Vapendirektivet hotar inte svensk jakt eller sportskytte

Publicerat av Gunnar Hökmark den

Debatten om det så kallade vapendirektivet har till stor del handlat om kommissionens ursprungliga mycket dåliga förslag, inte om den lagstiftning som nu blev resultatet. Det beslut som togs, efter förhandlingar mellan ministerrådet och parlamentet har för vår del byggt på utgångspunkten att det inte ska påverka vare sig jakt eller sportskytte, för den delen heller inte olika försvarsorganisationer av det slag som finns i olika länder. Den kompromiss som uppnåddes innebär sådana förbättringar att den var värd att arbeta för och stödja. Annars hade en smalare majoritet kunnat driva igenom mer av det ursprungliga förslaget i viktiga delar.

Jag har stor förståelse för de jägare och sportskyttar som känner sig påhoppade och utpekade. EU-kommissionen har inte skött processen särskilt snyggt – rent ut sagt dåligt – och det är viktigt för oss politiker att vara tydliga med att det inte är jägare och skyttar som är problemet. Problemet är när lagliga vapen hamnar i fel händer. Jag förstår att det är många som är oroliga för vad det nya direktivet kommer att betyda för dem. Men om man läser den överenskommelse som nu finns kan man konstatera att Sverige på det stora hela har en vapenlagstiftning som redan lever upp till EU:s krav. Ofta går den svenska lagstiftningen till och med längre än vad EU kräver.

För halvautomatiska vapen går gränsen för vad det nya direktivet tillåter vid magasin om tio skott.  För sportskytte kan länderna ha undantag upp till 20 skott per magasin. För skytte i frivilliga försvarsorganisationer, som Skyttesportförbundet och Pistolskytteförbundet blir det upp till medlemsstaternas egna regelverk för dessa, vilket för svensk del bör lösa några av de problem som följer av detta.

Tidsbegränsade licenser är inget krav, även om vi i Sverige redan har det för pistol. Ej heller återkommande läkarundersökningar. I Sverige har vi också en mycket noggrann ständigt uppföljning av register för vapeninnehav och brottsregister, vilket mer än väl räcker för att leva upp till direktivets krav om regelbunden granskning av vapenlicenser minst var femte år. I grunden är det svenska regelsystemet i dag, som de flesta jägare och sportskyttar tvingas notera,  mer krävande än vad vapendirektivet ger anledning till. Distanshandel förbjuds heller inte, däremot får vi nu bättre identifikation av vapen. Kanske kan det dessutom ge anledning till att nu underlätta för licensiering, något som är ett stort problem för svenska jägare.

Med vapendirektivet följer också bättre regler för vad som gäller deaktivering av vapen liksom identifikation. Allt detta är i första hand för att den inre marknaden ska fungera, med bland annat distanshandel under kontrollerade former, utan att underlätta för att vapen som anses obrukbara kan aktiveras till terrorvapen, som hände vid bland annat Bataclan i Paris.

Detta är inte ett sätt att bekämpa legala vapen utan att dra gränsen gentemot vad som är illegala vapen. Illegala vapen måste bekämpas på annat sätt, genom polisiära insatser och med rättssystemet i sin helhet. Militära vapen ska inte kunna konverteras så att de kan betraktas som legala civila vapen. Det finns ett stort allvar i detta, det gäller också reglerna för deaktivering. Men återigen, terorrism måste bekämpas genom kamp mot terrorister.

En helt annan fråga som blandas ihop med denna debatt är hur svenska myndigheter hanterar licensgivning. Det drar ofta ut på tiden eftersom oklarhet råder om hur olika vapen ska betraktas. Förhoppningsvis ska detta bli ett skäl för riksdagen att förtydliga svensk vapenlagstiftning och så svenska myndigheter kan underlätta licensiering när det nu finns gemensamma europeiska standards.

En ytterligare annan fråga som är fundamental är som sagt hur vi bekämpar tillgången till illegala vapen. Det har inte med denna fråga att göra men det är en fråga som har kommit att bli allt mer viktig i det svenska samhället. Den handlar om hur svensk polis ska kunna agera och det svenska rättsväsendet slå till mot illegala vapeninnehav. De bör leda till omedelbar häktning och straffskalor som kan användas för att göra husrannsakan. Men det är en fråga för svensk lagstiftning och svenska myndigheter.

Det som i dag beslutas är regler som ger utrymme för svensk jakt  sportskytte att utvecklas, som också kan anpassas till svenska förhållanden och hanteras genom svensk lagstiftning vad gäller dynamiskt sportskytte. Det kan som sagt också ge anledning till att det svenska regelsystemet utformas för att underlätta för jägare när det nu finns gemensamma europeiska regler.

