Blogg

Rysslands krig i Ukraina visar på behovet av en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik för EU

Kriget i Ukraina är ett ständigt pågående krig i Europa, som syftar till att underminera ett lands demokratiska utveckling och som manifesterar ett förakt för Europas gränser. Det är ett uttr…

EU är inte som en nationalstat och budgetprocessen inte som i riksdagen

Europeiska Unionen fungerar inte som en nationalstat. Det har sina begränsningar i vissa sammanhang men också sina fördelar. Det gäller främst den maktbalans som präglar Unionens beslutsfattand…

Den smygande beundran för diktaturen är ett uttryck för demokratins utsatthet i vårt eget samhälle

Fascinationen inför den starka regimen och naiviteten inför diktaturers propaganda är sorglig och varnar alltid om hur demokratins polityr sitter lösare än vi tror. Inför Europavalet menade en …

En regering vars politik ingen vill försvara är ett problem för hela Sverige

Vi har kanske aldrig haft en regering som så få, om ens någon, försvarar vad den gör. Det är svårt att finna någon som tycker att den rödgröna regeringen har uppnått något som man kan var…

Att staten inte tar sitt ansvar är inte marknadsekonomins och valfrihetens skuld

De var emot att apotek skulle vara öppna och fler. De var emot att alvedon och ipren skulle kunna säljas där människor befann sig. De var emot att föräldrar skulle kunna välja barnomsorg för …

De säger de vill väl men det går som det brukar- den ständiga kampen mot liberalismen
De säger de vill väl men det går som det brukar- den ständiga kampen mot liberalismen

En underlig debatt om olikhet har brutit ut i det svenska samhället. Som alltid när socialister av olika graderingar ser politikens misslyckande vrids argumenten mot företagande och vinst. Trots a…

Det blir mindre frihet, även för britterna

I diskussionerna om den Brexit som till slut inträffade i fredags blottläggs en lång rad olika myter om EU som bygger på missförstånd, medial slapphet ( jag förvånas ständigt över hur även…

A sad day for Europe

En ledsam dag för Europa. Europa blir svagare i en värld som innehåller allt fler hot mot de samhällen och länder som finns här. För regimer som den ryska och kinesiska innebär ett svagare oc…

Det hade de inte behövt göra. Och det hade han inte behövt göra.
Det hade de inte behövt göra. Och det hade han inte behövt göra.

Det hade de inte behövt göra. Och det hade han inte behövt göra. Dessa två meningar blev för mig som ett viktigt budskap till oss alla.  Den äldre damen som varit guide för mig och tr…

En regeringsmakt i förfall skadar Sverige

Vi har en regering som genom sin inre blockering och konstlade parlamentariska bas saknar förmåga att styra landet. Därför har väldigt lite hänt sedan 2014.  Väldigt lite dåligt och v…

Stram budgetpolitik i EU bättre än lössläppt skattepolitik

Nu öppnar den rödgröna regeringen för att EU ska ha en egen beskattningsrätt. Det är att underminera grundläggande regler för beskattning som gäller i Sverige men det är också att undermin…

Hot mot vårt samhälle bör bemötas som de hot de är

Sverige har inte varit besparat från terrordåd som kostat människor liv, än mindre har vi besparats från bombdåd som drabbat människor för livet. Ingen kan med bestämdhet vem som har legat b…

Sveriges problem handlar om verkligheten, inte om spelet eller skriken på twitter

De senaste dagarna har frågan om ökade statsbidrag till kommuner, regioner och rättsväsende stått i fokus. Den politiska rapporteringen har dock inte handlat om dessa pengar, om de behövs, varf…

Januariöverenskommelsens försvarsadvokater flyr ansvaret för Sverige och demokratin
Januariöverenskommelsens försvarsadvokater flyr ansvaret för Sverige och demokratin

Decemberöverenskommelsen och dess fortsättning januariöverenskommelsen har skadat Sverige svårt. Den har underminerat det kitt av samförstånd och gemenskap som är demokratins viktigaste styrka…

Om fem år måste försvaret ha mer än det hade 2005
Om fem år måste försvaret ha mer än det hade 2005

Ett slående intryck från Folk och Försvars konferens är den entydiga bild som nu finns av det hot som Ryssland är gentemot sina grannar och sin omvärld. Att Kina med sin framväxande alt störr…

Attacker mot vårt samhälle
Attacker mot vårt samhälle

Två nya bombdåd. Ett vid en nattklubb i Uppsala. Ett annat inne i Stockholms centrum, bara ett kvarter från Sveriges Television och Sveriges Radio. Det som nu pågår i Sverige med återkommande b…

Ett Iran som tror sig splittra väst är ett ännu större hot än i dag
Ett Iran som tror sig splittra väst är ett ännu större hot än i dag

Det enklaste som kan sägas om drönarattacken som dödade den iranska regimens ledare för militära operationer i utlandet Quassim Suleimani är att den inte bidrog till regionens stabilitet. …

En ökad osäkerhet för alla
En ökad osäkerhet för alla

Det säger sig självt att attacken som dödade Quassim Suleimani riskerar att eskalera det mesta i regionen. Till saken hör att Suleimani var ledare för Irans militära operationer i hela regionen…

Bättre våga stå upp mot diktaturerna
Bättre våga stå upp mot diktaturerna

Det är bra att den rödgröna regeringen nu säger sig vilja använda utrikespolitiken för att stödja demokrati i världen. I en artikel i Svenska Dagbladet beskriver de regeringens nya (sic) offe…

Ett Gott 2020!
Ett Gott 2020!

Ett Gott Nytt År. Vi lever i en tid då osäkerheterna är fler och större än vad vi blivit vana vid. Hur nästa år ser ut är skrivet i stjärnorna. Många problem och motsättningar kan bli vä…

Några utgångspunkter inför 2020

Den liberala demokratin är hotad men inte så svag som dess vänner tror, snarare så stark som dess fiender fruktar.  Den liberala demokratin och marknadsekonomin har gett världen en väld…

Klimatfrågan illustrerar en oförmögen regerings oförmåga att ta itu med svåra problem
Klimatfrågan illustrerar en oförmögen regerings oförmåga att ta itu med svåra problem

Klimatfrågan illustrerar en oförmögen regerings oförmåga att ta itu med svåra problem.  Två kärnkraftsreaktorer ska avvecklas trots att det krävs mycket låga kostnader för att driv…

Klimatpolitiken kräver ord men framförallt handling

Det är en återkommande del i rapporteringen från klimatmötet i Madrid att det var en besvikelse. Och så var det naturligtvis. Det blev nätt och jämnt en gemensam deklaration och svenska föret…

Så som det varit för Storbritannien- förhandlingar och åter förhandlingar med osäkerhet i det stora och det lilla
Så som det varit för Storbritannien- förhandlingar och åter förhandlingar med osäkerhet i det stora och det lilla

Valresultatet i Storbritannien och Conservatives stora framgång har framförallt två skäl. Det stora flertalet britter vill oavsett sin ursprungliga syn på Brexit få slut på den ständiga osäk…

Försvaga inte fronten mot antisemitismen och blunda inte för den som finns

Antisemitismen är en särskild farsot. Den är en rasism men den går flera steg vidare från rasismens fördomar, hat eller nedsättande skällsord. Den bygger på att människor av judisk börd sk…

Ett val mellan det dåliga och det dåliga

Valet i Storbritannien är ett val som för de flesta väljare har blivit ett val mellan det man ogillar och det man ogillar. Corbyn är mer impopulär än vad Johnson är impopulär. De politiska al…

Ett land i Europa

Ett land i Europa. En av de tre största städerna, sedan decennier styrt av regeringspartiets lokala företrädare, känt över världen som en stad där judar känner otrygghet. Judiska barn vågar…

Vi måste lära oss möta hoten och krigföringen i den gråa zonen

Den kinesiska ambassadören har nu varnat Sverige med ekonomiska konsekvenser på grund av kritiken mot fängslandet av Gui Minhai, som är svensk medborgare, och att Sveriges regering var närva…

Rysslands växande militära förmåga tydligaste argumentet för att Nato behöver fira även i framtiden

Samtidigt som Nato firar sina 70 år som försvarsallians förs på nytt den återkommande debatten om organisationen behövs. Det gäller debattinlägg alltifrån president Macrons formulering att a…

Peter! : demonisering omöjliggör saklig debatt och försvagar demokratin

Dagens Nyheters Peter Wolodarski har i dag i en krönika stämplat samman moderater och kristdemokrater som vill diskutera vilken roll public service ska spela med Sd och i förlängningen en upphör…

Finska vinterkriget en påminnelse om vad vi kan och måste göra för att försvara friheten

Den 30 november, i dag för 80 år sedan, bröt Finska vinterkriget ut. Det blev en manifestation av vad en nation och ett folk kan göra för sin frihet, om man förstår värdet av den, och är i d…

En ny kommission i en ny värld kräver nya perspektiv

Så fick till slut Ursula von der Leyens kommission godkänt av EU-parlamentet. Det innebär att den i helgen kan starta sitt tillträde. Starten av arbetet sker inför uppgifter som kräver ett mer …

Den kinesiska diktaturen räds den liberala demokratins kraft

South China Morning Post är en Hongkong- baserad tidning ägd av Alibaba-gruppen. Som sådan får man anse att tidningen står nära makten i Peking men den står samtidigt som Hongkong-tidning och …

De vita fläckarna är ett hot mot demokratin – tillägnat alla som bara ser de hot de vill se

De vita fläckarna är ett hot mot demokratin Något som sannolikt har passerat obemärkt för de flesta är att Rumänien nu har en ny regering. Den tidigare som bestod av socialdemokrater och li…

Lek inte med diktaturens eld

Tankarna på diktatur eller despoti för att rädda klimatet är ett hot mot demokratin och klimatet. Det finns ingen diktatur som kan slå en demokratis förmåga att diskutera alternativ och tillå…

När DN ställer krav på avgång riktas det inte mot regeringen

Transportstyrelsen. Arbetslösheten. Försvarspolitik i osäkerhet. Skolornas oförmåga nå kunskapskraven. En förvirrad migrationspolitik. Lägst BNP-tillväxt per capita i EU. Avrättningar, bomb…

Hongkong och Stockholm båda i kommunistpartiets räckvidd

Över hela världen har den kinesiska kommunistregimen ökat sin aggression mot all typ av demokrati, yttrandefrihet och viljeyttringar som den ser som ett hot mot sin egen makt. Den kinesiska re…

Återupprätta förtroendet för politiken

Dagens opinionssiffror är allvarliga och ett uttryck för väljarkårens missnöje. De som reflexmässigt avfärdar denna utveckling som en utveckling mot extremism, populism och fascism bland välj…

Rulla tillbaka överreglering viktigt

Det är bra att det inom EU-kommissionen nu diskuteras hur man ska kunna förenkla lagstiftningen om värdepappershandel, det som kallas MIFID ( Markets in Financial Instruments Directive) . Ett vik…

Han borde avgå

Den misstro som i dag växer fram emot den politiska maktens oförmåga och brist på ansvarstagande är ett hot mot demokratin. Den leder till ett ökat stöd för populism och extremism, den skapar…

Den nionde november 1989 – demokratin var starkare än diktaturerna

Det var en tid för frihet och demokrati. När muren föll den 9 november 1989 var det på grund av människors kraft och mod, i konfrontation med soldater beredda att skjuta dem, som de gjort så m…

När LO går arm i arm med det öppna samhällets fiender

Det finns inget politiskt parti i Sverige som in i modern tid så har hyllat brutala diktaturer som Vänsterpartiet kommunisterna, som året efter murens fall bytte namn men inte politik till Vänste…

Om plastpåsar, medeltida religiös hysteri och den vuxna världens ansvarslöshet i klimatfrågan

Skatten på plastpåsar, som kommer att göra att de kostar sex till sju kronor, har inget direkt att göra med klimatfrågan. Här handlar frågan istället om mängden av plast i de stora haven. Pr…

När förnekelse blir en ersättning för det liberala

När sex islamistiska extremister släpps fria istället för att utvisas som de säkerhetsrisker svenska myndigheter och regeringen bedömer dem vara är det ett nederlag för den offentliga maktens…

Riksdagen bör kunna sin roll i europeisk lagstiftning

Det är ett stort problem att viktiga aktörer i det svenska samhället inte vet eller förstår vad Sveriges medlemskap i Europeiska unionen innebär. Den senaste tiden har jag noterat tidigare stat…

Om Frivärld och Patrik Oksanen

En del av min tid har jag glädjen att använda som ordförande för tankesmedjan Frivärld. I dag känns det extra roligt när vi har till oss knutit Patrik Oksanen som senior fellow. Patrik har en…

Sveriges statsminister måste vara tydlig i handling, inte bara i ord

Det är inte acceptabelt att Stefan Löfven i en stor intervju i Dagens Nyheter undviker att förhålla sig till den politiska miljö som socialdemokraterna i Malmö har skapat, som till en del inneb…

Nonchalansen mot människors liv är inte liberal

Det faktum att det dog fler människor i trafiken på 1960-talet har inget att göra med att fler människor i dag skjuts på öppen gata. Nedgången i antalet döda i trafikolyckor kompenserar inte …

En svensk Magnitsky-lagstiftning för att bekämpa penningtvätt och rysk subversion

I dag besökte mannen bakom förslaget till Magnitsky-lagstiftning Bill Browder Stockholm och det seminarium som Centerpartiets Kerstin Lundgren arrangerade tillsammans med Frivärld. Browder redogjo…

Ett allt svagare Storbritannien där inget alternativ hjälper

Digitala euobserver konstaterar i sina kommentarer nu på morgonen om läget i Storbritannien att de problem som gjort att brexit ännu inte kunnat genomföras beror på att ingen riktigt vet hur man…

Det är brexit som är problemet för britterna, inte EU

En ständigt upprepad föreställning som sägs förklara de svåra förhandlingarna och i Storbritannien den svåra processen för brexit är att EU vill ställa till problem för Storbritannien. So…

Bättre med ett avtal än inget men likväl dåligt för Storbrittanien

Ett avtal om Brexit, bra för dem som sätter brittiskt utanförskap till varje pris främst men dåligt Storbritannien, som nation och som ekonomi. Många välkomnar att det nu äntligen finns ett a…

Det skadar när media slarvar

Sovjetunionen ockuperade halva Europa under ett kommunistiskt förtryck och annekterade Estland, Lettland och Litauen. Landet rustade och använde sin militärmakt för att hota Väst och slå ner p…

Öppna dörren för länderna på Balkan – gör inte om misstaget med Turkiet

I morgon kommer Europeiska rådet att diskutera det veto som Frankrike lanserat gentemot medlemsförhandlingar med Norra Makedonien och Albanien. När vi ser utvecklingen i dagens Turkiet ser vi att …

Vi behöver el när och där den behövs

Det pågår just nu en förvirrad debatt om det finns elöverskott eller elbrist i Sverige, om kärnkraften verkligen behövs och om vi inte kan lägga ner den samtidigt som vi minskar utsläppen av …

Det är inte Israel som är problemet i MÖ – Sverige bör ge demokratin sitt stöd

Turkiets invasion i Syrien innebär ett regelrätt brott mot internationell rätt och att de många krigen och konflikterna i Mellanöstern får en ny bitter och blodig start. Det innebär nya möjli…

Trumps opålitlighet öppnar för än mer krig

Ett budskap om amerikansk opålitlighet som riskerar att öppna upp för fler krig och mer våld i en region som redan är den mest plågade. Det är ett resultat av despoternas kollegialitet när Tu…

Kinas 70 år av förtryck är inget att fira men anledning att hedra de förtryckta

Kina är världen största diktatur. Snart också världens största ekonomi. Regimen som i dag firar sina 70 år vid makten är fortsatt en brutal och totalitär diktatur, numera med en ekonomisk kr…

Diskutera klimatfrågans alternativ istället för demoner, änglar och domedag

När jag i dag läser Peter Wolodarskis krönika  om Jimmy Åkesson, Trump och deras syn på Greta Thunberg slås jag av hur lite debatten om växthuseffekten handlar om växthuseffekten och hur vi…

Klimathotet kräver förnuft och beslut – inte panik och symbolpolitik

Klimathotet är en av mänsklighetens allvarligaste utmaningar. Tron att vi möter det genom panik, ångest och domedagsprofetior är inte seriöst och tar inte hänsyn till omfattningen av den utman…

Nuet och antiken

En träffande kommentar kring Donald Trump i en amerikansk krönika konstaterade att han är en person som lever i ett ständigt nu. Ingen dåtid som man lär sig av och ingen insikt om att nuet föl…

