Hoppa till innehåll

Artikel i Skånska Dagbladet- Stöd Östliga Parnerskapet

Demokrati, rättsstat och fri handel är ett hot mot var och en som vill utöva inflytande och makt över andra. Därför genomför Ryssland nu inför toppmötet i Vilnius en kampanj av brutala hot mot sina grannländer och vi kan se en ny ridå falla ner och dela Europa.

Det är inte den gamla järnridån som bakom dolde sig rustade arméer färdiga att marschera in i Västeuropa den taggtråd som delade Europa mellan Öst och Väst. Bakom den nya ridån härskar istället en skum maktutövning där ekonomisk och offentlig makt glider samman bortom offentlig kontroll och där korruption och offentlig institutioner används på de politiska makthavarnas villkor.

I förra veckan tvingade man den armeniska presidenten Serzh Sargsyan på besök i Moskva att göra en helomvändning när det gäller landets kurs mot europeisk integration. Efter bara någon dag i Moskva föll han efter för hot från Ryssland om att fortsätta upprusta grannlandet Azerbajdzjan i konflikten om Nagorno Karabach.

Ukraina hotas med handelsblockad och fortsatta leveransproblem av gas. 

I Georgien driver man på för att den nuvarande regeringen ska vända sig bort från Europa och därmed underlätta en obskyr maktutövning med förföljelser av oppositionen, samtidigt som man fortsätter ockupationen av Abchazien och Sydossetien efter anfallskriget 2008.

I Moldavien gör man med korruption, gamla säkerhetsstrukturer och militär närvaro i Transnistrien vad man kan för att underminera de regeringsalternativ som vill gå en europeisk väg.

I Syrien ser vi hur Putinregimen ger Assad sitt stöd, oavsett massmördande och kemisk krigföring.

Samtliga dessa länder blev för några år sedan en del av ett samarbete med EU som kallas det Östliga partnerskapet. Det syftar till att bland annat utveckla och stärka demokratiska institutioner och en rättsstatlig utveckling. I Vilnius genomför EU i slutet av november ett toppmöte med det Östliga partnerskapets länder, med sikte på att de som uppfyller kraven ska kunna signera associationsavtal som innehåller detta och möjligheter till fortsatt integration.

Det är ingen tvekan om att en utveckling med frihandelsavtal och stöd för demokratiska institutioner skulle vara bra för dessa länders välstånd och självständighet. Men för Ryssland är en öppnare ekonomi, frihandel med EU ett hot mot den egna makten snarare än en möjlighet för regionens utveckling.

De länder som nu riskerar at hamna bakom den nya ridån av obskyr rysk maktutövning måste stödjas att välja demokrati och öppenhet. Rysslands påtryckningspolitik visar hur viktigt det är med en utveckling av det Östliga partnerskapet.

 

Gunnar Hökmark

 

Gunnar Hökmark är vice ordförande för EPP-gruppen, Europaparlamentets största partigrupp och ansvarig för utvidgnings- och grannskapspolitik. Han startade en gång Måndagsrörelsen Till Stöd för Balterna.