Newsmill: Människor i den muslimska världen vill också ha demokrati

Publicerat av Staben den

Det som en gång kom till uttryck genom demonstrationer på Norrmalmstorg i stödet för balternas frihet måste vi nu på andra sätt kommunicera till demokratins vänner och diktaturens krafter. Arabvärlden förtjänar lika mycket demokrati som vi. Och vår säkerhet ligger i utvecklingen av demokratin i denna del av världen, inte av nya kolleger till den iranska regimen hur stabilt deras förtryck än kan bli. Vi får inte låta dagens revolutioner kidnappas av demokratins fiender som en gång i Ryssland, Kina och Iran. Det är balternas och central-européernas väg vi ska bidra till.

I början var den ryska revolutionen på väg mot en parlamentarisk demokrati men bolsjevikerna tog över. Resultatet blev 70 år av skräckvälde. Den kinesiska republikanska revolutionen 1911 ledde till en inre maktkamp och japansk intervention och till slut det kommunistiska maktövertagandet över hela landet 1949. Den iranska revolutionen 1979 var ett uppror mot en diktatur med löftet om folkstyre men blev till ett skräckvälde under religiös förklädnad.

På samma sätt som Sovjet var ett hot mot sina egna och mot sin omvärld är Iran det idag. Dagens Kina är visserligen efter decennier av marknadsekonomiska reformer inom ramen för partidiktaturen en av världens största diktaturer men tveklöst också världens mäktigaste diktatur med konsekvenser både för de egna medborgarna och för omvärlden.

Och för alla dessa diktaturer har det gällt att omvärlden har kommit att betrakta diktaturen som något självklart och omöjligt att ifrågasätta. När vi en gång ställde kravet på fria och demokratiska val i Central- och Östeuropa avfärdades det av socialdemokratin med att det var ett återfall i det kalla krigets korstågsfararmentalitet och med politiken för en gemensam säkerhet, med diktaturerna i öst.

I läroböckerna beskrevs ”folkdemokratin” i dessa länder som att människorna hade valt ett annat system än vårt. Det kinesiska samhället har återkommande hyllats för sin stabilitet och för sina ekonomiska framgångar men alldeles för lite mött kritik för den människosyn som bär upp landet och som också präglar politiken mot andra delar av världen. Det är inte kraven på demokrati och mänskliga fri- och rättigheter som präglar europeisk politik gentemot Kina, däremot är det det det egna samhällssystemets idéer som präglar Kinas politik mot omvärlden, må det vara Afrika eller Europas skuldtyngda regimer. En diktatur tänker som en diktatur och inte som en demokrati.

Den muslimska världens diktaturer har kunnat leva i samma slags skugga som följer av att alldeles för många har betraktat förtrycket som en del av arabvärldens normala samhällskultur och som en tradition. Ibland har synen på förtrycket till och med präglats av vårt behov av att visa religiös tolerans. Förtryck med islam som argument har fått både präster i svenska kyrkan och den svenska vänstern att avfärda krav på demokrati och mänskliga rättigheter med intolerans mot Islam, som om det är tolerans och respekt att hävda att islamsk tro förutsätter förtryck av muslimer.

Ytterst har denna syn byggt på en omedveten rasism som helt enkelt utgått från att demokrati och mänskliga rättigheter inte är något för araber och att förtryck av muslimer inte är så allvarligt så länge de förtrycker sig själva. Den svenska vänstern har sällan sett dessa de mest brutala diktaturer i världen som något att demonstrera mot, än mindre har man sett det som angeläget att stödja de förtryckta. Tvärtom har ofta krav på demokrati i dessa länder avfärdats som en slags ny kolonialism där demokratin ska exporteras från oss till dem, utan hänsyn till att de har ”valt” en annan väg.

Den svenska vänstern och kyrkan i Sverige har snarare fokuserat sin kritik och mot regionens enda demokrati än mot dem som har eliminerat rösträtt, tryckfrihet och yttrandefrihet. Det är Israel som har ifrågasatts. Slår man orden Iran och Israel på den svenska kyrkans hemsida dominerar uttalanden mot Israel medan Iran ibland dyker upp som ett mål för hjälpinsatser vid katastrofer eller som förklaring till gamla historiska skeenden.

Den demokratiska världen, inklusive EU, har försummat sin plikt att medverka till en strategi för demokrati i Mellersta Östern. Det är dubbelt beklagligt eftersom det varit en förlust för demokratin som sådan men också ett tillkortakommande för den fredsprocess som hade vunnit på fler demokratier i Mellersta Östern.

