En diktators död

Sorgen över Kim Jong Ils död har inte väckt allt för mycket sorg i världen men däremot en betydande oro för det som kan hända i ett Nordkorea där olika eliter tävlar om makten.

Rädslan för ett fattigt land och en galen regim bygger framförallt på innehavet av kärnvapen. Därmed ger det en bild av den makt som den iranska regimen kan få i Mellersta Östern. Galenskap och ohämmad brutalitet får ingen riktig motkraft gentemot regimer som låter fanatism och galenskap prägla beslutsfattandet. Men det ger också en bild av Kinas intresse att agera mot en annan diktaturregim. Det är begränsat, liksom det är mot Syrien.

I båda fallen är det en påminnelse om vikten av att långsiktigt stärka demokratiska krafters arbete mot diktaturregimer. Det är när diktaturen accepteras som en rättighet för makthavarna som galenskapen kan härska utan motkrafter.

Bloggar: Dick Bengtsson, Munkhammar, Carl Bildt, Maria Hagbom samt Sten Tolgfors.