Hoppa till innehåll

Anna – du är nog bättre på socialdemokratisk budgetpolitik

Anna,

Såg att du skall presentera en rapport om den framtida budgetutvecklingen. Roligt att se dig tillbaka i inrikespolitiken. Det behövs eftersom det är svårt att få konkreta svar från dina kolleger Persson och Ringholm om den socialdemokratiska budgetpolitiken.
Visserligen såg jag att du tänkte ägna dig åt att presentera en rapport om borgerlig budgetpolitik i dag. Men börjar det inte bli tröttsamt med tanke på att problemet i dag är att det inte finns något besked om hur en socialdemokratisk regering skall klara utgiftstaken för 2002, 2003 och 2004. Jag tror med all respekt att du inte har någon större kompetens att presentera borgerlig budgetpolitik men rimligtvis måste du vara en av de ledande företrädarna för att presentera den socialdemokratiska?

För 2003 bedömer Ekonomistyrningsverket att utgiftstaken kommer att sprängas med 20 miljarder. Men därutöver har ni i ert valmanifest lovat ytterligare utgifter som för 2003 utfaller med omkring 12 miljarder. Det blir drygt 32 miljarder som måste sparas om utgiftstaken skall klaras och ni sitter kvar. Hur skall dessa utgifter sparas?
När Bosse Ringholm har svarat har han mest svarat med att utgiftstaken skall hållas eller att han skall redovisa utgifterna på ett annat år. Men det är ju redovisningsfiffel som inte gör utgifterna mindre och dessutom inte fungerar eftersom utgiftstaken riskerar att sprängas alla de här tre åren.

Nu har ju frågan fått ytterligare en ny dimension eftersom Gudrun Schyman i dag hotar med att kräva misstroendevotum mot en socialdemokratisk regering som inte tillmötesgår vänsterpartiets krav på den ekonomiska politiken. Vänsterpartiet är dessutom det parti som hävdar att utgiftstaken tillmäts för stor betydelse.

Vid sin partikongress beslutade vänsterpartiet om att kräva utgiftsreformer som enligt vad man själv hävdar uppgår till 160 miljarder. En del av dessa utgifter överensstämmer med utgifter som ni socialdemokrater beslutade vid er partikongress och andra med dem som LO i sin valhandbok kräver skall genomföras. Tillsammans med ert valmanifest så uppgår partikongressens och LO-s utgiftskrav till 60 miljarder. Vänsterpartiet hänvisar just till LO-kraven på sin hemsida: http://www.vansterpartiet.se//vp/9250.cs
Det är rimligt att du på en pressträff om budgetpolitik redovisar den budgetpolitik ni vill genomföra tillsammans med de partier som kräver att få samarbeta med er för att överhuvudtaget ge er sitt parlamentariska stöd.

För det första: kommer ni gå vänsterpartiet till mötes i deras utgiftskrav på 160 miljarder, av vilka en viss del överensstämmer med vad er egen partikongress har krävt?

För det andra: kommer ni hålla fast vid utgiftstaken även om vänsterpartiet kräver utgiftsökningar som går utöver?

För det tredje: om ni skall hålla fast vid utgiftstaken: hur ser de besparingar på drygt 30 miljarder kronor som krävs 2003 ut? Trots många pressträffar om andras budgetpolitik har ni på denna punkt inte lyckats ge besked i denna fråga när det gäller er egen. Summan är ändå större än de utgiftslöften som fanns i själva valmanifestet så svaret borde vara lika intressant för väljarna som dess innehåll.

Med vänliga hälsningar,

Gunnar Hökmark

PS. När det gäller borgerlig budgetpolitik kommer jag ihåg att Erik Åsbrink hade en sådan kaskad av pressträffar inför förra valet. Det blev till slut lite larvigt eftersom han dubbelräknade skattesänkningar och glömde att vi alla har lägre utgiftstak redovisade i våra budgetalternativ. Vi kommer inte ha utgifter som överskrider utgiftstaken. DS.