Blogg

Waxholm

Kategorier: Blogg

Det är ett bakslag för Byggnadsarbetarförbundet mer än något annat. EU-domstolens beslut frågan om Byggnads gentemot Laval i det så kallade Waxholmsmålet, innebär inte ett underkännande av kollektivavtal. Tvärtom säger domstolen att kollektivavtal i en medlemsstat har rättslig verkan i ett annat samtidigt som man understryker och refererar till det så kallade utstationeringsdirektivet som ställer krav på at värdlandets regler och lagar ska vara uppfyllda. Och så var det i Laval-fallet. Men Byggnads nöjde sig inte med det, det handlade inte om lönen utan om att utan avtal med Byggnads skulle de ut ur landet, som man uttryckte det. Och den hållningen, inte svenska kollektivavtal förlorade i domstolen. Det beskedet har nu också den svenska arbetsdomstolen fått. Det är inte säkert att det behövs så mycket lagändringar för att ta hänsyn till detta. Det som domstolen värnade om var den fria rörligheten som Byggnads bekämpade. Därför förlorade de.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *