Hoppa till innehåll

Om en rysk krigföring riktad mot demokratin som pågår nu

I dag presenterade amerikanska FBI och Homeland Security sin gemensamma rapport över rysk cyberkrigföring och desinformationsaktiviteter riktade mot den amerikanska valrörelsen. Det var i sin tur en del av grunden för utvisningen av ryska diplomater, varav en betydande del företrädare för de olika ryska underrättelsetjänsterna.

Den gemensamma rapporten pekar på vad som är en omfattande och direkt informationskrigföring genom olika typer av datahackning, cyberintrång och desinformationsaktiviteter. Det är en krigföring riktad mot amerikansk suveränitet och demokrati det handlar om:

”These cyber operations have included spearphishing campaigns targeting government organizations, critical infrastructure entities, think tanks, universities, political organizations, and corporations leading to the theft of information. In foreign countries, RIS actors conducted damaging and/or disruptive cyber-attacks, including attacks on critical infrastructure networks. ”

Det är en krigföring det handlar om som syftar till att påverka den amerikanska demokratin. Det är ett intrång i en suverän stats integritet som är omfattande och fundamentalt. För Donald Trump handlar det nu om han vill värna amerikansk integritet och självständighet gentemot rysk påverkan eller om han som tidigare antytts av honom väljer att bara förneka. Det är en utmaning som är avgörande både för honom och för USA.

Men lika viktigt är det att rapporten visar på att motsvarande operationer har genomförts mot andra länder. Och det är ju detta vi sett och vet genom andra aktiviteter i olika former. Det gäller gentemot Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Det handlar om finansiering av grupper som vill splittra EU och odla främlingsfientlighet, desinformation genom dataintrång och regimkontrollerade media och genom troll på nätet. Dessa aktiviteter riktar sig självfallet även mot Sverige. Samtidigt måste vi vara på det klara med att det är många som vill vara nyttiga vänner när Ryssland vill utöka sin makt och sitt inflytande. Det är vare sig Sverige eller svensk demokrati de står upp för.

Och alla dessa grupper kommer nu som ett radband ifrågasätta eller förneka även misstanken om ryska inflytandeoperationer. När jag skriver om dessa fenomen i artiklar eller på min blogg dyker de samtliga upp och hävdar att Ryssland är ett gott samhälle utan någon som helst aggressiv politik mot sin omvärld. Istället är det Sverige och Rysslands grannländer som hotar Ryssland. Despotin försvarar de och förtalar demokratiernas vilja att försvara sig.

Ryssland har genom sina aktioner i form av krig i Ukraina, hänsynslösa bombningar i Syrien på Assads sida, hot och upprustning samt otaliga påverkansoperationer etablerat ett nytt kallt krig som riktar sig mot den fria världen. Det handlar om att utveckla ett ökat ryskt inflytande på bekostnad av rättsstat, demokrati och fria länders suveränitet. Det är hot som även riktar sig mot Sverige och som måste påverka svensk försvars- och säkerhetspolitik redan i dag.