Hoppa till innehåll

Det är inte miljön som vinner

Den tyska regeringens beslut att avveckla kärnkraften till 2022 kommer att mötas av hurrarop av antikärnkraftsrörelserna men innebär svåra konsekvenser för kampen mot växthuseffekten. Det beslut som nu fattas är inte ett resultat av en analys av den tyska kärnkraften baserad på händelserna i Japan utan som en eftergift till den tyska antikärnkraftrörelsen mot bakgrund av den debatt som tsunamin och kärnkraften skapat.

Det sägs ibland att det inte går att avveckla kärnkraften. Det är fel. Det är nämligen bara vilka konsekvenser man vill ta i form av högre elpriser, ökad fossil energianvändning och subventioner till olönsam elkraftsproduktion.

Tyskland uppvisar alla dessa mönster redan i dag. Höga elpriser, en omfattande fossil kraftproduktion (Vattenfalls fossila kraftproduktion återfinns i huvudsak i Tyskland) och mycket stora subventioner till vindkraftsproduktion. För Tyskland finns dessutom också möjligheten att importera från dem som har eller bygger kärnkraft. Så gör de flesta länder som valt att avstå från egen kärnkraft.

Nu kommer Tyskland inte vilja att dessa konsekvenser drabbar bara just Tyskland utan alla andra medlemsstater i form av sänkta målsättningar för koldioxidutsläppen och minskad vilja till en gemensam elmarknad. Tyskland kommer mer vara för import än export av tysk el. Och de konkurrensnackdelar den nya politiken innebär för tysk industri kommer att delas av övrig europeisk industri. Så bör det inte få bli.

Bloggar: Thomas Böhlmark, Konservativa tankar.