Blogg

Det är protektionismen och inskränktheten han sätter först, inte USA

Trumps installationstal innehöll inte mycket om visioner och ideal. Tvärtom. Bara inskränkt nationalism och egoism som gör USA svagare. Han lyfte inte fram frihet, demokrati och rättsstat eller den fria världens gemenskap. Han lyfte bara fram det han menar är … Continue reading

Istället för frikort – krav på majoritet hotar inte demokratin

Tanken att regeringen Löfven inte längre ska ha frikort i budgetpolitiken har oroat stora delar av det svenska etablissemanget av kommentatorer och statstyckare. Det framställs som nästintill en revolution att alliansen ska ha en gemensam budgetpolitik, presentera den och dessutom … Continue reading

Inte underligt om en politik som har majoritet genomförs

Som kunde förväntas domineras kommentarerna om förslaget om en gemensam alliansbudget av de taktiska perspektiven, och om de taktiska konsekvenserna. I den enda dagstidningen riskerar tanken på en gemensam alliansbudget att bryta sönder alliansen, i den andra framställs förslaget om … Continue reading

Sverige behöver en regering som kan möta verklighetens utmaningar

Det är bra att vi nu får en process mot en gemensam alliansbudget. Självfallet måste detta vara ett viktigt mål för samtliga allianspartier. Alternativet är en fortsatt rödgrön regeringspolitik där Vänsterpartiet genom sina ytterligheter driver politiken bortom det ansvar som … Continue reading

Om polisen som vårt värn av rättssamhället

Det är svårt att förstå dem som enträget försöker hävda att det framväxande våldet och återkommande dödsskjutningar inte avviker från gamla mönster. För det första präglas det av brottslighet som sliter sönder samhället och som driver fram ökat våld och … Continue reading

Förtränger man kravet på demokratin öppnar man dörren för de extrema

Förra söndagen genomfördes ännu ett terrordåd mot Israel. En lastbil som körde över och dödade 4 människor. Men dådet möttes inte av samma fördömanden som i andra fall, som när det skett i Nice eller i Berlin. Det är som … Continue reading

Sverige kan inte ha en regering som bygger på ytterligheters påverkan

I en tid av osäkerhet behöver Sverige en politik som ger stabilitet och förankring. De utmaningar världen står inför 2017 riktar sig direkt mot grundläggande värden som fred, säkerhet, rättsstat och demokrati. Osäkerheten och hoten berör inte bara andra delar … Continue reading

Tillbaka till Bryssel och utmaningarna som står framför oss

I dag börjar det mer formella arbetet i Bryssel. En tid av arbete och reflektioner förenad med julfrid och ledighet övergår nu i resande och ständigt nya möten. Och det är rätt stora utmaningar vi står inför. Europas säkerhet är … Continue reading