Blogg

Ett öppet samarbete som gör försvarsindustrin i Europa starkare

Ett viktigt framväxande samarbete inom EU är det försvarsindustriella. Lagstiftningen om detta kommer under de kommande månaderna vara en central uppgift för mig. Ett starkt svenskt försvar förutsätter en stark svensk försvarsindustri. Och en stark svensk försvarsindustri förutsätter ett europeiskt … Continue reading

Rättsstatens ideal värnas genom en politik för verkligheten, inte genom spel på scenen

Diskussionen om regeringsalternativ fördunklar den än mer avgörande diskussionen om politiska alternativ. Att det är så beror till stor del på att den svenska politiska journalistiken föredrar att betrakta scenen, och dessutom i sin tur föredrar att betrakta denna scen … Continue reading

Danmarks sak borde blivit vår

Det blev ingen europeisk läkemedelsmyndighet till Stockholm och Sverige. Det är ett bakslag, inte bara i sak utan också för den svenska självbilden och för regeringen. Trots de bästa av skickliga diplomatiska företrädare har regeringen inte kunnat visa på att … Continue reading

Socialdemokratisk europapolitik – självmål på självmål

I morgon är Stefan Löfven värd för ett europeiskt toppmöte i Göteborg. Det riskerar att bli ett av de större självmålen i svensk Europapolitik. Den möjlighet att visa ledarskap i europeisk politik, som den svenska regeringen borde ha visat långt … Continue reading

Andras välstånd är inte överflöd

Vi lever i ett vettlöst överflödssamhälle, säger Isabella Lövin i dagens SvD. Kanske som en förklaring till den anti-tillväxtpolitik som hon å ena sidan står för, och som en ursäkt för den massiva utgiftspolitik hon å andra sidan driver. Tanken … Continue reading

Ett lämmeltåg mot bostadsbubbla och en ännu sämre bostadsmarknad

Som ett lämmeltåg på väg mot stupet riskerar regering och myndigheter att utlösa en bostadsbubbla som kommer att drabba ekonomi och bostadsmarknad hårt. Genom att ständigt upprepa faktoider om att det är avdragsrätten för räntor och bristande amorteringskrav som är den … Continue reading

Om röda brandbilar och fördummande generaliseringar

Det faktum att alla brandbilar är röda innebär inte att alla röda bilar är brandbilar. Detta enkla axiom är obekvämt för var och en som vill generalisera utifrån sina egna fördomar. Det faktum att relativt sett fler invandrare än inrikes … Continue reading

Nej, det är inte dags för demokratipaus och diktatur

Den självförhärligande ytligheten har alltid varit granne till förtjusningen över diktaturens starka ledare. De intellektuella som tror sig ha sett sanningen och upplever folkets oförstånd har alltid bildligt och bokstavligt vallfärdat till diktaturernas hov och förtjusts över de framgångar propagandan … Continue reading