Blogg

I Sverige råder svensk lag

Kategorier: Blogg

Det finns en alltmer utbredd retorik om att det i Sverige råder några bestämda svenska värderingar. Det är fel. I Sverige råder svensk lag. Den är inte en fråga om tyckande eller vädjande utan grunden för rättsstaten och därmed det öppna samhälle som garanterar oss rätten till många olika värderingar. Däremot finns det i vårt samhälle värderingar som gett oss de lagar vi har liksom de påverkar vårt agerande som människor i en mängd olika situationer. Men de råder inte över oss. Det gör lagen.

Det är ett bakslag för rättsstaten och dess institutioner när synen på brottslighet av olika slag leder till tyckande, tävling i politiska fördömanden och till en uttolkning av vilka värderingar som gäller i stället för rättsliga åtgärder och skydd för de enskilda som riskerar att drabbas. Det är svensk lag som gäller.

Det innebär bland annat att kvinnor, eller män, inte ska utsättas för sexuella trakasserier, övergrepp eller våld. Det är i den delen inte en fråga om värderingar som vi ska vädja till människor att omfatta, undervisa dem i eller hoppas på ett stöd för. Svensk lag ska upprätthållas genom polis, domstolar och rättsväsendets övriga institutioner.

Respekten för svensk lag ska inte och får inte bero på vilka värderingar man har, vilken uppfattning eller vilket tyckande som politiker, polischefer eller människor invandrade eller redan boende i Sverige har.

Svensk lag förutsätter att de som bryter mot den åtalas och straffas i den ordning som lagen föreskriver.

Om detta inte görs får vi dubbla rättsprinciper, en som är den svenska lagstiftningen och en som bygger på förhoppningen om att alla har förstått, omfattat och vill respektera det som mer allmänt är svenska värderingar men där man av olika skäl, ibland identitetspolitiska, i praktiken ställer olika krav på laglydnad.

Där det sker undermineras respekten för de värderingar som har blivit till svensk lag. Vill vi inte upprätthålla lagen när vi ser människor bryta mot den, i tron att det handlar om en värderingsfråga, så urholkar vi inte bara lagstiftningen och rättsstaten utan också de värderingar som ligger till grund för dem.

Det finns ingen entydig kodifiering som säger oss vad vi alla menar med svenska värderingar är annat än det som vi översatt till lag. Faktum är att i den svenska rättsstaten finns det inget som säger att bara vissa svenska värderingar ska prägla samhället.

I Sverige råder, i bemärkelsen styrande för vårt samhälle och dess medborgare, inte någon annan värdering än lagen och lagen säger att vi får ha en mångfald av värderingar utan att någon säger oss vad som är svenskt och inte svenskt. Svenskt eller osvenskt.

Man får ha det som vi tror oss vara säkra på är svenska värderingar, danska värderingar, norska värderingar, arabiska värderingar, japanska värderingar eller grönländska värderingar, liksom man får lov att ha kristna värderingar, inklusive protestantiska, katolska, kalvinistiska, men också muslimska värderingar, buddistiska värderingar och även socialistiska värderingar liksom liberala, konservativa, kristdemokratiska eller feministiska, ekologistiska och veganistiska ej att förglömma.

Dessa värderingar i sin mångfald får dessutom komma till olika uttryck i storstad, småstad och landsbygd liksom i Skåne, Stockholm och Boden. Men man får inte bryta mot svensk lag. Och svensk lag ska upprätthållas oavsett oberoende om partiledare, polischefer eller någon annan tycker brotten är allvarliga eller ej. Och den ska inte upprätthållas genom en förment värderingsdiskussion som gör det hela till en värderingsfråga, förhoppning eller fråga om egen vilja om man ska följa svensk lag eller ej.

Det vi kallar svenska värderingar är ett vitt begrepp som inte kan definieras eftersom det ständigt formas av oss själva. I stort är de inte just exklusiva värderingar. Principen om jämställdhet mellan män och kvinnor och våra lika rättigheter har nått utanför Sveriges gränser även om de inte dominerar i hela världen. Men svensk lag är unik för Sverige. Och den ska gälla.

