Pirater värnar inte friheten

Publicerat av Gunnar Hökmark den

pirate-flag

Utanför Somalias kust möter världen just nu ständiga piratdåd. Det handlar om en grov kriminalitet och om jag uttrycker det mycket enkelt; ringa respekt för enskild äganderätt. Och det är just vad som präglar pirater. Det svenska piratpartiet är i sanning ingen lokalavdelning till piraterna utanför Afrikas horn. Det är i någon mån, gissar jag, med glimten i ögat man tagit namnet Piratpartiet. Men det är å andra sidan ett förhållningssätt till äganderätt som kommer till uttryck i partiets namn. Och det kan vara skoj till en början men inte till slutet, när det mesta försvinner över plankan. Dagens opinionsmätning: http://www.dn.se/nyheter/politik/unga-valjare-kan-ge-piratpartiet-eu-mandat-1.855936  som ger Piratpartiet ett betydande stöd, har tillkommit efter en tids intensiv debatt, där vi moderater till slut har drivit igenom den balans mellan rättsliga åtgärder och frihet på internet som de flesta har önskat.

Jag tillhör dem som vill reformera upphovsrätten. Den analoga tiden gav andra förutsättningar för både innehav , mångfaldiganden och distribution. Och självfallet är den upphovsrätt som vi i dag har präglad av den tid som den formades i. Men man kommer ingen vart om man har som utgångspunkt att man tar lätt på äganderätten, eller helt enkelt struntar i den. Om det också bildades ett svenska tjuvpartiet eller rövarpartiet skulle jag inte känna att de hade helt enkla syften

Min uppfattning är att det går att göra förändringar som förenar Internets struktur och den etik som växer fram där med hederlighet och respekt för upphovsrätt. Så länge vi är överens om att upphovsrätten ska respekteras kan vi komma långt. Det handlar om teknikens utformning, affärsmodeller och frågan om lagstiftningens proportionalitet. Om man bedriver piratverksamhet i kommersiellt syfte är det självklart något annat än om någon enskild individ laddar ner en fil för egen användning, även om även det står i strid med upphovsrätten.

Jag har den gångna veckan bokstavligen sett till att det blev en tydlig paragraf i telekompaketet som slår fast vad som måste gälla när det handlar om avstängning och legala processer. Se nedan i tidigare blogg. Det kunde jag göra eftersom jag är ordförande i den arbetsgrupp i min partigrupp som inför parlamentets beslut tar ställning till vår linje. Och vår linje, blev genom den diskussion som jag och Christofer Fjellner drev fram, att det var ett oavvisligt krav inför slutförhandlingarna att det som uttrycktes i ändringsförslag 138 skulle med. Nu står detta i telekomlagstiftningens första paragraf, som en följd av detta, med uppbackning från alla de tre partigrupperna.

Men om vårt ställningstagande hade byggt på att vi struntar i upphovsrätten och vill pirata hade vi inte kunnat samla parlamentets största grupp. Om man bortser från upphovsrätten har man inget förtroende när det gäller frågorna om hur upphovsrättens ska förvaltas, utvecklas och förändras. Ju starkare vi moderater är desto starkare kommer vi kunna hävda vår linje för modernisering och förnyelse, och bygga på det förtroende som ledde till att vi nu fick ihop det i frågan om 138.

Några pirater i Europaparlamentet, som en opinionsundersökning i dag antydde, skulle bara skvalpa runt i vattnet utanför den process som utvecklar och reformerar upphovsrätten, med syfte att på en gång värna Internets frihet, den nya tidens förutsättningar och honorera upphovsrätt. Det är bäst vi låter piraterna gå på plankan själva, innan deras förakt för upphovsrätten leder till att vi istället för reformer får en skärpning av den gamla tidens upphovsrätt. Om alternativen bara handlar om röveri eller lag förlorar vi den debatt som framtiden behöver.

Kategorier: Blogg

26 kommentarer

Marcel Marceau · 30 april 2009 kl. 12:56

Bra inlägg. Efter att ha sett Junilistan slösa bort 2 mandat i 5 år är det tyvärr bara att konstatera att partier i små partigrupper i europaparlamentet är fullständigt marginaliserade. Både M, C och FP är ju på helt rätt linje i frågan och kan tillsammans i sina två partigrupper göra skillnad.

