Cecilia Malmström

Publicerat av Gunnar Hökmark den

Så blir Cecilia Malmströms Sveriges nominerade kandidat till kommissionär. Det är ett bra val. Hon har en mycket stor respekt i Europaparlamentet och inom olika partigrupper, hon har en stark och tydlig inriktning när det gäller såväl frågor som den inre marknaden och vikten av att motverka protektionism som utvidgningspolitik och den gemensamma utrikespolitiken.

Det förstärker också Sveriges möjligheter att få en kommissionärspost som har betydelse och kan stärka det som är Sveriges kanske just nu viktigaste roll inom EU, nämligen att stå emot protektionismens krafter. Och de uppträder inom många olika områden, från den inre marknaden och handeln till utvidgningen. Sverige behöver en komissionär som oavsett portfölj kan spela en aktiv roll i dessa frågor.

Kategorier: Blogg

1 kommentar

Melana Larina · 29 november 2009 kl. 23:09

Gunnar Hökmark (översättning till ryska -Melana Larina, 2009-11-29, Stockholm

И так Cecilia Malmströms стала номинированным кандидатом в комиссионеры от Королевства Швеция. Это – хороший выбор. В парламенте ЕС и в разных партийный группах к ней имеют большое уважение, у нее сильная и ясная позиция в вопросах, которые касаются внутренних рынков и значения борьбы с протекционизмом с помощью политики расширения и общей внутренней политикой.
Это также усиливает возможности Королевства Швеция получить пост комиссионера, у которого будет вес, и который сможет усилить то, что, быть может, сейчас есть самая главная роль в ЕС, а точнее, стоять протии сил протекционизма. И это проявляется во многих областях, от внутреннего рынка и торговли до расширения. Королевство Швеция нуждается в комиссионере, который несмотря не толщину своего портфеля сможет играть очень активную роль в этих вопросах.

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *