Blogg

En havererad regering

I maj 2015 beslutade Transportstyrelsens GD att, som det heter, göra avsteg från svensk lagstiftning vad gäller säkerhet och skydd av personuppgifter. Det vill säga; chefen för en svensk myndighet direkt underställd regeringen beslutade om att begå brott mot lagar … Continue reading

En statsminister som försvunnit

Sveriges statsminister är just nu uppenbarligen på semester, eller borta från den verklighet som regeringen måste kunna hantera. He´s gone fishing, som det heter. Ingen vet om han vet vad som har hänt, vad han gör åt det som har … Continue reading

En regerings ansvar kräver ansvarstagande

Det är svårt att fullt ut förstå hur djupt det som är dels regeringens skandal vad gäller hanteringen av Transportstyrelsen och dels Transportstyrelsens skandal i sig. En statlig myndighet har i praktiken bedrivit omvänd cyberkrigföring mot det svenska samhället. Det … Continue reading

Bostadsbristen beror på bristen på bostäder

Bostadsbristen i Sverige beror mer än något annat på bristen på bostäder. Precis som i Dumboms leverne, där den förvånade insikten handlade om att Gud hade varit så vis att lägga floder nära stora städer, förbluffas likväl många över det … Continue reading

Sverige och demokratin är viktigare än Sverigedemokraterna

Den dominerande frågan i svensk politik sedan valet 2014 har varit att så mycket som möjligt hålla undan Sverigedemokraterna från inflytande, uppmärksamhet och genomslag. Och den strategi som valts har gett dem maximalt inflytande, uppmärksamhet och genomslag. Betydligt större och … Continue reading

Det är vad EU är

Första gången jag besökte Estland och Tallinn var 1988. Då mötte jag företrädare för de olika befrielserörelserna och började diskutera hur vi skulle kunna hjälpa med utbildning om marknadsekonomi och rättsstat, vad det kräver och vad det innehåller. En viktig … Continue reading

Centern har ett ansvar som alliansparti

Decemberöverenskommelsen har skadat Sverige och svensk borgerlighet. Den har underminerat förtroende, lett till en skadlig och instabil politik och gett Sverigedemokraterna utrymme. Den har verkat rakt emot det tänkta syftet och den har dessutom gett Vänsterpartiet – ett annat ytterlighetsparti … Continue reading

Vänsterpartiet är en ekonomisk katastrof

Svält, barnadödlighet och mord. Venezuela står i en politisk katastrof och i en ekonomisk misär som i grunden är obegriplig – om man inte ser till den politik som förts. Ett av Latinamerikas potentiellt rikaste länder har förlorat välstånd, välfärd … Continue reading