Lars · 30 april 2009 kl. 13:23

Vem är det du menar ”struntar i upphovsrätten och vill pirata”? Piratpartiets inställning till upphovsrätten är ju i princip det som du själv uttrycker ovan, ”om man bedriver piratverksamhet i kommersiellt syfte är det självklart något annat än om någon enskild individ laddar ner en fil för egen användning”. Det är just icke-kommersiellt bruk som piratpartiet vill legalisera, inte ”piratverksamhet i kommersiellt syfte”. All kopiering och användning som sker i kommersiellt syfte ska upphovsrättsägaren fortfarande ha monopol på.

Läs gärna partiets principprogram ( http://www.piratpartiet.se/principer ) om du tycker att det är oklart.

Jonas · 30 april 2009 kl. 13:28

”Men om vårt ställningstagande hade byggt på att vi struntar i upphovsrätten och vill pirata hade vi inte kunnat samla parlamentets största grupp. Om man bortser från upphovsrätten har man inget förtroende när det gäller frågorna om hur upphovsrättens ska förvaltas, utvecklas och förändras.”

Ska det där tolkas som att du anser att Piratpartiet struntar i upphovsrätten? I så fall rekommenderar jag starkt att du läser deras partiprogram.

ATIX · 30 april 2009 kl. 14:36

Lär dig skilja på äganderätt och upphovsrätt först Hökmark och kom tillbaka med en ny bloggartikel efter det, så kanske – men bara kanske – kan man ta dig på allvar. Skämtpartiet hade varit en bättre beteckning på ert parti!

Ni kan slåss med näbbar och klor för att försvara ert makt – ty makten är allt ni suktar efter! Mänskligheten är i rörelse och den är i stark rörelse. Makten kommer att innehas av nybyggare i framtiden och inte maktbegär.

Norrpan · 30 april 2009 kl. 14:46

Oavsett vad man tycker i sakfrågan så hr ju Marcel rätt. Vet man hur parlamentet fungerar i verkligheten så inser man snabbt att en röst på vilket litet parti som helst som inte hamnar i någon av de stora gruppern är bortkastat. Piratpartiet skulle förmodligen hamna i i IND-DEM gruppen eller ngn annan av de oseriösa. bättre i så fall att fortsätta övertyga de som är med i EPP, PSE eller Alde…

Marcus Eriksson · 30 april 2009 kl. 15:03

Jag tillhör dem som vill reformera upphovsrätten. Den analoga tiden gav andra förutsättningar för både innehav , mångfaldiganden och distribution.

Lustigt. Med just de resonemanget väljer jag piratpartiet istället för ett parti som genomfört lagar om massövervakning och privatpolis. En upphovsrätt på 70 år värnar bara om storföretagens inkomster och har inget med den enskildes äganderätt att göra.

Nu till sakfrågan. Är det Trautmann Harbour ni försöker få igenom? Tala om att hugga svenska folket i ryggen!

Marcel Marceau · 30 april 2009 kl. 15:06

Re: Marcus E

Moderaterna röstade ju emot förlängningen av upphovsrätten.

Lars · 30 april 2009 kl. 15:41

Norrpan: Fast piratpartiet säger ju själva att de planerar att gå med i någon av de större partigrupperna.

Norrpan · 30 april 2009 kl. 15:56

Re: Lars
Man väljer inte själv vilken grupp man får ingå i, de måste acceptera nya partier enligt en process som är komplicerad och där flera (eller samtliga- vet inte riktg) av länderna som är representerade i gruppen måste ge sitt godkännande. Kolla listan: http://www.europarl.europa.eu/members/expert/politicalBodies.do?language=SV Gissningsvis skulle piratpartiet, om de tar sig in hamna i grupp 5,6, 7 eller 8.

ATIX · 30 april 2009 kl. 18:00

Grupp tre eller fem är det som Piratpartiet siktar på om jag inte är fel på det men det är något som kommer att beslutas om efter valet då vi inte vill ta ställning till det nu innan valet.

Sidvind · 30 april 2009 kl. 20:53

Den här Somalia-associationen är bland det billigaste jag läst. Tyvärr är det dessutom inte ens ett bra argument. I historien finns det massor med pirater som sedermera blev nationalhjältar. Jag föreslår lite läsning om t ex Sir Francis Drake.

Leo · 30 april 2009 kl. 21:14

Tråkigt att du skriver en så oiniterad text Hökmark. Du var ändå en av de få parlamentariker som jag hoppades skulle förstå frågorna.

Jag brinner definitivt för friheten – och de medborgerliga rättigheterna.