Det är statens och dess företrädares uppgift att ansvara för detta, inte att debattera värderingar som om lag handlar om tolkning av identitetspolitik. Land ska med lag byggas. Punkt slut.

 

 

63 Responses to I Sverige råder svensk lag

 1. Pingback: Svenska värderingar eller svensk lag? | Wallenborgs politikblogg

 2. Pingback: Om svenska värderingar igen – lagen råder över oss alla, värderingar råder vi över själva | Gunnar Hökmark

 3. Irene Larsson says:

  Och med det befriande och klargörande inlägget, går vi ut i (svenska) sommaren, som inte är en värdering utan ett grönskande faktum.
  Tack Hökmark för att du, i denna fråga enastående, klargjorde hur det ligger till.

 4. Karl Hasslöf says:

  Tack Gunnar, för dina visa ord! Du och jag må ha olika politisk hemvist, men i denna fråga är vi till 100% överens. “Hatten av och stående ovationer!”

 5. Pingback: Visst Finns Svenska Värderingar | Rasmus Ragnarsson Blogg

 6. Pingback: Inför ett Demokrati-manifest 2016

 7. Andeas Melin says:

  Vi må stå på fundamentalt olika grunder politiskt – men i denna fråga så fångar du essensens i vad som är politik – att göra regler begripliga och tydliggöra vad landet har att hålla sig efter – oavsett politisk hemvist! Värderingar, mål och så vidare är något annat – och där SKA samhället ständigt dra åt olika håll – men det politiska hjärtat, rättsstaten och fundamentet för samhället är och förblir alltid det samma för alla. Tack, för ett fantastiskt inlägg!!

 8. Micke says:

  Vi har bestämda svenska värderingar, det är rätt, och de flesta är stiftade i lag.

  Om det är värderingar som är grunden för lagen så kommer naturligtvis lagen att anpassas till förändringar i värderingarna. Vi som är ok med dagens lagstiftning känner oro för framtiden med ökade influenser från vissa kulturer. När och vem ska dra i nödbromsen och om man måste dra i en nödbroms är nog skadan redan ett faktum.

 9. Erik says:

  Tack Gunnar Hökmark! Detta borde läsas av varje svensk, ny som “gammal”!
  Och av alla politiker, från rödaste vänster till yttersta höger.

 10. Pingback: Land ska med politik byggas | Liberal Debatt

 11. Pingback: Skogspolitiken mogen för helrenovering

 12. Shlomo Gavie says:

  Det utan tvivel värderingarna som ligger grund till rättsstaten. Brottslighet beläggs med straff, men tillämpningen av lagarna och straffgraden är ett resultat både samhällets gemensamma-nämnare och värderingar i respektive land. En person som döms för våldtäkt i Sverige USA eller Iran kan straffgraden variera på grund av att domstolskulturen vilar på andra värdegrund/värderingar trots att alla dessa länder har ett lag som förbjuder våldtäkt.
  Det ta tid att forma dessa värderingar, så vem är det ”oss själva”? En person som kommer till Sverige med värderingar om att:”kvinnor är lovliga sex objekt på grund av deras klädstil, kommer svensklag att spela en sekundär betydelse och där med respekten och krav på laglydnad.
  Hur lång tid kommer det att ta för den individen (eller gruppen) att vara ”oss själva” /integrera ? Att påstå att det inte finns en tydlig kodifiering av vad vi menar med svenska värderingar är ett tecken på den allmänna förvirringen som råder i Sverige till följd av den snabba och okontrollerade migration och integrationspolitik.
  Förvirring som kommer att öka om vi fortsätter att hänvisa bara till lagen och glömma att lyfta fram svenska värderingar.

 13. Lucas Larsson says:

  Gunnar, som gammal vänsterliberal är det sällan jag håller med dig, men nu har du verkligen träffat huvudet på spiken!
  Tack för den!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *