Hoppa till innehåll

Artikel på Newsmill: Vill Juholt också ha en extra EU-skatt?

Stöder den nye partiordföranden sina socialdemokratiska vänner i Europaparlamentet när de vill driva fram nya skatter på europeisk nivå? Det undrar Gunnar Hökmark, moderat Europaparlamentariker.

Det vilar något mystiskt kring den nye socialdemokratiske partiledaren. Ingen vet vad han tycker. På det viset kan han sägas vara en representativ företrädare för en rörelse som har tappat orienteringen i den moderna världen. Den nyfikenhet som möter honom när han håller sitt första tal som partiordförande för socialdemokraterna säger mycket om socialdemokratisk vilsenhet men också hur gamla instinkter sitter i.

En större offentlig sektor och högre skatter. ökad offentlig kontroll över välfärden och mindre utrymme för de personliga valen i vardagens viktigaste frågor. En ytterligare krona till kommunen, landstinget eller staten var bättre välfärd än en större marginal för familjer med vanliga inkomster. Det var en politik som var starkt knuten till det som kom att kallas folkhemmet. Det vill säga den välfärd vi inom Sveriges gränser kunde bygga upp. Folkhemmets utopi var svensk.

Men världen förändrades och blev öppnare. Industrisamhället blev till en tjänsteekonomi. Och där någonstans gick socialdemokratin bort sig, med en gammaldags karta i en ny värld. Allra tydligast blev detta inför det europeiska samarbetet och frågan om Sveriges medlemskap i EU.

Håkan Juholt ärver en rörelse som ännu inte gjort upp med denna fråga. Fortfarande slits man mellan känslan av att EU hotar det egna svenska folkhem som en gång fanns, och kanske kan uppstå på nytt, och förhoppningen att kanske kan EU vara den ram som vi bygger upp ett nytt folkhem inom.

Just nu slits socialdemokratin i motståndet mot tankar på att lönebildning ska vara något som EU ska ha synpunkter på samtidigt som man vill ha sociala klausuler och en social stadga för att just garantera samma löner och sociala tryggheter i olika länder. Mot viljan att slå vakt om svensk beskattningsrätt står förhoppningen om att EU kanske ändå kan erbjuda en möjlighet att reglera och kontrollera det som blivit allt svårare i den konkurrensutsatta och öppna nationella ekonomin.

De EU-skatter som socialdemokraterna tidigare sagt sig vare emot eftersom de hotat svensk suveränitet är man nu för. Göran Färm, socialdemokraternas budgetpolitiker i Europaparlamentet, beskriver det så här:

”Nya smarta finansieringslösningar är en förutsättning för de offensiva investeringar som krävs för att klara tillväxt och grön omställning. I betänkandet (den så kallade Podimata-rapporten för innovativ finansiering av ökade utgifter, min anmärkning) öppnar vi upp för vassare koldioxid- och energiskatter, skärpt beskattning av finanssektorn och nya europeiska projektobligationer för att finansiera stora infrastrukturprojekt.”

Vad det handlar om är inte främst att öka skattebördan (även om det också behövs i vissa delar av världen), utan att finna nya finansieringsformer som uppfyller flera syften, skriver Färm och fortsätter lyriskt:

”Det är stora pengar det handlar om. Podimata-rapporten talar om årliga intäkter från en ”low-rate FTT” på 200 miljarder euro inom EU och 650 miljarder dollar globalt.”

Han har rätt. Det är stora pengar det handlar om. Det skulle i praktiken innebära mer än en fördubbling av EU:s budget. För en vanlig svensk familj handlar det om mellan 1000 och 2000 kronor till nya utgifter som socialdemokraterna vill ha.

Men det är också ett stort principiellt steg att ta. Från att vi slår vakt om en nationell beskattningsrätt till att vi skapar en europeisk. Från att vi själva bestämmer över våra skatter till att EU ska göra det. Från att vi i förhandlingar mellan medlemsstaterna bestämmer hur vi ska finansiera de gemensamma kostnaderna utifrån medlemsstaternas alla andra kostnader och hur mycket medborgarna betalar i skatt till att EU beslutar om nya skatter för att finansiera nya utgifter.

I sitt tal kan Juholt svara både på hur han ser på skattepolitiken, på synen på EU. Ska vi själva besluta om våra skatter eller ska vi lägga till en ny beskattningsnivå som inte behöver ta hänsyn till det skattetryck vi redan har utan lägger nya skatter ovanpå gamla? Stöder den nye partiordföranden sina socialdemokratiska vänner i Europaparlamentet när de vill driva fram nya skatter på europeisk nivå?

Länk till artikeln.