Man ska nu inte låta en felaktig bild av beslutet, eller rättare sagt bilden av det ursprungliga förslaget, sätta bilden att Sverige med det nya vapendirektivet kommer att tvingas skärpa vapenlagstiftningen på ett sätt som drabbar jägare och skyttar. Det finns nämligen definitivt dem både i riksdag, regering och myndigheter som gärna gär det, oavsett EU-beslut.  Det står nämligen Sverige fritt, oavsett det beslut som fattats,  att införa en för jakt och sportskytte svårare lagstiftning än vad EU kräver. De som vill det  säkerligen vilja ta tillfället i akt och skärpa svensk vapenlagstiftning om de har en chans att skylla på EU. Ett bra exempel är Bodil Valero, som i Europaparlamentet krävde obligatoriska mentaltester som krav för vapenlicens.

Jag är självfallet rädd för att de som vill skärpa svensk vapenlagstiftning oavsett vad EU säger kommer att hänvisa till beslutet när de försöker driva igenom en hårdare svensk vapenlagstiftning bakvägen. Den debatten måste tas oavsett vapendirektivet.

 

 

 

 

 

Kategorier: Blogg

16 kommentarer

Jonas Björk · 14 mars 2017 kl. 15:22

Fast nu förekommer ju alla sorters vapen och funktionsmekanismer inom tävlingsskyttet och många av dessa utövare (om inte de flesta) är även jägare, så att säga att man per automatik (pun intended) är dålig jägare för att man vill försvara legalt innehav hos skötsamma medborgare av vapentyper som inte förekommer i brottsstatistiken är ju överförmynderi på hög nivå.

Jag kommer aldrig tolerera den som förespråkar, förmildrar eller försvarar inskränkningar på legala vapenägare. Vi är inte problemet!

Johan Andersson · 14 mars 2017 kl. 15:32

Hejsan

Det är glädjande att höra att det Svenska K-pist skyttet ( med automatvapen) är räddat och att vi får ha kvar 25 skotts magasin till våra pistoler i IPSC open division. Jag kommer alltså att även i fortsättningen få tävla med min halvautomatiska jakt studsare med 25 skotts magasin.. Det skall bli en fröjd att se när Peter Thorsell inser att dom vapen han nekat licens på med hänvisning till vapendirektivet blir lagliga igen :-)..

Starkt Jobbat och upp till bevis att alla vi motståndare hade fel 🙂

Edward Nordén · 14 mars 2017 kl. 15:32

Det här är förmynderi snarare än effektfull politik mot ett befintligt problem. Något att förvänta sig från vänster och bristande sakkunskap. Direktivet har naturligtvis ingen som helst påverkan på kriminella och terrorister. Bara på jägare och sportskyttar. Det är inte särdeles välkommet att få godtyckliga beslut om vad som passar i jakt och sportskytte från enskild politiker. Förmynderi med negativ effekt och utan effekt på befintliga problem. Utgår ifrån att väljarna avstår en röst på M efter en fars som denna.

Olle · 14 mars 2017 kl. 15:42

Efter att snabbt ha läst igenom texten står det HELT KLART att Gunnar Hökmark totalt har missat intentionen de pådrivande tjänstemännen från Sverige har i denna fråga. Att tro att de inte kommer att försöka ändra reglerna så hårt det går med detta förslag är mer än lovligt naivt.

Torsten Jönsson · 14 mars 2017 kl. 15:48

Det fungerar bra som det är i dag med jakt vapen förutom vapen licens hanteringen . Blanda inte i hopa dom kriminella vapnen med jakt vapen vi jägare har koll på våra vapen. Gunnar gamle lumpar kompis du borde veta bättre än att rösta för detta vapen direktiv, 2018 får det bli en röst på MED Medborgerlig Samling i stället om detta går igenom.

Peter · 14 mars 2017 kl. 18:03

Sportskyttar och jägare på Facebook talar om att de vill lämna EU. Det gjorde man inte för några år sedan.

Den som värnar om Europasamarbetet borde verka för att denna typ av lagstiftning inte går igenom. Du borde ha lagt örat mot marken och hört hur det mullrade innan du röstade ja till detta meningslösa direktiv som bara kostar skattepengar och inskränker människors frihet.

Turerna kring vapendirektivet är en crash course i hur man skapar politikerförakt.

Hans-Erik Sjöholm · 14 mars 2017 kl. 20:05

Gunnar Hökmark skriver i sin artikel:
”För halvautomatiska vapen går gränsen för vad det nya direktivet tillåter vid magasin om tio skott. I svensk jakt är det mer än vad som är tillåtet i Sverige. För sportskytte kan länderna ha undantag upp till 20 skott per magasin.”