Stora demokratiers kris

Trump på väg att ställas inför riksrätt. Boris Johnson suspenderade olagligt det brittiska parlamentet enligt den brittiska Högsta Domstolen. Trump ställs inför riksrätt i grunden för en l…

I ett fritt samhälle är pressfriheten självklar men inte kvaliteten eller respekten

Den fria pressen tillhör varje fritt samhälles grundläggande förutsättningar. Friheten är till för samhället och medborgarna. Det är deras informationsfrihet, deras yttrandefrihet och rätte…

Om Yad Vashem – ett reportage som skaver

Första gången jag besökte Yad Vashem var det i en delegation med företrädare för tyska Junge Union, Young Conservatives i Storbritannien, Konservativ Ungdom i Danmark, en portugis och så jag f…

Det är lagarna som styr, inte kommissionen

Kommentarerna om den nya kommissionens föreslagna arbetsindelning är många. Men viktigast är kanske att alltför många inte inser vad kommissionen är. Den är Europeiska Unionens verkställande…

Ett land i kaos där parlamentet stängs

Det är en ofattbar utveckling när regeringen i ett demokratiskt land stänger parlamentet för att den vägen få sin vilja igenom, mot parlamentets majoritet. Det är vad som sker i Storbritannien…

Den 1 september 1939

Den tidiga morgonen den 1 september 1939 angrep tyska stridskrafter Polen till havs, från luften och på land. Slagskeppet Schleswig-Holstein öppnade plötsligt någon timme innan soluppgången uta…

Tankar från Riga – om de som inte kunde se förtrycket då och inte förstår vad extremism är i dag

Har vandrat några timmar genom Riga. En stad med många skikt av historia men där förtryckets tid slår igenom på många olika sätt. Här var mitt i den gamla staden, i en av den gamla tidens fi…

Inget är så lätt att förlora som ett handelskrig – alla förlorar nämligen

Finns inget så lätt som att vinna ett handelskrig sa Trump för ett drygt halvår sedan. Sedan dess har många hot kastats fram och tillbaka, ingen har vunnit. Sanningen är att inget är så lä…

Det enda säkra med Johnson är osäkerheten

Osäkerheten kring Storbritanniens framtid, håller på att bli en av de stora osäkerheterna för Europa. Osäkerheten följer dels av att ingen egentligen vet vad som kommer bli Storbritanniens väg…

En premiärminister som friserar sanningen är farlig när tiderna är svåra

Boris Johnson blir i dag premiärminister för Storbritannien. Därmed får landet en politiker som ledare som gjort sig framgångsrik genom att ständigt frisera sanningen och använda osanningar om …

Sverige tiger när internationell rättsordning undermineras

Den svenska tystnaden om det kapade svenskägda fartyget Stena Impero placerar Sverige i centrum för den framväxande konflikt mellan Iran och dess omvärld. Likväl är den svenska regeringens tystn…

Det är alltid skattebetalarna som betalar skatten – det hör man på namnet

Tanken att EU ska besluta om skatter strider både mot fördraget, mot medlemsstaternas och Sveriges nationella suveränitet samt mot förutsättningarna för en ansvarsfull ekonomisk politik.I Svensk…

Judars otrygghet är en skam för Sverige och för dem som blundar för den

I det Europa där vi ser en mångfald av olika extremistiska skeenden, finns en stad som tyvärr blivit känd över hela världen för att den blivit otrygg för judar. Detta faktum spelar en anmärkn…

En union av lagar som stiftas av lagstiftare

Så blev då Ursula von der Leyen vald av Europaparlamentet, efter förslag från Europeiska rådet utifrån det politiska resultatet i Europavalet. Någon spetskandidat fanns inte som kunde säga sig…

I Sverige råder svensk lag II

För några år sedan, närmare bestämt sommaren 2016, skrev jag en bloggtext om det fundamentala faktum att i en rättsstat som Sverige är det svensk lag som råder, inte värderingar eller godtyc…

En extremistisk regering får lämna – slutet på åtminstone en akt i den grekiska tragedin

Så har en av Europas extrema populistregeringar fallit genom väljarnas dom. På grund av dess vänsterinriktning har den inte dömts ut som vänsterextrem men så var det och så är det med den reg…

