Blogg

En union av lagar som stiftas av lagstiftare

Så blev då Ursula von der Leyen vald av Europaparlamentet, efter förslag från Europeiska rådet utifrån det politiska resultatet i Europavalet. Någon spetskandidat fanns inte som kunde säga sig ha fått väljarnas stöd och väljarna röstade heller inte på någon … Continue reading

I Sverige råder svensk lag II

För några år sedan, närmare bestämt sommaren 2016, skrev jag en bloggtext om det fundamentala faktum att i en rättsstat som Sverige är det svensk lag som råder, inte värderingar eller godtyckligt tyckande om vad som är rätt och fel. För … Continue reading

En extremistisk regering får lämna – slutet på åtminstone en akt i den grekiska tragedin

Så har en av Europas extrema populistregeringar fallit genom väljarnas dom. På grund av dess vänsterinriktning har den inte dömts ut som vänsterextrem men så var det och så är det med den regering som Syriza i Grekland formade under … Continue reading

Grunnarna, Struntarna och Offrarna är alla olika typer av klimatförnekare

Det finns klimatförnekare och klimatförnekare. Och så finns det förnekare av klimatproblemets omfattning. Det finns här och där dem som hävdar att klimateffekten är påhittad och en konstruktion. Att det inte är en klimateffekt eftersom jorden historiskt sett har sina … Continue reading

Dags lämna både spetskandidatsystem och fransktyska axeln

Redan när den så kallade spetskandidatprocessen påbörjades inför Europavalet 2019 var Ursula von der Leyen ett namn som sågs som en tysk reserv när eller om spetskandidaten Weber inte skulle fungera som kandidat efter valet. Nu blev det tidigt uppenbart … Continue reading

Jag sätter inte punkt,

Så 09 59 i går upphörde mitt mandat som Europaparlamentariker. En uppgift som tagit en stor del av mitt liv och både vardag och helg lämnar jag nu vidare. Det känns i grunden roligt och spännande att nu fokusera på … Continue reading

Tvärtomismen fördummar och föder extremism

En stor del av den svenska debatten har kommit att präglas av spegelbildens logik. Den utgår från de uppfattningar man ogillar istället för den egna uppfattningen och värderingen. När någon framför en uppfattning som delas av dem vars uppfattningar man … Continue reading

En svåröverskådlig analys som beror på en svåröverskådlig process om EU-positionerna

Det är uppenbart att det så kallade spetskandidatsystemet är ett hinder för en balanserad demokratisk process för att utse de viktiga positionerna EU- kommissionen och Europeiska rådet. Ett skäl är att det handlar om en artificiell demokrati; i Europavalet röstade … Continue reading