Om en framgång för Internets frihet

Publicerat av Gunnar Hökmark den

am_internet1

Talade precis i plenum om telekompaketet. Det är i stora delar en framgång. Jag hade gärna sett att vi hade fått igenom tydligare regler för konkurrens och mångfald. Frågan om att stänga av användare, som inte berörs i lagförslaget men som har diskuterats inte minst från franskt håll, har fått en tydlig lösning. Det ändringsförslag som kallas 138 har jag och andra drivit igenom nu står i början i den första paragrafen, med de krav på rättslig process som måste uppfyllas enligt grundläggande konventioner. Även i konsumentdelen av paketet finns detta nu inskrivet. Det är i vår grupp vi har kunnat driva igenom ett brett stöd som gjort detta möjligt och det var för mig som ordförande i den grupp som beslutade om inriktningen i denna fråga ett krav att en kompromiss skulle kunna samla de stora partigrupperna och rådet, med det syfte som fanns i 138. Det är nu fixat.

Därutöver ökar användarnas frihet genom större valfrihet och mångfald. Vi har säkrat större konkurrens på telekommarknaden och på nätet. Vi har nu en lagstiftning som inte accepterar Telias kvarvarande faktiska monopol hem till hushållen. Det kommer därmed bli lättare att byta operatörer och välja nya tjänster.

Vi har lagt fast att konkurrens ska råda över de nya frekvenser som öppnas genom digitala sändningar och vi har fått parlamentet bakom oss att klargöra medborgarnas rätt till internat och frihet på nätet.

Nu finns det inget hot om regler som innebär att användare kan avstängas utan en rättslig process som uppfyller grundläggande rättighetskrav. Jag är stolt över att ha fått igenom klara regler som klargör vad som ska gälla. Det är ett framsteg som vi moderater har drivit igenom.

Det framsteget vill jag inte vi ska förlora genom att nu underkännna paketet i dess nuvarande skick.

När jag och andra väl har fått igenom de klargöranden som krävs, och som EU kan göra enligt fördraget, vore det jättekonstigt att riskera det genom en text, den så kallade 166, som inte uttrycker något annat syfte men som innebär att EU-lagstiftning skulle ta överhanden över utformningen av svenskt rättsväsende och den form av juridisk process som vi har. Det vore vare sig att värna internets frihet eller den avgränsning av kompetens mellan EU och medlemsstater som jag bestämt värnar om.

Skulle trots detta det ändringsförslag som det handlar om gå igenom fortsätter förhandlingarna. Då får vi för det första inte de liberaliseringar som stärker användare under överskådlig tid, men vi riskerar också en annan debatt kring de frågor som Internets frihet handlar om. Jag vet att många vill lägga till ytterligare kring det som är tillagt, men det skulle inte innebära något tillägg, bara en fördröjning och en risk.

Det jag har uppnått vill jag inte riskera, och hoppas de som värnar både Internets frihet och konkurrens och mångfald gillar det resultat som har krävt ett viss arbete och inte så lite konflikter för att nå vägen till tydlighet. Det är bara genom att ena den största gruppen i parlamentet som det har varit möjligt att nå detta resultat.

Samtidigt är jag förvånad över att Eva Britt Svensson från vänsterpartiet vill införa en överstatlighet när det gäller hur Sveriges rättsväsende och straffrätt ska fungera. Hennes ändringsförslag innebär i praktiken att hon agerar för ett Lissabon III, med en överstatlighet som ingen hitintills har krävt, samtidigt som hon säger sig vara emot Lissabonfördraget. I förlängningen innebär det om hon skulle få sin vilja igenom att franska krav på svenskt rättsväsende skulle kunna få en majoritet någon gång i framtiden. Det är befängt att en EU-motståndare kämpar för att utvidga EU-makt över svenskt rättsväsende. Tycker jag, och det gynnar inte Internets frihet.

Kategorier: Blogg

12 kommentarer

Dennis Nilsson · 05 maj 2009 kl. 11:57

Lyssnade en stund på debatten i EU-parlamentet.

http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-video?language=sv

Det var mycket tal om hur bra det här är för telekomindustrin, medans frågan hur det påverkar grunderna och förutsättningarna för demokratin i våra samhällen allt som oftast lyste med sin frånvaro.

Du tillhörde de som talade om hur bra det skulle bli för industrin men inget om hur det påverkar mig som enskild indvid. Enligt det du uttryckte så var andemeningen att Internet är till för industrin, och vi skall enbart vara konsumenter.

