Om gud i politiken och politik i guds namn

Publicerat av Gunnar Hökmark den

I helgen genomfördes på kyrkligt initiativ det så kallade Påskuppropet mot sjukförsäkringsreglerna. Den Svenska kyrkan och Sveriges Kristna Råd som tagit initiativ till det som också kallas Påskupproret. Det är inte första gången som kyrkan i Sverige vill driva en politisk uppfattning där man använder andlig och religiös legitimitet för politiska uppfattningar. Det är heller inte första gången kyrkliga ledare vill använda Gud och tron som stöd för sina politiska uppfattningar.

De har liksom alla andra rätt att driva sina politiska uppfattningar. Men det blir ett problem när de hävdar religion och tro som grund för sina politiska uppfattningar, till skillnad från de uppfattningar som de inte delar. Det är genom tiderna många som har velat hävda att Gud står bakom dem. Och det händer i en lång rad fall även i dag. Det har aldrig bidragit till den politiska debattens kvalitet. Och det lider av en svaghet. Bara för att en biskop eller präst har en politisk uppfattning är det inte säkert att Gud står bakom honom eller henne. Ibland kan jag känna att det vore bättre att kyrkans företrädare var mer måna om att stå på Guds sida än att hävda att Gud står på deras.

Tron och religion ska nämligen i bästa fall leda oss till att vi alla när dagen är slut fundera på om vi har gjort det som är förenligt med vad vi själva anser vara rätt och god moral, det gäller oavsett gudstro eller ej. Men politiken innehåller inte en enda uppfattning som är den goda och som är på moralens eller på religionens sida.

Jag såg aldrig några präster göra uppror mot 1980-talets gränslösa expansion av offentliga utgifter som ledde oss in i krisen. Har heller aldrig hört kyrkliga ledare agera mot de sjukförsäkringsregler som uppmuntrade fusk och som ledde till stigande sjukförsäkringstal i ett land med Europas bästa hälsa. Jag tror heller inte att Gud eller högre makter hade några uppfattningar om den ekonomiska politik som ledde oss in i krisen i 1990-talets början eller den underskottskris som nu plågar södra Europa. Jag hörde däremot många kyrkliga ledare som hävdade att den FN-ledda insatsen mot Saddam Husseins ockupation av Kuwait var fel och ett uttryck för förakt mot islam. För några år sedan uttalade en av Storbritanniens ärkebiskopar att han kunde tänka sig sharia lagststiftning för landets muslimska befolkning.

Jag respekterar deras uppfattningar lika mycket som jag respekterar alla andras uppfattningar. Men inte mer för att de talar i kyrkans namn.

Ärligt talat tror jag inte att vare sig Gud, den kristna tron eller någon religion ger stöd för en viss politik. Det är bara det att vissa debattörer gärna vill åberopa Gud och religionen som stöd för sina politiska uppfattningar. Det de säger är helt enkelt att de anser att deras politiska uppfattning är rätt och att den är mer rätt eftersom de använder kyrkan som bas. Det får stå för dem själva.

Oavsett om vi tror på Gud eller ej är jag helt säker på att Gud inte har tagit ställning i budgetpolitiken eller i frågor som rör sjukförsäkringens utformning av gränsregler för dem som ska utförsäkras och inte. Men genom århundraden och även i nutid är det många som hävdar att han står bakom dem i deras politiska uppfattning. Det är förmätet.

De borde vara mer måna om att stå bakom honom i kravet på oss alla att vi bör rannsaka oss om vi gör rätt eller fel snarare än att använda honom för att tala om för oss att det är deras politiska uppfattning som är rätt. Politisk uppfattning är nämligen inte något som följer av vare sig gudstro eller religion. Vi har alla ett personligt ansvar även för de svåra besluten och för vad som är rätt eller fel. Det ansvaret kan man inte fly undan ifrån genom att hänvisa till högre makt. Det har prövats genom historiens lopp och alltid blivit fel.

Bloggar: Brännström, Ekonomisten.


17 kommentarer

Mikael · 26 april 2011 kl. 19:05

Hej Gunnar!

Det är i mina ögon och utifrån min ”inre moraliska kompass” uppenbart att du inte vill ha en seriös diskussion i den här eller i någon annan fråga. Jag tycker det är centralt att kyrkan står på de svagas och de utsattas sida mot ”överheten/politikerna”.

För, om inte kyrkan eller diakonerna eller Sveriges Kristna Råd står på de utsattas sida, så får vi ett samhälle där alla står på den ”andra” sidan, dvs de väljer att trampa på och trycka ner och förnedra, förtala och förolämpa och kränka utsatta och svaga människor i vårt samhälle.

