Blogg

Det är vi som ska stå bakom de överlevande, vi ska inte ställa dem bakom oss

Det var till Israel de allra flesta överlevande flydde. Längs en lång rad rutter för att fly de nazi-ockuperade delarna av Europa, och de var många. De flydde med hjälp av modiga människor och de fick fly från människor som … Continue reading

Väljer man en person som hyllat de värsta diktaturerna relativiserat man demokratins värden

Så har då riksdagen valt talman och vice talmän. Och socialdemokraterna har relativiserat demokratins värden till partipolitisk färg. När det gäller talman har det sedan decennier funnits två olika principer för hur valet ska gå till. Socialdemokraterna har förespråkat att … Continue reading

Vänsterpartiets historia är en lång kamp mot demokrati och öppet samhälle, ända in i vår tid

Vänsterpartiet har på fullt allvar föreslagit en kandidat till vice talman som som gick med i partiet på 1970-talet, en tid då partiet inte ens försökte dölja sitt skamliga förflutna utan tvärtom hyllade diktaturerna i nuet. I en tid då … Continue reading

Gemensamma beslut och öppna marknader hotar inte friheten men är ett sätt att värna den

Det blir orimligt när politiska beslut man ogillar i EU vänds mot Europeiska unionen som sådan. Det är som att vända beslut man ogillar i Sveriges riksdag mot demokratin eller mot Sverige som sammanhållen nation. Det innebär också att varje … Continue reading

En modern copyright behöver bygga på internets öppenhet

Omröstningen om copyrightdirektivet gick inte som vi moderater ville, vilket ledde till att vi i slutändan röstade nej till förslaget i sin helhet. Den balans mellan användarnas frihet, plattformarnas skyldigheter och upphovsrättshavares rättigheter som vi ville ha förlorade medan upphovsrättsinnehavare … Continue reading

En ny politik är så som vi kan möta verkligheten

Efter en sällsynt misslyckad regeringsperiod har Sverige i stort sett det landskap vi hade efter 2014 års val. Det är inte alls som många kommentatorer/experter/krönikörer och andra beskriver, i ivern att hitta något nytt att skriva om, ett helt nytt … Continue reading

Stefan Löfven håller inte rågången mot det extrema som hans företrädare har gjort

Stefan Löfven har till skillnad från tidigare generationer av socialdemokratiska statsministrar låtit bli att hålla på rågången mot det parti som en gång var Sveriges kommunistiska parti, som under andra världskriget hyllade Molotov-Ribbentroppakten och försvarade inte bara Stalins krigföring utan … Continue reading

Regeringen har inte alls agerat mot NordStream II

I morgonens P1 fick lyssnaren berättat för sig att samtliga riksdagspartier är emot byggandet av den ryska gasledningen Nord Stream 2 och att ansvaret nu faller på EU att förhindra att projektet genomförs. Det är en halvsanning på gränsen till … Continue reading