[BILD1]Slutsatserna efter Europeiska rådets möte i Bryssel är fokuserade på Lissabonprocessen, bättre lagstiftning och energifrågorna. och kan läsas här. Den svåra frågan är nu att på europeisk nivå fördela målen mellan länderna men framförallt förverkliga målen om utsläppsnivåer.