Någon måste våga visa civilkurage och därmed våga säga ifrån till ”överheten/politikerna” när han/hon ser att utsatta människor råkar illa ut. Det handlar inte om ”partipolitik” utan det handlar istället om ”inre moralisk kompass” och etik och moral och god uppfostran.

Men, sanningen är den att ”Gud” står på de svagas och utsattas sida, och Gud står ”inte” på ”överhetens/politikernas” sida. Ett samhälle där det ”ogudliga” har makten
och där man trampar på, förnedrar, förtalar och förolämpar svaga och utsatta kommer
att leta till samhällets slutliga undergång eller till våldsamma motsättningar som i värsta fall slår över i att de förtryckta gör motstånd. Vi ser nu att det är just vad som sker i andra delar av världen. Så, det är inte så konstigt om de som har drabbats av dessa totalt omänskliga och inhumana ”utförsäkringarna” höger rösten och säger ifrån till ”överheten” att ”DET ÄR NOG NU!”.

Vad som ni inte förstår är att vem som helst kan bli både arbetslös, långtidsarbetslös och sjuk eller långvarigt sjuk. All medicinsk forskning visar nämligen på den enkla sanningen att man kan inte sätta stenhårda tidsgränser och bortse från den medicinska forskningen och sanningen.

Det är nämligen som så att olika personer som drabbas av samma sjukdom inte blir friska/rehabiliterade exakt lika fort. Tex så spelar ålder roll som en variabel, dessutom spelar det roll om man har eller har haft någon ”pre-existing condition”, men även andra faktorer spelar roll. Därför måste vi ha en sjukförsäkring utan tidsgränser. Vi måste helt enkelt låta var och en få ta den tid han/hon behöver vad gäller att bli återställd efter en sjukdom eller en skada.

Att säga åt en person att ”exakt på den här dagen” så måste du bara frisk och helt rehabiliterad och arbetsför …annars ”kastar vi ut dig” ur sjukförsäkringen eftersom du då inte längre har rätt till någon ersättning då vi anser att du har förbrukat dina dagar oavsätt om du är frisk eller inte, oavsätt om du är rehabiliterad eller inte.

Den nuvarande utförsäkringslagen innebär att personer tvingas avbryta sin behandling i förtid för att inte göra slut på sina försäkringsdagar i sjukförsäkringen. Det kan tex innebära att Cancerpatienter måste avbryta sin behandling och därmed ökar risken för att de dör i förtid, därför att de inte har fått möjlighet att fullfölja sin behandling eftersom dagarna inte räcker till.

Tycker du verkligen att svårt sjuka cancerpatienter skall utförsäkras och att de inte skall få fullfölja sin behandling. Vill du verkligen att fler skall ”dö” som resultat av denna utförsäkringspolitik?.

Vad säger du till de anhöriga som tvingas se sina nära och kära lida därför att de tex tvingas avbryta in livsviktig behandling på grund av de stenhårda tidsreglerna i sjukförsäkringen.

Vad säger du till de som tvingats uppleva att anhöriga tagit sitt liv på grund av hur kränkande de har behandlats av Försäkringskassan på grund av era stenhårda utförsäkringsregler som inte tar någon som helst individuell hänsyn. Jag tycker du och alliansen borde skämmas. De som har tagit sina liv borde inte behövt ta sina liv. De hade kunnat få bättre stöd och hjälp istället för att blir stjälpta. Jag personligen förstår inte hur du kan leva med ett ”rent samvete” när du och alla andra vet att det är just er inhumana och omänskliga ”utförsäkring” som drivit människor till självmord.

Henrik · 26 april 2011 kl. 19:42

När jag läser din text så märker jag klichéer som rimmar dåligt. Mina förväntningar var högre. T ex att argumentet till påskuppropet har sin grund i en högre makt – ”gud”. Den bild som tydliggjorts från Sveriges Kristnas Råd talar mer om erfarenheten av mötet med människor i kris, sedan att den etiska rösten är kyrkligt organiserad är en helt annan sak. En stor del av den svenska demokratin har faktiskt en stark folkrörelsebakgrund där människor slöt sig samman kring olika teman. Om du tolkar de kyrkliga organisationernas reaktion som en politisk aktion, så kan man med ett liknande filosofiskt synsätt tolka din text som djupt politisk tro. Vilket jag tycker är oroligt! Det vore väl väldigt olyckligt. Konstruktiv religion/tro eller politik ”innehåller inte en enda uppfattning som är den goda” och som bara är på den ena sidan. De goda argumentens tid är ej förbi… men att hänvisa till ”gud” som starkaste argument i påskuppropet vore ju synd. Som allians-ansluten kan man ju se att reformen inte var helt lyckad och att akuta förbättringar bör ske snarast.

Anders Rådling · 27 april 2011 kl. 5:40

Gunnar
Du lever tydligen i djup okunighet vad detta gäller.Är man en överbetald Europaparlamentariker tycker jag du skall syssla med frågor som du har betalt för att driva.
Det är helt ok att kyrkan driver dessa frågor,dom stöttar personer som ligger långt från den lyxtillvaro du och övriga överbetalde eu-politker.Sluta med ditt idiotiska svammel,och gör det du har betalt för.

frasse · 27 april 2011 kl. 7:23

Hökmark, varför snubblar du när du tänker?

Håller helt med om att politik och religion inte bör sammanblandas. Men i det här fallet utgår ju faktiskt prästerna från den erfarenhet de har av människor som försatts i svåra situationer av er gräsliga utförsäkringspolitik. Försök inte komma och säga att man måste vara religiös för att se det.

Peter Madison · 27 april 2011 kl. 7:50

Hej Gunnar,

Antingen hade du väldig otur när du försökte tänka när du skrev denna vedervärdiga text eller så saknar du fullständigt all form av medmänsklighet. Förmodligen lider du en släng av båda. Jag är inte religiös eller ens nära troende men jag gick med i Påskuppropet och gick i demonstrationståget av den enkla anledningen att jag ville visa mitt stöd för alla de som blivit utförsäkrade och som är sjuka och som har hamnat mellan stolarna i den rakt igenom omänskliga behandling av människor som ni genomför. Allt för att spara pengar och ge till dom som är friska. På vilket sätt skapar ni i alliansen ett bättre samhälle genom att sparka på de som redan ligger?

Erik Gertkvist · 27 april 2011 kl. 8:42

@Mikael: Problemet är att kyrkans representanter är så inkonsekventa när det gäller att stå på ”de utsattas” sida.

Menade de allvar skulle svenska kyrkan kräva dekriminalisering av narkotika, eftersom kriget mot narkotikan drabbar de utsatta hårdast, och helt utan några positiva effekter. Men så sker inte.

Menade de allvar skulle svenska kyrkan upplåta varenda kyrka till asylsökande flyktingar, förhindra utvisningar och mana de troende att bombardera riksdagen med protestbrev. För asylsökande är i sanning bland de mest utsatta. Men så sker inte.

Menade de allvar skulle kyrkan gjort motsvarande under lågkonjunkturen 1990-93, under Perssons besparingar 1995-95 eller efter IT-kraschen år 2000, Men så skedde inte.

Bah! Svenska kyrkan har sällan haft något med religion att göra, utan varit ett propaganda- och kontrollverktyg för politikerna. Nu när kyrkan blivit fri har man uppenbarligen valt att fortsätta med propagandan och kontrollen, men på eget bevåg.

Kent Karlsson · 27 april 2011 kl. 8:45

Att ni inom Alliansen hellre vill diskutera om kyrkan skall ta politiska ställningstagande är helt enkelt bara ett patetiskt försök att flytta fokus från själva sakfrågan och luktar ”skademinimering” lång väg! Ni följer en rekomendation från Reinfeldts propagandaminister (Iprenmannens ”pappa”) och viss media hakar på och drar svärd till Reinfeldts försvar! Det här är dock en fråga ni INTE kommer att kunna glida undan ifrån!

Tiit Tomson · 27 april 2011 kl. 8:56

Frid!

Utan att ha förankring, vare sig fast eller löslig, i någon politisk eller religiös åskådning, så har jag på senare år försökt undersöka hur de två förhåller sig till varandra.
I stora delar av världen realiseras politiken i en religiös kontext… och religionen i en politisk. Sekulär grundsyn i samhällen, är egentligen inte särskilt vanlig.
I Sydamerika har den historiskt belastade katolska kyrkan tagit ställning mot hel- och halvdiktaturer, vilket är värt beundran. Samtidigt har samma kyrka i Afrika uppmuntrat folkmord.
En snabb scanning av vad som sker med stöd av politiska dogmer, ger väl ett ungefär liknande resultat.

I en sådan förvirring slår det mig, att politik och religion har så mycket gemensamt att jag inte åtar mig att skilja dem åt. Exempelvis håller sig båda med ett ”prästerskap” som gör anspråk på att besitta sanningen och som därför tar sig tolkningsföreträde i alla möjliga och omöjliga frågor…

Om nu Svenska kyrkan och Sveriges Kristna Råd gör det här, egentligen ganska okontroversiella utspelet, så är det väl bara bra. Dessutom är det ju helt ofarligt för politiken, i den meningen att recensionerna kommer prompt; är kyrkan ute på hal is, blir det ingen anslutning.
Följdfråga: Varför kasta sig över en sådan sak; finns det inget viktigare?