Mitt intryck var att det lät som huvuddelen av er EU-parlamentariker var valda och avlönade av telekomindustrin och inte oss EU-medborgare.

Det var mycket oroande att höra denne engelske EU-parlamantariker som gjorde sig själv till pajas, när han ondgjorde sig över alla mail från oroade medborgare, som han hade fått i denna fråga. Han kallade dem för SPAM och menade på att de var lätta att radera.

Är det så ”mycket” våra åsikter är värda, en knapptryckning på ”DELETE”?

Fortsätter det på det här viset så har inte EU någon framtid.

gunnar · 05 maj 2009 kl. 12:49

Hej, min utgångspunkt var just konsumenten och användaren. Det var så jag inledde mitt anförande och det var så jag avslutade. Och för medborgarna är det bra att vi får mer konkurrens och mångfald istället för gamla monopol,

Att det sedan finns olika uppfattningar i Europaparlamentet har inget med EU att göra utan med demokratin som inrymmer olika uppfattningar,

Det faktum att de hot som nu finns är undanröjda och att vi nu öppnar upp telekommarknaden är snarare en framgång för EU än motsatsen, även från det perspektiv som du har?

Johan · 05 maj 2009 kl. 13:17

Det är verkligen ett obskyrt paket, man skall inte kontrollera det fria flöde som internet är. Don’t fix something that isn’t broken stämmer mycket bra in här! Jag blev helt seriöst förbannad när jag läste artikeln om det här telekompaketet på DN.se.

NiDBiLD · 05 maj 2009 kl. 13:45

Det är underbart att ni fick igenom 138an, och utan det hade detta varit en total tragedi. För det skall ni ha stort tack.

Dock är inte det vi har motsatt oss ett gammalt monopol – vi på internet bryr oss inte så mycket om vem som äger nätet, egentligen. Det där är gammal, föråldrad, ekonomisk politik, och det är i ärlighetens namn egentligen ingenting som engagerar särskilt många i de yngre generationerna.

Det som har varit den springande punkten under hela den här debatten är snarare hur tillgången på internet kan komma att kontrolleras, styckas upp och övervakas. Och det är det vi motsätter oss. Vi ser oss inte som konsumenter på internet. Vi ser oss som medborgare, och vi ser hur det som för oss är ett lika självklart hemland som det fysiska Sverige, håller på att förvandlas till en aggressiv övervakningsmaskin byggd på ruinerna av stasis gamla kontrollapparat. Det är detta vi motsätter oss. De flesta av oss struntar blankt i om det är monopol eller fri företagsamhet som gäller online. Det relevanta är att vi har kvar vår rätt till hela internet, så fort vi sätter i kabeln eller kopplar upp oss på ett wlan.

Vi vill försäkra oss om att vi som bygger, och använder, och bidrar till, och utgör internet inte heller under några omständigheter får vår tillgång till den information och de verktyg som existerar på nätet begränsad, varken av stat eller företag. Och om det krävs något som är lika överstatligt som ”Lissabon IV – Bryssels återkomst” för att vi skall få behålla rätten att röra oss och kommunicera fritt online, så är det väl det ett pris vi är tvugna att betala.

Jag tror, oavsett hur överstatligt Citizens Rights Amendments än är, att en massiv majoritet av EUs medborgare skulle ställa sig bakom det, eftersom det enda som förslaget innebär är att vi får fortsätta använda internet precis på det sätt som vi har byggt det för att användas.

Det ger makt och kontroll åt folket, och tar bort makten från stater och storföretag, som nu med hjälp av ljusskygg lagstiftning försöker att ta detta ohyggligt stora bibliotek vi har byggt, och stycka upp det mellan sig, och säga att det tillhör någon annan än oss som byggt det.

Lissabonfördraget däremot, förflyttar massor av makt till bryssel, och därmed är det oönskat per definition. I en demokrati är det väl självklart att man strävar efter att maximera folkets inflytande, inte sant? Vems makt skulle man annars vilja utöka?

Telekompaketet lämnar i sin nuvarande form utrymme för fler lagar i en dystopisk riktning kantad av FRA-övervakning, datalagring och privatpoliser anställda av skivindustrin. Det öppnar upp för domstolar att döma folk till avstängning från internet – Det är oerhört bra att detta inte kan ske utan domstolsbeslut, men att det får ske över huvud taget är illa.

Jag hoppas att du läser detta och förstår hur vi som är folket tänker och vad vi som är folket vill. Och jag hoppas att du är en förkämpe för det demokratiska system du är menad att företräda, mer än vad du är en förkämpe för det fria företagande som utan regleringar kan komma att äta upp vårat internet.

