Hoppa till innehåll

Artikel i KvP: En avgörande tillväxtinjektion i det skuldkristyngda Europa

  • av

Publicerad fredag 17 februari 2012.

Mer än hälften av alla bredbandsuppkopplingar inom EU är i dag mobila. 2014 beräknas siffran vara 80 procent. Internettrafiken över de mobila näten ökar explosionsartat och dubbleras för närvarande varje år. I Sverige är antalet mobila teleabonnemang tre gånger fler än de fasta.

År 2020 beräknas 50 miljarder trådlösa enheter vara uppkopplade till nätet samtidigt som vi ser en snabbt accelererande utveckling av nya tjänster som bygger på internet och en växande mobil datatrafik. En ny digital revolution är på väg och i centrum står de trådlösa radiovågor som går under benämningen radiospektrum.

Värdet av de tjänster som är beroende av radiospektrum i Europa uppgår redan i dag till över 200 miljarder euro årligen. Förutom för kända konsumentprodukter som Iphone eller gps-system spelar radiospektrum en helt avgörande roll för utvecklingen av nya tjänster som klimatsmarta energisystem, digitala vårdtjänster eller utsläppseffektiva transporter. Och kanske viktigast av allt: ständigt nya affärsmodeller som gör tjänstesektorn lättillgänglig.

Europas väg ur den ekonomiska krisen förutsätter att vi tar ledningen i den digitala ekonomin som nu växer fram. På samma sätt som den industriella revolutionens uppfinningar skapade ekonomisk tillväxt och ökad levnadsstandard ser vi nu att framväxten av internet och nya teknologier redan har förändrat logiken och förutsättningarna för utveckling och välstånd i vår tid. Och nu kommer en andra våg. Denna utveckling ställer krav på att vi ökar kapaciteten.

Den här veckan antog Europaparlamentet en ny europeisk spektrumpolitik som jag förhandlat fram som en överenskommelse med regeringarna i ministerrådet.

Europa ska nu ta ledningen för den mobila informationsteknologin genom att frigöra fler frekvenser, mer utrymme i etern, för att säkra kapacitet som ger mer konkurrens och kan möta den växande mobila datatrafiken med de snabbaste hastigheterna i världen.

Beslutet är en avgörande tillväxtinjektion i det skuldkristyngda Europa. Spektrumprogrammet kommer inte enbart att skapa nya tjänster och europeisk tillväxt utan även skapa förutsättningar för Europa att återta den globala ledarrollen inom trådlös kommunikation.

Genom att ålägga samtliga medlemsstaterna att öppna det så kallade 800-megahertzbandet för mobilt internet senast den 1 januari 2013 skapar vi en paneuropeisk marknad där skalfördelar bidrar till att bygga en gemensam europeisk telekommarknad.

Sverige har redan auktionerat ut 800-bandet, nu sätter vi press på samtliga medlemsstater att göra samma sak.

Vi ökar också utrymmet för wifi-hotspots så att sjukhus, flygplatser och skolor kan fortsätta att bygga upp sina egna wifi-nät.

Så skapar vi förutsättningar för att den digitala revolutionen har sin hemvist i Europa; att morgondagens nya tjänster och genombrott utvecklas från Lund och Kista i stället för Shanghai eller Silicon Valley.

Gunnar Hökmark (M)

vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, och ansvarig för den nya spektrumpolitiken.