Grunnarna, Struntarna och Offrarna är alla olika typer av klimatförnekare

Det finns klimatförnekare och klimatförnekare. Och så finns det förnekare av klimatproblemets omfattning. Det finns här och där dem som hävdar att klimateffekten är påhittad och en konstru…

Dags lämna både spetskandidatsystem och fransktyska axeln

Redan när den så kallade spetskandidatprocessen påbörjades inför Europavalet 2019 var Ursula von der Leyen ett namn som sågs som en tysk reserv när eller om spetskandidaten Weber inte skulle fu…

Jag sätter inte punkt,

Så 09 59 i går upphörde mitt mandat som Europaparlamentariker. En uppgift som tagit en stor del av mitt liv och både vardag och helg lämnar jag nu vidare. Det känns i grunden roligt och spännan…

Tvärtomismen fördummar och föder extremism

En stor del av den svenska debatten har kommit att präglas av spegelbildens logik. Den utgår från de uppfattningar man ogillar istället för den egna uppfattningen och värderingen. När någon fr…

En svåröverskådlig analys som beror på en svåröverskådlig process om EU-positionerna

Det är uppenbart att det så kallade spetskandidatsystemet är ett hinder för en balanserad demokratisk process för att utse de viktiga positionerna EU- kommissionen och Europeiska rådet. Ett skä…

Brexit utvecklas till en katastrof för ett av Europas viktigaste länder

Brexit har kommit att bli en politisk tragedi och ett moraliskt kaos. Betydelsen av medlemskapet för det brittiska samhället och för Storbritannien negligerades samtidigt som bilden av oändliga b…

Fortsatta sanktioner mot Ryssland, Sverige allt mer utanför när eurozonen fördjupas och sökandet efter ny ordförande för kommissionen fortsätter

Det finns i Europa ingen större respekt för den svenska midsommaren. Som vanligt avhölls Europeiska rådets stora möte dagen innan och på midsommarafton. Det som det har skrivits mest om är den …

Ett läggspel som inte är så nytt men väl bygger på väljarnas röster

Ett nytt parlament börjar nu sitt arbete. Förändringarna är inte så stora som alla politikens spekulanter vill göra gällande. Den stora nyheten bland svenska journalister var valnatten att d…

Bekämpa våldet och gör det nu

Det finns en kategoriserande demonisering i den debatt som präglar svensk politik. Den förenas med en kollektiv skuldbeläggning där olika uppfattningar och meningsyttringar kopplas med de ständig…

Den fjärde juni 1989 – de var rädda för friheten då och är rädda för den nu

Mer än tre tusen döda. Närmare tio tusen skadade. Mer än två tusen fängslade och än fler förföljda. Stridsvagnar som körde över och besköt obeväpnade studenter. En massrörelse för frihe…

Journalister bör lära sig mer om procenten

Den svenska journalistkåren ville i valets många olika kastvindar se en stor grön våg över hela Europa. Det var nämligen det man ville förvänta sig även i Sverige. Så den gröna vågen i Eur…

Januariöverenskommelsen finns inte i Europa – det gör de liberala starkare

Januariöverenskommelsen finns inte i Europa och i EU. Hur svårt det än kan vara för svenska politiska kommentatorer att tro så finns inte någon annanstans denna udda företeelse att liberala par…

Den socialdemokratiska passiviteten och den tystnad liberala redaktioner uppvisar inför antisemitismen i socialdemokraternas Malmö är skamlig

Malmö är en stad känd i Europa för den antisemitism som gjort den osäker och otrygg för judar. I ett europeiskt perspektiv är Malmö en stad som märker ut sig för antisemitism. Staden är tro…

Elva punkter för ett starkt Europa och för varför man ska rösta moderat

Europavalet handlar om de frågor som avgörs i Europaparlamentet, inte av den inrikespolitiska debattens motsättningar. Värderingar måste vi kämpa för här. Det gäller kampen mot antisemitism i…

Tystnaden inför antisemitismen i Malmö är skamlig

Malmö är Sveriges tredje största stad. Det är en stad som över hela Europa blivit känd för en antisemitism som gör att många judar känner rädsla och lämnar staden. I Sverige och i Malmö s…

