Hoppa till innehåll

Europa i Sverige

En dag med planering av sommarens resterande arbete samt diskussioner i Stockholm kring några av de politiska frågor som nu dominerar europeiskt arbete. Påfallande är hur många av dessa som nu har en direkt bäring på debatten i valkampanjen.

För bara en vecka sedan fick vi ett genombrott när det gäller en europeisk vårdgaranti, det vill säga möjligheten att under ordnade och enkla former söka vård i andra EU-stater. I parlamentet drev vi förra våren igenom rätt omfattande öppningar för den enskildes valfrihet när det gällde lagstiftningen om patientrörlighet. Nu har även rådet enats, något mindre öppet för den enskilde men så blir det också förhandlingar mellan råd och parlament. Föga förvånande var de rödgröna i parlamentet emot tanken på att människor ska få välja vård över gränserna, det är en radikalitet som är för mycket för dem, och så hade självfallet en rödgrön regering agerat och nog lyckats hindra svenskars och andras möjligheter att få vård där den finns.Europa satelitbild

Den ekonomiska politiken har fått en absolut europeisk dimension med kraven på kontrollerade underskott och stabila offentliga finanser. De rödgröna bekämpade detta både i Sveriges Riksdag och i Europaparlamentet och röstade får några veckor sedan emot kraven på att återgå till stabilitetspaktens krav.

Även livsmedelsfrågor har sin roll i vardagens politik även om de i huvudsak är just europeiska. De rödgröna vill gärna förbjuda det de inte gillar även om människor själva vill välja. De svenska möbelföretagens konkurrensvillkor beror på vilka regler vi har för timmerimport. Klimatfrågan har sin bas i Europasamarbetet. Jobbpolitiken beror på de förutsättningar som företagen får på den inre marknaden. Konkurrenskraften av den konkurrens som vi utsätter företag för. Marknadsmöjligheterna av de marknader vi öppnar. Exemplen är många men handlar alla ytterst om att EU är en nivå i svensk politik som ställer krav inte bara på Europaparlamentariker utan på varje svensk politik. Och de rödgröna hade inte bidragit till vare sig patientrörlighet eller stabila offentliga finanser.

Och nästa vecka kommer vi i Strasbourg rösta om några av dessa frågor, med effekt in i det svenska samhället.