TOM

Silvia Assi · 27 april 2011 kl. 8:59

Man borde kanske ägna tid åt sjukskrivningsreglerna istället?!
Shit doesn´t happen – it´s caused by assholes

Erik Gertkvist · 27 april 2011 kl. 9:28

@Tiit: Problemet är att svenska partier konkurrerar om väljarnas röster. Det gör inte kyrkan. Finansieringen är säkrad, medlemsförluster kan alltid bortförklaras och konkurrens saknas de facto.

En opinaionsundersökning skulle nog ge resultatet 3% stödjer påskuppropet, 2% är emot det och 5% bry sig inte, samt 90% som inte orkade besvara frågan.

Silvia Assi · 27 april 2011 kl. 9:51

@Erik: Svenska kyrkan konkurrerar med andra samfund om finansiering och medlemmar. Konkurrens saknas INTE!
Tror du har fel när det gäller opinionsundersökning – återkom när du har på fötterna dvs när opinionsundersökningen är verkställd!

Kakan · 27 april 2011 kl. 13:53

Va!? Påskuppropet hänvisar inte till någon högre makt utan använder argument som hänvisar till grundläggande mänskliga värden.

”Vi har alla ett personligt ansvar även för de svåra besluten och för vad som är rätt eller fel. Det ansvaret kan man inte fly undan ifrån genom att hänvisa till högre makt.”

Snälla Gunnar Hökmark, visa gärna var de kyrkliga ledarna hävdar att det är Gud som sagt till dem att starta ett påskupprop! Den enda som inte tar sitt ansvar i det här fallet är väl snarare du som gör halmgubbar istället för att bemöta kritiken.

Mumlan · 27 april 2011 kl. 17:40

Påskuppropet bygger på en medmänsklig grund. Är medmänsklighet politiskt? Om det är så, innebär det att högern saknar medmänsklighet och de som har detta är vänster? Om det inte är så, hur kan man få påskuppropet till något politiskt?

Sanningen är väl att högern är skakis i knäna eftersom de vet att de skapade de nya sjukförsäkringsreglerna. För att slippa förödmjukelsen av att backa beskyller man kritiker för att vara politiska.

lillemor nilsson · 28 april 2011 kl. 21:41

Att du fått smeknamnet KNÄPPGUNNAR ÄR INTE SVÅRT ATT FÅRSTÅ.

mats wikman · 29 april 2011 kl. 16:36

Vad Gud och Tomten tycker är ganska oväsentligt.
Kommunister vill skapa det ideala samhället på jorden, religion efter döden. Inga garantier utges.
Vad gäller sjukförsäkringen så finns det en väsentlig sak att önska. Ett FÖRSÄKRINGSBREV.
Alla försäkringar jag tecknat har ett försäkringsbrev legat till grund för vad försäkringen täcker, omfattning, tid, ersättningsnivå, m.m. Det avslutas oftast med vilket förfarande som skall tillämpas vid tvist.
Var finns Försäkringsbrevet??????
Skulle något försäkringsbolag överleva utan att ge ut ett försäkringsbrev??? Indraget tillstånd skulle komma som ett brev på posten.
”UPP TILL KAMP FÖR FÖRSÄKRINGSBREVET”
Något för första maj!?
Trevlig helg

Hökmark öppnar för en splittring mellan Moderaterna och Kristdemokraterna. « essbeck · 27 april 2011 kl. 10:49

[…] är den enda slutsatsen man kan dra när skriver en bloggpost där han angriper Svenska kyrkan och gud för att de drog igång påskuppropet. Han önskar tydligen […]

Socialdemokratin, kyrkan och helheten | Gunnar Hökmark · 28 april 2011 kl. 9:51

[…] Mitt inlägg om gud i politiken och kyrkliga ledares försök att ge en andlig legitimitet åt sina …. Socialdemokraten Ali Esbati menar att jag reagerar mot att präster reagerar. Så var det inte. De liksom Ali Esbati får reagera mot allt det ogillar. Det som däremot är förmätet, och som jag reagerade emot, är när man hävdar ett religiöst stöd för sina politiska uppfattningar. Det har kyrkan på olika sätt gjort under århundraden och det saknas inte exempel på det i dag heller. Ofta brukar socialdemokrater reagera mot detta, när uppfattningarna går dem emot. Men när det gäller kampanj och agitation mot regeringen välkomnar man det religiösa stödet. […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.