Hoppa till innehåll

Aktieägares rösträtt inom EU

Gunnar Hökmark har i debatterna betonat vikten av att inte utarma bolagsstämmor genom att göra det alltför enkelt att distansrösta. Distansröstning via post kan vidare innebära högre kostnader för företag och även mer komplikation.

Det finns olika traditioner i Europa vad gäller ägande och företagskultur – till exempel antas beslut på svenska bolagsstämmor med acklamation medan man i Tyskland registrerar alla omröstningar och därmed får exakta procentsatser. Gunnar Hökmark har lagt ändringsförslag på rapporten som syftar till att låta varje land självt bestämma hur detaljerna i aktieägarnas rösträttigheter utformas, samtidigt som man underlättar för gränsöverskridande aktieägande.

Listan över alla ändringsförslag som lagts i det ekonomiska utskottet finns här. Rapportören håller just nu på att skissa kompromissförslag för att få konsensus i utskottet.

Synpunkter mottages gärna till gunnar.hokmark@europarl.europa.eu