Blogge Bloggelito · 30 april 2009 kl. 21:29

Upphovsrätt är en inskränkning i äganderätten, ett av staten givet tillfälligt licensmonopol som står i direkt strid med den äganderätt Hökmark talar om. Det är tragiskt att ledande politiker inte ens förmår göra den distinktion (samt erkänna den).

Hökmark begriper inte vad Thomas Jefferson begrep: ”That ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of man, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature, when she made them, like fire, expansible over all space, without lessening their density in any point, and like the air in which we breathe, move, and have our physical being, incapable of confinement or exclusive appropriation. Inventions then cannot, in nature, be a subject of property. Society may give an exclusive right to the profits arising from them, as an encouragement to men to pursue ideas which may produce utility, but this may or may not be done, according to the will and convenience of the society, without claim or complaint from anybody. Accordingly, it is a fact, as far as I am informed, that England was, until we copied her, the only country on earth which ever, by a general law, gave a legal right to the exclusive use of an idea. In some other countries it is sometimes done, in a great case, and by a special and personal act, but, generally speaking, other nations have thought that these monopolies produce more embarrassment than advantage to society; and it may be observed that the nations which refuse monopolies of invention, are as fruitful as England in new and useful devices.”

Än mindre begriper Hökmark vad Konfucius begrep: ”原来秘密也者,乃天下之公有财富,不论有德无德者都得以分享之”

Och Lawrence Lessig har Hökmark inte ens hört talas om.

Marie · 30 april 2009 kl. 23:15

Ledsen Gunnar, du har inte fattat någonting. PP är inte emot äganderätt. PP är emot att äganderätten tar överhanden över de mest grundläggande demokratiska principer som finns. Äganderätten går att lösa utan att man inför ett kontrollsamhälle som vida överskrider vad man har i Kina och haft i Sovjetunionen på sin tid.

Det tycker inte ni Moderater efterom ni röstar för alla dessa integritesförgörande lagarna som FRA-lagen och andra.

Ni är på intet sätt ointelligenta så det är inte p.g.a. okunskap eller dumhet. Ni tycker helt enkelt att det är ok att statsmakten raderar den enskildes privata sfär och gör den till en handelsvara åt främmande makt samt en girig upphovsrättslobby.

Skäms på er. Hur som helst, ni kommer att bytas ut för detta och stå i skamvrån när tillräckligt många människor förstär vilken skit ni dragit in Sverige i.

mvh,

Jens · 01 maj 2009 kl. 0:19

”… balans mellan rättsliga åtgärder och frihet på internet som de flesta har önskat.”

Ursäkta, men jag tror att vi lever i olika världar, och jag vill inte att den värld du lever i skall ha något inflytande över min.

”Så länge vi är överens om att upphovsrätten ska respekteras kan vi komma långt.”

Dagens upphovsrätt kommer jag aldrig att respektera, den motarbetar skapandet, och gynnar ett mellanled som parasiterar på kreatörernas verk.

Piratpartiet är det enda parti som har förstått frågan, och det verkar som att Moderaterna får vänta på att MUF tar över.

*Joda · 01 maj 2009 kl. 0:21

Jag blir mörkrädd…
röstade moderat tidigare.. men förvånas vad bakom flötet min tidigare representanter är.

Gunnar,
fattar du inte att det är åt helvete med de lagar som har och håller på att stiftas?
Det är inte upphovsrätten vi pratar om – det är demokrati, yttrandefrihet och integritet.

Förstår verkligen inte hur man kan blunda för detta.

Mary · 01 maj 2009 kl. 6:23

Jag tycker att det är uppenbart att Gunnar förstår att lagarna behöver uppdateras för att anpassas till moderna former.

Vad som också blir uppenbart är att båda sidor i det här fallet har förutfattade meningar om vad den andre har för utgångspunkt. Då bli det svart-vita ställningstaganden också. Det är väldigt dumt.

Den stora frågan är hur fasen vi ska komma åt det.

Leo · 01 maj 2009 kl. 7:57

Det är ju lite det som är problemet i den här debatten, sidorna står långt ifrån varandra.

Jag hade nog ändå förväntat mig ett inlägg på en lite högre nivå än ”Pirater värnar inte frihet” och jämförelser med tjuv- och rövarpartier från Hökmark. För nog vet han att Piratpartiets frågor handlar om medborgarrätt?

Kanske kan du våra medlare i Debatten, Mary? 😉

Tor · 01 maj 2009 kl. 10:59

Gunnar, om du fick möjlighet att utforma upphovsrätten från scratch, hur skulle den i breda drag då se ut?

