Blogg

Löfven har ett ansvar för att värna demokratin även när socialdemokratiska vänner hotar den

I Polen underminerar Rättvisepartiet rättsstatens oberoende institutioner. I Ungern har Orban under lång tid passerat långt bortom gränsen för det acceptabla. Och han har mött hård kritik från oss moderater. I Rumänien har den socialdemokratiska regeringen styrts av en partiordförande … Continue reading

Britterna förlorade den kontroll de hade när de sökte den kontroll som inte finns

Lämnar London från St Pancras internationella järnvägsstation efter en konferens om europeisk säkerhetspolitik och försvarssamarbete. Det är vemodigt eftersom denna stad och detta land som spelat och spelar en så stor roll för Europa nu hamnar vid sidan om, river … Continue reading

Bostadsmarknaden måste bli en marknad och skattebaserna få växa

Den svenska bostadsmarknaden brister både när det gäller bostäder och marknad. Decennier av regleringar har underminerat marknaden och bostadsbyggandet. Den som inte ser detta måste vara förvånansvärt skygg för att se konsekvenserna av den politik som förts. Först; marknadsprissättning innebär … Continue reading

Både böter och skadestånd måste vara rimliga i förhållande till vår syn på brott och skada

Häromdagen skrev jag en tweet om att det någonstans måste finnas något fel när det ”kostar” 25 000 kr att bära ut en bråkig elev som stör sönder en lektion och självmant vägrar lämna klassrummet samtidigt som straffet för att hindra … Continue reading

Det är skattebetalarna som betalar skatterna – inte någon annan osynlig bas

Tanken att avveckla värnskatten genom att höja andra skatter är fel. För det första är det en skatt som finansierar sig själv, för det andra är det inte rimligt att höja skatter för människor i glesbygd, skatter som drabbar låg- … Continue reading

Det var vänstern som gillade diktaturer, ingen annan,

Det hör till den ryska desinformationens strategi att ständigt upprepa osanningar i olika form för att på det viset få dem till halvsanningar eller till och med ej bestyrkta sanningar. Upprepas en osanning många gånger så kan den gamla osanningen … Continue reading

Europavalet handlar om en politik som värnar frihet och välstånd – inte om Sd

Svensk politik handlar inte om Sverigedemokraterna, som tyvärr en stor del av det politiska systemet har kommat att tro eller agera utifrån. I ivern att distansera sig från dem har vi fått en tävlan om att låta politiken definiera vem … Continue reading

Efter INF står vi i en riskfylld verklighet som kräver ny utrikes- och säkerhetspolitik och en ny utrikesminister

Rysslands beslut att lämna INF-avtalet ritar om kartan för europeisk säkerhet. Den amerikanska administrationens beslut att lämna INF-avtalet grundades på att Ryssland under det senaste decenniet upprepade gånger brutit mot avtalet genom utplacering och testning av robotsystem som definitivt är … Continue reading