Hoppa till innehåll

2020 och den digitala agendan

Fredag med diskussioner kring det svenska näringslivets utveckling efter krisen samt möte om försäkringsfrågor. Utmaningen för den svenska ekonomin är att ta tillbaka de jobb som försvunnits i krisen. Till en mycket stor del är det jobb som inte kommer tillbaka efter den omvandling som krisen varit ett uttryck för. Det kräver en reformpolitik som skapar jobb genom nytt och ökat företagande.

Det är en utmaning som vi delar med Europa i sin helhet. Den arbetslöshet som vi nu sett växa fram är inte bara uttryck för konjunktur utan också en omvandling som beror på nya globala konkurrensvillkor. Det gäller stålindustri, biltillverkning och telekom och alla andra områden som blir avgörande för vårt välstånd.

Den breda utmaningen kommer jag arbete med som nyutsedd ordförande för EPP´s grupp för ekonomiska och sociala frågor på sikte mot en ny ekonomisk strategi för 2020.

I går diskuterade vi i i Europaparlamentets industriutskott den europeiska digitala agendan som är en reformstrategi för att bidra till en modern europeisk ekonomi och samtidigt bidra till att vi kan utveckla en ledande position när det gäller utvecklingen av teknologi, tjänster och mjukvara inom ett av vår ekonomis viktigaste områden.

I utskottet presenterade jag några av de idéer som jag menar ska prägla detta reformarbete. En förenklad momshandel på nätet genom nationella kontaktpunkter för moms. Det är ett förslag som jag fick stöd för i arbetet med den europeiska småföretagarstadgan och blir avgörande för att den inre marknaden ska kunna utvecklas genom en dynamisk internethandel. Som alltid ser jag fram emot synpunkter på denna rapport.

I morgon blir det för mig nomineringsstämma för moderaterna i Stockholms län, med ypperliga kandidater och därmed en start på valkampanjen.