Blogg

Välfärdsdebatten bör handla om välfärden

Sedan friskolereformen infördes har antalet friskolor ökat dramatiskt. Det beror självfallet på något. Elever och föräldrar har valt något annat än den kommunala skolan för att få något bättre. Friskolorna dominerar bland de skolor som har bäst resultat och kvalitet. … Continue reading

Om inte EU kan sluta handelsavtal med Kanada har vi problem

Just nu på väg till Strasbourg. Och denna vecka kommer det i hög grad handla om handelsavtalet CETA med Kanada. I förlängningen riskerar den frågan att i sin tur underminera hela förhandlingsprocessen med Storbritannien. Om inte EU kan sluta handelsavtal … Continue reading

När kraven på gemensamma beslut ökar flyttar politikens motsättningar in på europeisk nivå

Flyktingfrågan, frågan om Ryssland, hur Europa ska fördela bördorna och ansvaret för minskade CO2 utsläpp och hur vi ska kunna bidra till en fredsprocess i Mellanösterns många olika konflikter är några exempel på hur trycket på Europeiska unionen ökar. Det … Continue reading

När tider förändras blåser det i vinden

Frågan om det var rätt att Bob Dylan fick Nobelpriset eller inte kommer att leva länge. Inte minst eftersom den kultureliten på tidningarnas recensentavdelningar känner sig sårade över att Svenska Akademien inte har valt någon av alla dem som de … Continue reading

Verkligheten och inte det politiska spelet bör styra politiken

Några enkla sanningar som borde vara utgångspunkt för svensk politik, och för politisk debatt Den ryska upprustningen är ett hot mot europeisk fred och säkerhet. Det handlar om en maktpolitik som går igen i all rysk politisk aktivitet gentemot omvärlden. … Continue reading

Pressfriheten är en garant för fria media, inte för att man har rätt

Poängen med en fri press är att den är fri. Pressfriheten är till för alla, liksom yttrandefriheten. Fria media är ett resultat av pressfriheten. Det innebär inte att fria media har rätt eller gör rätt redaktionella bedömningar utan det innebär … Continue reading

De politiska alternativen är viktigare än det politiska spelet

Det är som att Jan Björklund vill tappa pengarna redan innan smöret är sålt. Istället för att klargöra alternativet till en socialdemokratisk politik som underminerar jobb, företagande och stabila offentliga finanser spekulerar han nu i frågan hur Stefan Löfven beroende … Continue reading

Regeringens oförmåga att se den moderna industrins villkor ett hot

Det är ett allvarligt läge för Ericsson, liksom för svensk avancerad industri. Under lång tid kunde ekonomier som Sverige på ett enkelt sätt dra nytta av globaliseringen. Nya framväxande ekonomier producerade redan billiga produkter ännu billigare och fick därmed råd … Continue reading