Hoppa till innehåll

Almedalen är en frihandelshyllning- Artikel Västerviks Tidning

  • av

Visby växte en gång fram som Östersjöns ledande stad för handel. Här handlades och lastades om för transporter in i Östersjöns många olika Hansastäder. Visby blev rikt inte genom sina råvaror utan genom sin handel och det företagande som det gav möjlighet till. Det var genom det mervärde som företagandet skapade som Visby kunde växa fram. Något som de rödgröna nu gjort till sin främsta uppgift att bekämpa.

Överallt där fri handel och privat företagande har utvecklats har en kombination av välstånd, nyskapande kultur och civilisation växt fram. Den fria handeln förmedlar inte bara varor utan också tankar, idéer och kultur. Privat företagande skapar nya marknader, nya tjänster, nya varor och nya strukturer av välstånd.

Därför har de också alltid varit ett hot mot de regimer och makthavare som har velat upprätthålla ett status quo utifrån sina egna ideal och sina egna ekonomiska intressen.

Visby är ett tydligt exempel på marknadsekonomins storhet, företagandets förmåga och handelns betydelse- Ingen förlorade på handeln till och från Visby. Alla vann. Borgarna i Visby. Bönderna runt om på Gotland. Och alla dem som tjänade pengar på att man kunde sälja sina varor genom den handeln som där bedrevs.

Det är denna verklighet som har gått förlorad ur den politiska debatten. Trots att Almedalsveckan är en senkommen hyllning till den fria handel som gjorde Visby stort ser vi här alla dem som vill göra samhällen som de själva vill ha dem, obefläckade av mångfaldens krafter, yttre påverkan och människors egna idéer.

Gunnar Hökmark (M) ledamot av Europaparlamentet