Cecilia Malmström

Så blir Cecilia Malmströms Sveriges nominerade kandidat till kommissionär. Det är ett bra val. Hon har en mycket stor respekt i Europaparlamentet och inom olika partigrupper, hon har en stark och tydlig inriktning när det gäller såväl frågor som den inre marknaden och vikten av att motverka protektionism som utvidgningspolitik och den gemensamma utrikespolitiken.

Det förstärker också Sveriges möjligheter att få en kommissionärspost som har betydelse och kan stärka det som är Sveriges kanske just nu viktigaste roll inom EU, nämligen att stå emot protektionismens krafter. Och de uppträder inom många olika områden, från den inre marknaden och handeln till utvidgningen. Sverige behöver en komissionär som oavsett portfölj kan spela en aktiv roll i dessa frågor.