Blogg

Terrorns ansikte är mörker – det är de skyldiga som ska straffas

Terrorns ansikte är mörker. Bara mörker för ur terror kommer inget gott och den bärs inte upp av något ideal, bara av förakt för människors liv. Det finns ingen idé och inget ideal som motiverar att man med en lastbil … Continue reading

Land ska med lag byggas – mångfald ska inte förbjudas

I Sverige råder svensk lag. Svensk lag ska följas oavsett vilka värderingar, politiska åsikter eller vilken religiös tro man har. Följer man lagen har man rätt att också följa sina värderingar, verka för sina politiska åsikter och utöva den tro … Continue reading

Toleransen mot hederskultur är problemet, inte det fria skolvalet

Just nu en befängd debatt om att det skulle vara friskolor som lett till att hederskultur och islamistisk kvinnosyn finns i det svenska samhället. Det är djupt fel. Det beror på en migrationspolitik som varit kravlös, på bristande rättsstat i … Continue reading

Varför ställer ingen frågan om Löfvens ansvar för det kaos han säger sig vilja skapa?

Tanken på att oppositionen skulle använda en majoritet i riksdagen för att rösta ner skattehöjningar som majoriteten är emot, för att hindra en minoritet att driva igenom skattehöjningar som en majoritet är emot har skakat om media och statsvetare. Den … Continue reading

Europa efter Brexit

I dag presenterade Europeiska rådet sina riktlinjer inför förhandlingarna med Storbritannien. Det var i det stora hela en förnuftig inriktning, som förutsätter att säkerhetsfrågor inte ska utnyttjas i förhandlingarna, ej heller de medborgare från EU eller Storbritannien som bor på … Continue reading

En tråkig dag som måste vändas till beslutsamhet

I dag är då dagen då Storbritannien lämnar över sitt brev med en ansökan om utträde ur Europeiska Unionen. Det är en tråkig och sorglig dag för Europa och likväl en dag som måste präglas av en vilja att gå … Continue reading

Sänkta skatter ger tillväxt och välfärd

Dyker inför utskottsmöte med den kroatiska finansministern ner lite i den kroatiska ekonomins utveckling. Efter krisen drabbades man av ett omfattande fall i BNP nära 13 %. Det ledde självfallet till växande arbetslöshet och stora underskott i de offentliga finanserna. … Continue reading

Terrorns minne bjuder oss att inse vårt ansvar att bekämpa den

Plötsligt bröt terrorn loss. Den rev sönder människor och den skapade en stad i tragedi och tystnad. Terroristerna på flygplatsen och i tunnelbanan dödade i sitt hat 35 människor och skadade över 300. På morgonen den 22 mars blev Bryssel … Continue reading