Hoppa till innehåll

Är S för eller mot EU-skatter?- Artikel Norrköpings Tidningar

Sedan tidigare har Miljöpartiet uttalat sig för en europeisk beskattningsrätt. Socialdemokraterna har på olika sätt agerat för en europeisk skatt på pensionsfonder och besparingar, det som kallas finansiell transaktionsskatt.

Detta bryter mot en uppfattning som varit självklar för svenska politiker av olika färg tidigare. EU-budgeten ska finansieras genom en samlad prioritering av nationella och europeiska uppgifter och bygga på medlemsstaternas finansiering. Svenska folket ska sig själv beskatta.

Nu öppnar Socialdemokraterna ännu mycket mer på dörren för EU-skatter. När Europaparlamentet i sitt sista sammanträde i Strasbourg röstade om ett betänkande om erfarenheterna av den senaste budgetprocessen betonade majoriteten att det behövs ett införande av ”ett eller flera nya egna medel” vilket är ett uttryck för de egna skatteintäkterna, det vill säga införandet av EU-skatter.

Det står i strid med att Socialdemokraterna i sin valplattform hävdar ”EU ska inte ha en egen beskattningsrätt.” Å andra sidan säger man sig vara för en skatt på finansiella aktiviteter som ju är en EU-skatt. De har ju också röstat för den europeiska transaktionsskatten på pensioner, betalningar och sparande. När parlamentet röstade för införande av nya egna medel, det vill säga nya EU-skatter, röstade en av dem för detta, de andra avstod. I en annan rapport om just egna medel röstade en för egna medel medan de andra avstod.

Mot denna bakgrund: att de ibland röstat för EU-skatt, ibland uttalar sig mot och ibland för, ibland avstår och ibland företräder flera olika uppfattningar inom den svenska socialdemokratiska gruppen, vore det skäl om Socialdemokraterna svarade på följande enkla fråga: är de för eller emot EU-skatter?

Det är en betydande maktöverföring till Bryssel från Sveriges Riksdag de verkar för om de är för EU-skatt. Om de inte är för EU-skatt bör man förklara varför man inte röstar emot.

Gunnar Hökmark (M) Gunnar Hökmark är vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP-gruppen och Moderaternas förstanamn vid årets Europaval