Blogg

Om demoniseringen av EU, och om dem som vill splittra Europa

Putin och Trump vill av olika, eller möjligtvis samma skäl, splittra EU. I grunden vill de ha ett svagare  Europa. Det är för mig svårt att förstå varför det ständigt dyker upp dem som av vad de menar intellektuella skäl påstår att det … Continue reading

En tid som kräver allvar och gemenskap, inte populism och splittring

Tanken att en amerikansk president i en presskonferens i strid med sina egna säkerhetstjänster skulle ge Rysslands despot rätt i frågan om Ryssland har blandat sig i den amerikanska valkampanjen, var främmande ända till i dag, även om han har … Continue reading

De slarvar bort det som gjort Storbritannien stort

Storbritannien är nu i en process av politiskt kaos som liknar ett sönderfall där landet inte kan regeras. Konsekvenserna av att lämna EU är för Storbritannien så pass stora att de som drev kampanjen och lovade nya pengar till sjukvård … Continue reading

En bättre lagstiftning för internet och Europa

Så blev det ett nej till det juridiska utskottets förslag till Copyright-direktiv. Nu blir det en normal och öppen behandling av förslaget som jag hoppas kommer att leda till en mer rimlig balans mellan upphovsrättsinnehavares intresseren och användare och sociala … Continue reading

Lägg ner Faktakollen och ägna det redaktionella arbetet åt att kolla fakta

Det mediala samarbetet kring projektet som kallas Faktakollen är på många sätt ett bakslag för medial trovärdighet och för den respekt som fria media ska ha. Tanken att någon institution i ett öppet demokratiskt samhälle ska kunna slå fast sanningen … Continue reading

4 juli – Sd och V sviker de värden som ger friheten stadga

Den 4 juli är dagen för den amerikanska självständighetsförklaringen. Den kom inte bara att slå fast den amerikanska självständigheten från Storbritannien utan också människors oförytterliga rättigheter. Den kom att lägga grunden för en västvärld förenad av respekten för den enskildes … Continue reading

Vänsterpartiets politik är präglad av dess rötter i förtrycket

I dag talar Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt. Han företräder ett politiskt parti som i decennier hyllade och kramade diktaturer. Sovjetunionen. Östtyskland. Polen.Central- och Östeuropa i sin helhet. Nordkorea. Kambodja. Kina. Kuba. Varhelst en kommunistisk regim etablerades den hyllades den av Vänsterpartiet. … Continue reading

Sluta tramsa och fokusera på politiken

Det säger något om den svenska mediestrukturens perspektiv att frågan om positioner i riksdagens olika utskott kom att dominera nyhetsrapporteringen under ett dygn. Ibland har det handlat mer om skolgårdens skvaller än politikens rimliga frågor. Med Trump på väg mot … Continue reading