Det har funnits en likgiltighet för demokratin i Mellersta Östern, som i praktiken har ursäktat eller legitimerat förtryckarregimer och samtidigt underminerat demokratins ställning i dessa samhällen. När kritiken har riktats mot det demokratiska landet snarare än mot diktaturerna har det inte hjälpt demokratins sak.

Nu har plötsligt den så kallade arabiska gatan exploderat. En regim har redan fallit, och vi vet inte vart landet är på väg. En annan regim, den egyptiska, står och faller. Det intressanta är att de krav som demonstrationerna bygger på är långt borta från den Mellersta Östern debatt som så många i Europa har trott också definierade de arabiska folkens politiska känslor och krav. Demonstrationerna har inte handlat om Israel eller islamism. De har handlat om precis de reformer, politiska och ekonomiska, som så många på förhand har uteslutit som intressanta för araber och muslimer.

Det som nu visar sig är det självklara, nämligen att människor med muslimsk tro också vill kunna yttra sig fritt, de vill kunna välja sina regeringar och de vill kunna utveckla sina samhällen utan korruption och despotism. Förvånade kan bara de bli som trott att araber eller muslimer inte är som andra människor eller har ett annat människovärde. Omedvetet är det många som fallit i den fällan.

Nu ser vi konsekvenserna av årtionden med tystnad kring demokratins krav. I Tunisien finns det en mycket liten opposition som bygger på demokratin som idé. De krafter som har kunnat utvecklas och växa sig starka under förtrycket är andra, inte minst islamistiska grupperingar som det Muslimska brödraskapet.

I Egypten är det svårt att se starka demokratiska eller frihetliga krafter. Snarare har förtryckets motsättningar stimulerat motsättningar baserade på religion och extremism, och än en gång det muslimska brödraskapet.

I Libanon ser vi hur Hizbollah, en totalitär rörelse och en arm av Iran, får landets demokrati att falla sönder och samman. Det är värt att notera hur lite våra media har rapporterat om dessa demokratins fiender.

Nu måste politiken bli tydlig.

För det första måste Europa, liksom USA, ställa krav på politiska och ekonomiska reformer som tryggar både rätten att uttrycka sig och möjligheten till nytt företagande och arbete.

För det andra måste kraven på respekt för mänskliga fri- och rättigheter nu formuleras så tydligt att de blir till en begränsning för regimerna och ett stöd för dem som nu vill låta en fredlig utveckling växa fram på demokratiska villkor.

För det tredje måste vi i den svenska och europeiska debatten göra slut med föreställningen om att muslimer är vana vid eller kan tolerera förtryckt på ett annat sätt än vi själva.

För det fjärde måste vi bejaka handel och investeringar som bidrar till att göra dessa samhällen mer stabila och mångfaldiga och som ger den nya medelklassen en möjlighet att tro på en bättre framtid med välstånd och frihet.

För det femte måste vi i alla internationella fora skärpa kritiken och dra gränserna mot diktaturer som den iranska, den saudiska eller den syriska. Tron på en gemensam säkerhet med diktaturer är en illusion. De som trodde den fanns med den tunisiska eller egyptiska har i dagarna fått se motsatsen. Det värsta som nu kan hända är nya regimer i dessa länder som följer en islamistisk inriktning präglad av diktatur och religionens överhöghet istället för demokratin. Det riskerar föra hela regionen tillbaka 30 år i tiden vad gäller fredsprocess och utveckling.

Det bästa som kan hända är att trycket på de nuvarande regimerna skärps så att de genomför reformer och att demokratiska krafter får det stöd och den uppmärksamhet från den demokratiska värden som de förtjänar så att vi på det viset ökar deras utrymme och möjligheter.

Det som en gång kom till uttryck genom demonstrationer på Norrmalmstorg i stödet för balternas frihet måste vi nu på andra sätt kommunicera till demokratins vänner och diktaturens krafter. Arabvärlden förtjänar lika mycket demokrati som vi. Och vår säkerhet ligger i utvecklingen av demokratin i denna del av världen, inte av nya kolleger till den iranska regimen hur stabilt deras förtryck än kan bli.

Vi får inte låta dagens revolutioner kidnappas av demokratins fiender som en gång i Ryssland, Kina och Iran. Det är balternas och central-européernas väg vi ska bidra till.

Kategorier: ArtikelStartsida

4 kommentarer

Magnus Andersson · 30 januari 2011 kl. 5:59

Apropå ditt ”svenska och europeiska debatten [måste] göra slut med föreställningen om att muslimer är vana vid eller kan tolerera förtryck på ett annat sätt än vi själva” försvåras väl det av att man enligt följande siffror kan avvisa att de tänker som oss beträffande mänskliga rättigheter och frihet? (Dock vet jag att mindre än häften av dem som kommer till väst hyser de åsikter som en majoritet hyser enligt nedan.)

http://www.gloria-center.org/gloria/2011/01/palestine-papers-fabrication-of-the-day

”In Egypt, 30 percent like Hizballah (66 percent don’t). 49 percent are favorable toward Hamas (48 percent are negative); and 20 percent smile (72 percent frown) at al-Qaida. Roughly speaking, one-fifth of Egyptians applaud the most extreme Islamist terrorist group, while around one-third back revolutionary Islamists abroad. This doesn’t tell us what proportion of Egyptians want an Islamist government at home, but it is an indicator.

In Egypt, 82 percent want stoning for those who commit adultery; 77 percent would like to see whippings and hands cut off for robbery; and 84 percent favor the death penalty for any Muslim who changes his religion.

Asked if they supported “modernizers” or “Islamists” only 27 percent said modernizers while 59 percent said Islamists[…]”

Magnus Andersson · 30 januari 2011 kl. 6:00

Hoppsan. Länk skulle vara den här:

http://www.gloria-center.org/gloria/2011/01/interview-on-egyptian-revolt

Lars F · 05 februari 2011 kl. 21:42

Du slår in öppna dörrar och vaknar 30 år för sent.
Det är väl endast en massa rasister i väst, som tror att folket i Mellanöstern o Nordafrika skulle vara försedda med någon antidemokratisk gen. Det är väl inga nyheter, att alla folk vill leva i frihet, men att varje folk skall enligt demokratisk sed välja sin form av frihet.
Jag återkommer till följande:
– Du har glömt att nåmna folkets rätt att välja sina representanter i fria och almänna val, som oavsett utfall skall RESPEKTERAS av alla och framför allt OMVÄRLDEN.
– Det palestinska valet sabbades av väst och Israel, när man inte erkände Hamas valseger, och nu står man utan en folkligt legitim regering. Detta är inte folkets eller Hamas fel, det är VÄST’s och Israels fel.
– Kom ihåg, att staten Israel grundades baserat på teroristligor, Sternligan m.fl, där ledarna sedermera gjorde karriär i israeliska staten och ett par av dem blev t.o.m. regeringschefer.
– Sverige är inte heller fritt från terrorism, t.ex. Amalteaattentatet, eller maktens repression, t.ex. morden på demonstranter i Ådalen.
– Utveckling till demokrati tar tid, säkert flera år och kanske någon generation. Det har det gjort för Europa. Varför skulle det gå snabbare i Mellanöstern. Demokrati är en fråga om uteckling och mognad. Varje folk måste själv erövra demokratin, och denna måste alltid byggas underifrån.
– Israel har nu stora problem, därför att man har slutit fred med diktatorer, inte med folken, i Egypten och Jordanien. Med Gazakriget, Libanonkriget och hanteringen av ”Ship to Gaza” har man en rejäl uppförsbacke för att ända sedan statens grundande äntligen börja bygga upp grannFOLKENs förtroende. Detta måste man nämligen meritera sig för, och det gör man inte genom krig och okupation.
– Okunskapen om Mellanöstern i väst är monumental, f.f.a. om hur folket på gatan har det och hur de tänker. Förutsättningarna för direktkommunikation finns inte. Hur många inhemskt födda svenskar finns det som över huvud taget kan arabiska (300 miljoner) eller farsi (80 miljoner). Finns det möjligen en handfull i Sveriges riksdag? Detta är nämligen ett mått på viljan att på allvar lära sig något om och förstå hur dessa folk har det och hur de tänker samt även på möjligheten att på ett respektingivande sätt föra en dialog med dessa folk. Hur många svenskar kan namnet på fem arabiskspråkiga författare eller poeter? Hur många kan namnet på en enda musiker eller sångare?
– Gunnar Hökmark: hur många egyptiska vänner har du, som lever på en genomsnittlig levnadsstandard och som inte tillhör nomenklaturan i någon form?

Tweets that mention Newsmill: Människor i den muslimska världen vill också ha demokrati | Gunnar Hökmark -- Topsy.com · 29 januari 2011 kl. 14:36

[…] This post was mentioned on Twitter by Gunnar Hökmark, André Assarsson, Johnny Munkhammar, Ralf Grahn, Muzaffer Muzze Ünsal and others. Muzaffer Muzze Ünsal said: RT @ghokmark: Skriver på Newsmill: Människor i den muslimska världen vill också ha demokrati, http://tinyurl.com/6h8lxp3 #svpol #svpt […]

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *