Hoppa till innehåll

När demokratin står stark

Plötsligt i en korridor med svenskar hörs kungens röst. I Sverige i dag en fortsatt alliansregering med ett högtidligt öppnande som saknar motsvarighet i Europaparlamentet. Nya statstråd som tillsammans med gamla har uppgiften att föra Sverige vidare i en tid av stora förändringar.

Ett annat valresultat hade gett inte bara en annan regering utan en politik som fört Sverige vid sidan av den politik som gett oss Europas mest stabila statsfinanser. Istället för fortsatta reformer återställare och höjda skatter. Istället för en stark röst i Europa en motvillig röst mot de reformer och förändringar som krävs i Europa. Istället för en politik som fokuserar på respekt för den enskildes frihet att välja en politik som markerat politikens överhöghet över våra egna liv. Det kan en dag som i dag då många diskuterar de kommande årens politik vara värt att fundera på den avgörande skillnaden som en regering Reinfeldt innebär en regering Sahlin.

Här i Europaparlamentet har frågorna handlat om det fortsatta arbetet på att förstärka stabilitetspakten och de gemensamma reglerna för offentliga finanser. Under dagen röstade Ekonomiska utskottet igenom en rapport där jag fått gehör för tydliga regelsystem med sanktioner och den klara prioriteringen inför de kommande åren att utan stabilitet kommer ingen tillväxt. Samtidigt ett arbete med att få frågan om energieffektivisering att inte bara handla om mål och deklarationer utan konkreta förändringar för att påverka energianvändningens egen infrastruktur, bortom den enskildes påverkan men avgörande för effektivitet.

I det ena parlamentet högtidligheter och en manifestation för en av världens starkaste demokratier, i det andra fortsatt arbete med de villkor som påverkar också det svenska samhället. Så ser det ut i en tid då Sverige har två parlament. Det är också en manifestation av demokratin i en ny tid.