Hoppa till innehåll

Abbas i Europaparlamentet

När den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas i dag talade inför Europaparlamentet var hans budskap på många sätt sympatiskt. Han eftersträvade dialog mellan israeler och palestinier på den internationella rättsordningens grund samt sökte stöd från Europa för att ge det palestinska folket en bättre framtid.

Tyvärr var det som om Hamas inte fanns, annat än att de omnämndes som vinnare av det demokratiska valet. Han sa inget om hur han avser att upprätthålla en inre ordning som gör det möjligt för den palestinska myndigheten att leva upp till den internationella yttre ordningens krav på att erkänna Israel, hindra och bekämpa terror och att godkänna ingångna avtal.

På det viset rymdes hans tal inte någon ansats eller vilja till att få stöd från det internationella samfundet och i det här fallet EU för hans egna insatser som president. Om inte palestinska ledare vågar tala tydligt om Israels behov av erkända gränser kommer de heller inte kunna upprätthålla en sådan ordning. På det viset var den sympatiske presidenten en besvikelse. Både för att han inte har den exekutiva makt som han borde ha och för att han döljer det problem detta innebär för palestinierna och för regionen. Han har vunnit ett val med ett väsentligt större stöd än vad Hamas vann sitt val med. Han med över 60%, Hamas med ett väljarstöd under 40%.

Det är först när moderata palestinska ledare vågar erkänna den konflikt som de måste verka inom som de kan vinna omvärldens stöd för sin kamp. Deras kamp är inte mot Israel utan mot dem som inte vill fred med Israel.