Blogg

Israel en demokrati som firar 70 års överlevnad

I dag är det 75 år sedan det judiska upproret i Warszawa ghettot inleddes. Det var en heroisk strid som bara kunde sluta på ett sätt, med en tysk övermakt som tillämpade mördandets fulla brutalitet. Det judiska upproret visade att … Continue reading

När spelet skymmer politiken och verkligheten drabbar det förtroendet för demokratin

När man läser nyhetsrapporteringen om vårbudgeten är det en sak som är slående. Det finns lite rapportering om budgeten och budgetpolitiken, mest fragmentariska återgivanden av så kallade löften. Ingen analys kring vad som är rimligt och vad som döljer sig … Continue reading

En regering som inte orkar ta sitt ansvar

Regeringens vårbudget orkar liksom tidigare inte möta de utmaningar som verkligheten innebär utan är som en politik i en värld utan världen omkring oss, där problemen formas av medias rapportering snarare än hoten mot vårt välstånd och säkerhet. Så noterade … Continue reading

När de som bryter mot folkrätten blockerar dess institutioner måste de likväl möta reaktioner och gränser

Regimen Assad har upprepade gånger bedrivit kemgasattacker mot sin befolkning. Vidare har man genomfört bombningar som i sin grymhet och hänsynslöshet mot civila bryter mot folkrätten. Mer än en halv miljon människor har mist livet i bombningarna och Assads krigföring … Continue reading

Theresa May måste få stöd, både vad gäller framtiden med EU och i konflikten med Putin

Theresa Mays besök i dag först i Danmark och sedan Sverige är ett uttryck för den oro som den brittiska regeringen har för framtiden. I och med Brexit har britterna tvingats möta de problem som det innebär att lämna ett … Continue reading

När desinformation blir kampanjmetod vinner trollen och demokratin förlorar

Den socialdemokratiska valledningen inom S och LO skryter nu med att man kommer att agera ännu värre på nätet, i kampanjen och i traditionella media än vad man gjort. Det faktum att alliansen vill förändra lagstiftningen om anställningstrygghet påstår de … Continue reading

När USA gör sig mindre måste EU bli längre

Det handelskrig som Trump sakta men säkert nu utvecklar drabbar alla och självfallet också USA. De anklagelser som han riktar mot andra delar av världen för att lura USA bortser från att EU liksom andra stora handelspartners har samma tullar … Continue reading

Flygskatten är en åsiktsfaktoid som vilseleder klimatdebatten

Flygskatten som trädde i kraft i går har kommit att bli en åsiktsfaktoid; en självklarhet att tycka så långt att de stora medieredaktionerna driver en kampanj för att människor ska sluta flyga som ett led i kampen mot växthuseffekten. Nu … Continue reading