Blogg

Regeringen vilse i världen

Debatten om regeringens besök i Iran fördunklas av sju felaktiga föreställningar. För det första är det viktigt att en svensk regerings företrädare även besöker ett land som Iran. Handel, affärer och investeringar öppnar långsiktigt upp samhällen från sin slutenhet. För … Continue reading

En bra vecka för EU

Det blev en bra vecka i Strasbourg. En lång rad viktiga beslut som bidrar till ett bättre Europa och en bättre europeisk ekonomi. I grunden viktigast var beslutet om att godkänna handels- och partnerskapsavtalen mellan EU och Kanada. Det innebär … Continue reading

Långivarna lånar Grekland till utgifter som annars inte kunnat betalas

Återkommande sägs det, nu senast i morse i SR, att EU och de internationella långivarna tvingar fram hårda besparingar i Grekland. Det är fel och uppenbart så. Hela poängen med lånen, som långivarna ger, är ju att finansiera utgifter som … Continue reading

Ulvskog och Hedh valde att förena sig med dem som inte stödde avtalet med Kanada

Det finns få länder som måste anses så nära och självklara EU som Kanada. Likväl har tanken på ett handelsavtal mellan EU och Kanada mobiliserat alla traditionella frihandelsmotståndare. I täten har krafter som Le Pen och andra nationalextremistiska rörelser gått … Continue reading

De går i Trumps och Putins fotspår

En intensiv debatt i plenum i dag kring handelsavtalet med Kanada, det så kallade CETA-avtalet. Det innebär ökad handel mellan EU och Kanada, fler jobb och investeringar. Så som ökad handel de senaste 30 åren har lett till öka välstånd … Continue reading

Eftergivenhet mot diktaturen ger vare sig jämställdhet eller fred

Det är inte fel att den svenska regeringen besöker Iran. Det är rätt och rimligt att den svenska regeringen besöker länder som vi har diplomatiska relationer med. Utökad handel och kontakter är långsiktigt en väg mot ett öppnare samhälle, även … Continue reading

Moln över London – om att hålla Storbritannien så nära som möjligt

När detta skrivs är jag efter några dagar i Bryssel i början av veckan i London för några dagars diskussion med parlamentariker, finansminister och andra som på olika sätt är intressanta att möta för diskussionen om Brexit. Resan från Bryssel … Continue reading

Den gamla drömmen om att S i koalition plötsligt blir som M är en tulipanaros

Den gamla drömmen om S som koalitionspartner blommar upp som en tulipanaros med jämna mellanrum. Den bygger ständigt på tanken att med S som koalitionspartner kan moderaterna genomföra moderat politik. Reformera bostadsmarknaden. Få fason på energipolitiken. Sänka skatterna på jobben. … Continue reading