupp EPP