Jonas B. · 05 maj 2009 kl. 17:29

Det är sorligt att läsa sådant nyspråk när man för en gångs skull bryr sig om en fråga i EU. Som lekman får man enbart höra att man inget förstått och inget begriper, men ändå har ens farhågor besannats i strängt taget vartenda fall. Till varje kommuniké som presenterats finns ett halvdussin bloggare som ställer intelligenta frågor som aldrig får några svar.

Återigen serveras jag nu en krönika som inte lyckas svara på något enda konkret problem, däremot en mängd kringgående rörelser och halvsanningar. Vi behöver veta hur vi ska fortsätta få ett fritt Internet, utan ”innehåll” eller ”konsumenter” nu när inte bara Hadopi hotar utan när innehållsleverantörer senast idag försöker driva igenom trafikblockeringar. Till stöd hävdar de den Ipred-lag som du Hökmark uttryckt dig positivt om. Dagens argument döljer du under en ideologisk filt av ord som ”överstatlighet”. Det hela är nästan surrealistiskt. Det finns konkreta problem här! Problem som måste lösas!

JL · 05 maj 2009 kl. 17:32

Instämmer med föregående talare! Eliten vill stycka upp folkets internet likt kolonisatörerna på 1600-talet styckade upp Afrika. Fri marknad må ha sina fördelar men ett fritt internet är viktigare än allt!

Dr Rignell · 05 maj 2009 kl. 21:13

Ärade ledamot,

det står klart och tydligt efter den här soppan att EU inte är annat än ett informationsmonster.

Att kalla ett förfarande demokratiskt när det inte ens går att hänga med i svängarna om man så läser varenda svensk tidning, 10 bloggar och pratar minutligen med europas just nu mest specialiserade EU-lobby, irc-kanalen #telekompaketet, det är skamligt.

EU är ett skämt till demokratiprojekt. Gör något åt det. Tips! internet kryllar av folk som är bra på att hantera information.

Avslutningsvis vill jag ge en eloge för att du bloggar =)

E-mannen · 05 maj 2009 kl. 22:22

Varför behövs den här lagen?
Är internet trasigt?
Jag tycker det fungerar rätt bra som det är. . . Och det sägs ju att man inte ska laga något som redan fungerar. .

Hampus Eckerman · 06 maj 2009 kl. 6:13

Ja, visst tycks det vara ett rent fiasko att ett kompromissförslag som tar bort de viktigaste skrivelserna nu tycks röstas igenom. Ett nederlag för internets frihet som vi har Hökmark att tacka för. Inte underligt att en sådan apartheidvän och diktaturvurmare är med och sänker även internets frihet.

Chris Johansson · 06 maj 2009 kl. 20:59

”Hej, min utgångspunkt var just konsumenten och användaren” skriver du som svar på den första kommentaren.
Jag kunde först inte förstå varför jag reagerade så starkt på den formuleringen. Sen slog det mig.
Jag är inte en konsument utav internet. Jag är en konsument utav en internetuppkoppling. Internetuppkopplingen är en tjänst som jag konsumerar.
Men internet i sig är inte en vara, och inte heller en tjänst. Det har inte varit det, men det verkar ha stora möjligheter att bli det.
Och det är det jag reagerar på, att du verkar tycka att det är en självklarhet att internet är en tjänst/vara som användarna är konsumenter utav.
Det är det jag är rädd att telekompaketet kommer att sluta i. Att internet i sig blir en tjänst/vara och att jag faktiskt blir en konsument som man kan ha en utgångspunkt i.

Sagor från livbåten » Bloggarkiv » Behöver ni hjälp att lägga pusslet? · 05 maj 2009 kl. 21:35

[…] skrivningar som inte blir bortmanipulerade, bortkompromissade eller borttappade. Just nu verkar tillägg 138 vara räddat, vi kommer i alla fall ha rätt till due process, men tillägg 166 som hade till syfte att […]

Strategi och taktik i telekompaketshärvan « DOOM4 · 05 maj 2009 kl. 23:42

[…] Vågar vi lite på Hökmark imorgon? NSM Måndag verkar inte hålla med och presenterar en lista på personvalskampanjer. Internetvännen Unni Drougge visar sitt stöd och ställer retoriska frågor om vi ska tro på all Internetalarmism. Anna Troberg håller med Kullenberg och uppmanar att mejla Hökmark, medan både Alexandersson och Satmaran visar sig vara uppgivna inför det som sker just nu, men Emma Opassande bemöter kritik mot Piratpartiets politik samtidigt som det skrivs om telekompaketet! […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.