Pressmeddelande: Tillväxt är det enda som kan ta Europa ur krisen

Publicerat av Staben den

– Skärpta budgetregler och reformer som öppnar upp för mer dynamiska marknader och ekonomisk tillväxt. Det är den enda långsiktiga möjligheten för Europa att ta sig ur den nuvarande krisen.

Det säger Gunnar Hökmark (m), ledamot av Europaparlamentet och viceordförande för dess största partigrupp EPP, med anledning av måndagens diskussioner i Europaparlamentet med bland andra ECB-chefen Jean-Claude Trichet och ekonomikommissionär Olli Rehn.

– Greklands, Italiens och Spaniens problem handlar i grund och botten om dessa länders oförmåga att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt vilket i sin tur lett fram till dagens underskott och höga statsskulder.

De liksom Europeiska unionen i sin helhet har under många år försuttit möjligheten att genomföra de strukturella reformer och avregleringar som är nödvändiga för att skapa långsiktig ekonomisk tillväxt. Tillsammans med svag budgetpolitik har det lett till dagens underskott. Och det är den bristande tillväxten och bristen på tillväxtreformer som i dag skapar de största hoten mot Europas välstånd och finansiella stabilitet.

EU måste sätta fokus på tillväxtreformer om skuldkrisen ska kunna hävas. Vi måste nu göra det som borde gjorts under de senaste 10 åren. Viktigare än att uppfinna nya beslutsformer idag är att utnyttja de beslutsformer som redan finns, säger Hökmark.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *