Hoppa till innehåll

Med socialdemokraterna hade osäkerheten blivit ännu större

Oron sprider sig på nytt på de europeiska marknaderna. Nu är det inte bara Grekland utan också Spanien och Portugal som är exponerade för osäkerheten. I socialistgruppen i parlamentet har man trots det agerat för att tillåta stora underskott ligga kvar utan besparingar.

Nu på eftermiddagen röstade vi i det ekonomiska utskottet om inriktningen av återhämtningspolitiken för stabila offentliga finanser, de så kallade exitstrategierna. Det handlar om hur kraven ska ställas på medlemsstater som i dag bryter mot reglerna om underskotten, där Sverige är ett av de få länder som inte gör det.

Socialistgruppen hade föreslagit att man inte skulle ställa några krav på medlemsstater som inte har nått den fulla produktionsnivån och inte innan tillväxten ligger på 2%. Det hade inneburit att man sköt all budgetsanering på framtiden, med växande underskott och skuldbördor som konsekvens. Som företrädare för EPP gruppen hade jag lagt fram ett annat alternativ som ställer krav på en snabb återgång, för att undvika att fler länder fastnar i skuldfällor och stigande räntor. Det konstaterade vi är det största hotet mot tillväxt och välfärd.

Socialistgruppen som ansvarade för rapporten förlorade stort och i varje principiell fråga. Det var väl eftersom nu sprider sig oron i Europa på nytt. En socialistisk seger för att tillåta stora underskott och skjuta åtgärderna på framtiden hade drabbat oss alla.