Hoppa till innehåll

Anförande på European University Association

Under sitt anförande framhöll han bland annat vikten av att fortsätta verka för ett enklare regelverk för universitet – och underströk samtidigt att mycket har hänt de senaste åren. Enträget arbete syftande till att förenkla för universitets- och forskningsvärlden har givit positiva resultat. Han underströk också att vägen ur den finansiella krisen för Europa gick genom kunskapssektorn. Mer pengar måste satsas på forskning och utbildning om Europa ska kunna sig ur den finansiella krisen samt vara konkurrenskraftigt i förhållande till USA och de snabbt växande ekonomierna i Asien, som exempelvis Kina och Indien.