I FB-kommentar till mitt inlägg till honom att detta förstör skyttesporten talar Hökmark emot sig själv och bättre vetande när han 14/3 2017 skriver:
”Gunnar Hökmark: Föreslår att du läser om det som röstades igenom, inte om det som var förslag en gång, saken är att ett dåligt förslag har förändrats så att det inte påverkar jägare och sportskytte, http://hokmark.eu/vapendirektivet-hotar-inte-svensk-jakt…/”

Det påverkar ju visst det dynamiska skyttet i kategorin (IPSC-gevär) där magasinskapaciteten begränsas till 20 skott – dessutom om Sverige utfärdar undantag från regeln om 10 skott. Det dynamiska gevärsskyttet är inte en liten skyttegren men kommer helt att handikappas av detta, vilket säkerligen var meningen från ett flertal politikers sida.

kristian · 16 mars 2017 kl. 12:32

Du har fortfarande inte förklarat varför magasinsbegränsningarna ska gälla repetergevär, vilket i mitt fall påverkar ett jaktgevär jag har.

Jonas · 16 mars 2017 kl. 13:24

Innan Moderaterna blev vänsterflum i fin kostym, så skulle ni aldrig ha ställt up på den här typen av smörja som Vapendirektivet utgör!

”Beasts of England, beasts of Ireland,
Beasts of every land and clime,
Hearken to my joyful tiding
Of the golden future time”

Tomas Magnusson · 16 mars 2017 kl. 17:41

”De som nu kräver att halvautomatiska vapen ska kunna ha större magasin än 20 skott värnar vare sig om jakt eller sportskytte. Deras linje skulle däremot göra det svårare att ingripa mot dem som vill använda vapen för helt andra ändamål. Halvautomatiska vapen med mer än 20 skott har inte att göra i den svenska jakten.”

Eeh, nej, man får inte jaga med så stora magasin redan nu… Och jag talar nog inte bara för mig själv som sportskytt när jag känner mig grovt förolämpad av ditt uttalande. Var snäll och ta reda på hur en sport fungerar innan du röstar om något som kan innebära slutet för den. Magasinen kommer fortfarande gå att köpa så det kommer inte innebära något positivt alls för att stävja brottsligheten. Jag anser att detta var ett helt sinnesslött uttalande av dig, vad gäller stora magasin.

Andreas · 16 mars 2017 kl. 17:55

Det fina med magasinsbegränsningen är ju att den i praktiken bara gäller legala vapen, magasin är fortfarande inte vapendel som kräver licens vilket innebär att Bosse bus helt lagligt kan köpa och inneha 100skots magasin medan kalle sportskytt måste sälja/skrota sina 30skotts magasin för att inte riskera att förlora sin dyra soirtskyttebössa och åtalas för vapenbrott. Snacka om att sila mygg…. Idioter

Anders Nordvall · 16 mars 2017 kl. 22:12

Om ett förslag på direktiv inkommer från någon som har noll koll på koll på kirurgi om att kirurger i Europa endast får operera med vedyxor, så kompromissas ett direktiv fram där de istället endast får använda köttyxor. Precis så puckad är denna kompromiss. Ett fullkomligt idiotiskt förslag kompromissar man inte med så att det blir något mindre idiotiskt. Man knöglar ihop det och förpassar det till papperskorgen. Ett EU-beslut finns sedan tidigare om varaktig deaktivering av vapen, den vapenhandlare som spridit sprintade vapen från Slovakien bröt mot den lagen. Den delen i direktivet är alltså helt meningslöst. EU hade bara kunnat se till att det efterlevs i medlemsstaterna. Direktivet är mycket luddigt skrivet och det kommer att kunna tolkas hur som helst. Sossarna kommer att göra allt för att inskränka för vapenägare. Moderaterna visade att de är sossarnas lilla bitch i och med DÖ. Nu har ni befäst er position. Bra jobbat!

CW · 18 mars 2017 kl. 1:52

” För sportskytte kan länderna ha undantag upp till 20 skott per magasin. För skytte i frivilliga försvarsorganisationer, som Skyttesportförbundet och Pistolskytteförbundet blir det upp till medlemsstaternas egna regelverk för dessa, vilket för svensk del bör lösa några av de problem som följer av detta.”

Inte med kriminella utredare som Thorsell och Co.Avsätt dessa skurkar och in med NEUTRALT folk..

CW · 18 mars 2017 kl. 1:55

UT UR EU också.Kanske det viktigaste glömde jag med föregående inlägg.
Herr Hökmark representerar snart ett 10 procentsparti.

Fredric · 29 september 2017 kl. 14:06

Som både jägare och sportnytt är jag otroligt besviken på de politiker som säger sig representera mig och mina intressen. De rättigheter jag har att utöva mina intressen säljs ut för att lösa ett pseudoproblem . Lagliga vapen är inte och har aldrig varit ett problem, men det är en bekväm utanflyck för sådanna som liksom du vill slippa ta tag i de egentliga problemen som finns med terror, brott och kriminalitet i övrigt. Jag kan bara konstatera att du och andra har tagit sig rätten att köra över mig och sådanna som mig. Det är illa nog, att försöka få det att framstå som befogat är både oärligt och fegt…… jag skull skämmas om jag vore du!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.