Skulle dagens närstående rättigheter skyddas?
Hur lång skyddstid skulle gälla för den egentliga upphovsrätten respektive närstående rättigheter?
Är citaträtten tillräcklig eller behövs någon form av ”fair-use”?
Skall skyddstiderna tillåtas vara längre än vad som krävs för att skapa tillräckliga incitament för skapande?

Att bara försvara status-quo – som idag väl framstår alltmer som en ohållbar situation – och motverka utvidgningar av upphovsrätten är inte tillräckligt i min mening. Har du eller din grupp tagit några initiativ till att förkorta skyddstider? Finns det någon anledning att tro att en röst på moderaterna skulle leda till en mer balanserad upphovsrättslagstiftning?

Mary · 01 maj 2009 kl. 12:46

LEo – Gunnar skriver ju så här

”Det svenska piratpartiet är i sanning ingen lokalavdelning till piraterna utanför Afrikas horn. Det är i någon mån, gissar jag, med glimten i ögat man tagit namnet Piratpartiet. Men det är å andra sidan ett förhållningssätt till äganderätt som kommer till uttryck i partiets namn…”

Som jag skrivit i mitt senaste blogginlägg – alla ser från sitt perspektiv. Gunnar är den som kommit längst i diskussionen av alla moderater tycker jag.

http://minamoderatakarameller.blogspot.com/2009/05/vara-olika-begreppsvarldar.html

Båda sidor behöver börja lyssna…

Jonas · 01 maj 2009 kl. 15:31

Mary,

”Men det är å andra sidan ett förhållningssätt till äganderätt som kommer till uttryck i partiets namn…””

Jaså? Säg det till Piratförlaget.

Jodå, nog ser alla ifrån sitt perspektiv: inget konstigt med det. Och nog ser det ut som om Hökmark vill reformera upphovsrätten, och står relativt nära piratpartisterna i den frågan – vilket han borde veta.

Vilket leder till en av följande två slutsatser (möjligen en kombination av dem):

1. Det är bara väldigt billig retorik att försöka få det att låta som om piratpartiet struntar i både upphovsrätt och/eller äganderätt. De vill reformera den – inte avskaffa den.
2. Han har absolut ingen kolll på vad hans politiska motståndare verkligen tycker.

Igendera är förtroendeingivande, och ingendera får åtminstonde mig att komma tillbaka till moderaterna. Jag har röstat på dem i många år men den här gången får ett annat parti min röst.

Tor · 03 maj 2009 kl. 12:36

Hej Gunnar

Jag skulle verkligen uppskatta om du tog dig litet tid att beskriva i grova drag vilken utformning av upphovsrätten som du vill ha. Vill moderaterna tex. bevara nuvarande skyddstider eller vill man förkorta eller förlänga dem? Finns det några tankar om hur man skulle kunna underlätta för remix-kulturen och diverse vardagliga användningar som inte förminskar värdet av ursprungsverket?

H · 17 maj 2009 kl. 10:03

Snälla Gunnar, du kan väl åtminstone läsa på om Piratpartiets ståndpunkter innan du uttalar dig? Jag tycker också att man bör reformera upphovsrätten, men det verkar inte ligga på er prioritetslista just nu… nänä, ni har fullt upp med att lägga er på rygg och lyfta på benen så fort ett multimiljardskivbolag viftar med pengar framför näsan på er. Och ni kan väl åtminstone FÖRSÖKA lyssna till den allmänna opinionen någon gång? PIRATPARTIET TILL RIKSDAGEN 2010!!!

Kritiska frågor om telekompaketet : Intensifier · 30 april 2009 kl. 12:48

[…] Hökmark bör precis som Fjellner precisera vilken 138 det rör sig om. CRA eller Trautmann Harbour? Det räcker inte med fina ord, vi måste ha exakta uppgifter – vi jobbar på detaljnivå, så ge oss alla kort på borden. […]

Är du en kroppsmaskin eller individpirat? « Badlands Hyena · 01 maj 2009 kl. 0:03

[…] i motsats till Alexander Bards Liberati och Folkpartiet som han stödjer. Piratpartiet värnar inte friheten genom att kämpa för friheten. Vi måste kämpa mot friheten för att bevara […]

“Pirater värnar inte friheten” « · 01 maj 2009 kl. 8:54

[…] Läs inlägget här. […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.