Blogg

Värdet av att tänka fritt bygger på att man faktiskt tänker

Kategorier: Blogg

Noterar att Socialdemokraterna i dag anser att man ska fortsätta den militära insatsen i Libyen, men inte med flyg utan med marina förband, för att upprätthålla vapenembargo. Det är en inställning som skiljer sig från den uppfattning man hade från Första maj, som var att avbryta den insats som man ansåg sig driva på regeringen om att genomföra men som ledde till att man inte skulle agera utan bara observera.

Det blir intressant hur funderingarna kring svensk säkerhetspolitik ska fortsätta under Juholts ledning. Uppenbarligen har man anammat den gamla tanken att tänka rätt är stort men tänka fritt är större. Den brukar jag normalt hålla med om, men ibland beror den på vem som tänker, eller att man tänker.

Bloggar: Göran Pettersson, Mårtensson, Riedl, Hultberg samt Carl Bildt.

3 Responses to Värdet av att tänka fritt bygger på att man faktiskt tänker

  1. Lars says:

    Problemet aer att dessa vaensternissar aer hjaerntvaettade och kan inte taenka sjaelvstaendigt.

  2. Anders Ahlström says:

    Lars! Var har du för belägg för det, det kanske är tvärtom dvs att det är du som inte kan tänka självständigt? I varjefall tycks du inte ha några bra argument att koma med om du bara anser att de som inte tycker som du är hjärntvättade.

  3. Pingback: Vad innebär (s)vängningen, egentligen? | Kent Persson (m) blogg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *