Arabers rätt till frihet

EU måste hävda arabers rätt till demokrati och frihet och sluta med att betrakta förtryck som en naturlig del av kultur och religion. Europeiska unionen måste bli en kraft för frihet och demokratisk utveckling i hela Mellersta Östern.

Alltför länge har Europas politiker sett genom fingrarna med förtrycket av araber som om detta är en typ av förtryck som av kulturella skäl kan accepteras. EU måste ställa sig på de förtrycktas sida lika mycket i Mellersta Östern som i andra delar av världen. Det sa moderaternas förstanamn till Europaparlamentet när han talade inför Samfundet Sverige-Israel på söndagen.

Det är naturligt att EU nu stödjer den reformering som medlemsländerna i Arabförbundet har bundit sig för. Det gäller respekten för mänskliga fri- och rättigheter, män och kvinnors lika rätt och utvecklingen mot demokratiska samhällen. Det europeiska stödet bör emellertid inte ges på förtryckarnas villkor utan måste syfta till att stödja de demokratiska och liberala krafter som vill modernisera och utveckla arabvärlden.

En naturlig del i en ny europeisk politik är att inte acceptera antisemitism, stöd till terrororganisationer, hot om våld mot andra länder och förtryck av de egna medborgarna. EU har som organisation en bred förmåga att bidra till en utveckling som kan ge människor i arabvärlden bättre livsvillkor, respekt för mänskliga fri- och rättigheter samt en fredlig utveckling. Inom ramen för en sådan politik kommer det bli möjligt att etablera en palestinsk stat som bidrar till freden och säkerheten i regionen, sa Hökmark.