Blogg

Om man inte vet vart man ska är det inte lätt att veta vart man ska gå – May efter Florens

Theresa May´s tal i Florens kom att bli en avspegling av den inrikespolitiska debatten, och de interna motsättningarna inom Conservatives, i den bemärkelsen att kring de frågor som det råder konflikt om i Storbritannien gav hon inget egentligt besked men … Continue reading

Med eller utan russin kan man inte båda äta kakan och behålla den

Theresa May´s anförande i Florens i dag har utvecklats till att bli en hållpunkt i Brexitförhandlingarna. Efter en lång serie stridigheter inom den brittiska regeringen och i Conservatives förväntas hon ge sin syn på förhandlingsgången och de framtida relationerna. Det … Continue reading

Vänsterpartiets populism styr svensk försvarspolitik

Det är vänsterpartiets populism som nu driver den svenska budgetpolitikens inriktning. Högkonjunkturens överskott används till att höja de offentliga utgifterna med en populism som alltid har kännetecknat Vänsterpartiets och dess politiska vänners ansvarslöshet. Höjda skatter leder till företagsflykt och minskat … Continue reading

Den farliga populismens politik

Det är allvarligt och det är populistiskt när Magdalena Andersson ställer den nuvarande högkonjunkturens offentliga överskott mot underskotten under den ekonomiska krisen. Den var av en magnitud som var betydligt allvarligare och djupare än en normal lågkonjunktur. En långsiktigt balanserad … Continue reading

Zapad17 – framgång för ryska informationsoperationer och misslyckande för svenska media

I ett skymningsläge mot Sverige ingår det i varje rimligt scenario att en främmande makt söker påverka svensk försvarsförmåga och motståndsvilja, genom desinformation och genom att aktivera grupper med en agenda som för den egna propagandan vidare. Demonstrationer, cyberkrigföring och … Continue reading

Rösta för en kyrka som utgår från år noll

Den svenska kyrkan ska vara fri från staten. Men det finns många som vill använda kyrkan för sina egna politiska syften. Dels har vi alla de kyrkliga företrädare som i sitt budskap hellre utgår från år 1968 än från år … Continue reading

När media låter sig göras till en del av Zapad17

Förvånansvärt mycket skrivs om små aktivistgruppers demonstrationer mot att Sverige över sitt försvar och att kunna få hjälp om vi blir angripna. Förvånansvärt lite skrivs om den mycket stora anfallsövning som nu pågår i Ryssland och Vitryssland, med övning av … Continue reading

Om ansvaret är Löfvens är det Löfvens

Med en regering som har havererat i avgörande säkerhetsfrågor, där vare sig det inre regeringsarbetet, krishantering eller det egna säkerhetsrådet fungerar, är det svårt att förstå att  Centerpartiet och Liberalernas fortfarande upprätthåller ett förtroende för den och vill hålla den … Continue reading