En valdebatt som brunmålar politiska motståndare underminerar demokratin

Sverigedemokraterna bedriver i Stockholms tunnelbana en osmaklig kampanj, kanske även på andra ställen. Den hävdar att socialdemokraterna nu, än en gång menar man, försöker hjäpa Tyskland ta …

Skamligt forma försvaret med de krafter som vill underminera det

Försvarsberedningars rapporter är som skrivna i vattnet om det inte finns en finansiering som motsvarar deras innehåll. Vid 2004 års försvarsberedning fanns en tro på att den eviga freden vuxit …

Det är inte januariöverenskommelsen som ska försvaras i Europa, det är demokratin

Socialdemokraterna har under lång tid, liksom Centerpartiet och Liberalerna varit tydliga och återkommande i sin kritik av utvecklingen i Polen och Ungern men lika tysta och frånvarande vad gäller…

Europavalet handlar om Europas politiska vägval, inte om synen på EU

Valet till Europaparlamentet handlar om Europas vägval, inte om synen på EU. Det handlar om vilken politik vi vill att Europas länder ska genomföra på gemensam nivå, hur Europa ska kunna möta s…

Socialdemokraternas passivitet inför antisemitismen innanför den egna organisationen är oacceptabel, det gäller också den tystnad som präglar Januariöverenskommelsens försvarare

I onsdags besökte jag Malmö och där bland annat den judiska församlingen. Den är beläggen bakom en utbyggd barrikad, med pansrade dörrar i två linjer, skottsäkra fönster, säkerhetsvakt men …

Europadagen är stor och påminner om stora uppgifter – både mot demokratins fiender och om dem som missbrukar demokratins begrepp

Den 9 maj är en märkesdag för Europa. Det var denna dag 1950 som Robert Schuman presenterade sin Europadeklaration om Europas framtid. Året därpå blev Kol- och Stålunionen till. Det var bland a…

Socialdemokraterna förmår inte hålla gränsen mot antisemitism och extremism

Det finns bara ett parti som under lång tid har tillåtit antisemitismen att slå läger inom den egna organisationen. Bara ett parti där en ungdomsorganisation har blivit övertagen av antisemitism…

Obegripligt när L lyfter in Sd på scenen som alternativet

Det är fullkomligt obegripligt att Jan Björklund efter att ha överlåtit regeringsmakten till Socialdemokraterna för att avvärja varje kontakt med Sd nu vill sätta dem i debattens centrum genom …

7 kommentarer

Moderaterna i Södertälje » Blog Archive » M fyra i EU deras Blog- · 11 juni 2009 kl. 15:43

[…] Hökmarks Blog […]

nya Moderaterna i Södertälje » Blog Archive » Blog · 04 mars 2010 kl. 11:04

[…] Hökmarks Blog […]

Bloggar – skvaller och tonårssnack « Badlands Hyena · 17 mars 2010 kl. 1:06

[…] Carl Bildts är onekligen flickaktiga. Man kan också räkna upp Lars Gustafsson, Johan Norberg, Gunnar Hökmark och – ja, jag har bara ingen lust att fortsätta uppräkningen av sådana […]

Sanningen om mig som bloggare « lena alun · 17 mars 2010 kl. 12:04

[…] Carl Bildts är onekligen flickaktiga. Man kan också räkna upp Lars Gustafsson, Johan Norberg, Gunnar Hökmark och – ja, jag har bara ingen lust att fortsätta uppräkningen av sådana […]

Liberalkonservativt · 14 maj 2010 kl. 10:13

[…] Stockholms läns landsting Fredrik Segerfeldt – Fredrik Segerfeldt, debattör och författare Gunnar Hökmark – Gunnar Hökmark (M), EU-parlamentariker Juridikbloggen – Jakob Heidbrink, Mårten […]

www.fredrik-karrholm.se · 14 juli 2010 kl. 9:44

[…] mot burka och nikab är icke-liberalt och ogenomtänkt populistiskt. Gunnar Hökmark skriver klokt: Det vore bättre om Frankrike ägnade sig åt alla de problem som skapar […]

Inbjudan till en moderat idépolitisk debatt | Kent Persson (m) blogg · 14 december 2010 kl. 8:31

[…] och Thomas och Konservativa tankar och Fredrik och Christian och Mikael och Niels och Marcus och Hökmark och Johan och Göran och Mattias och […]