Blogg

Terrorns minne bjuder oss att inse vårt ansvar att bekämpa den

Plötsligt bröt terrorn loss. Den rev sönder människor och den skapade en stad i tragedi och tystnad. Terroristerna på flygplatsen och i tunnelbanan dödade i sitt hat 35 människor och skadade över 300. På morgonen den 22 mars blev Bryssel … Continue reading

Vänsterpartiets skattepolitik bör inte få frikort

Vänsterpartiet har genom årtiondena hyllat, stött och romantiserat socialistisk diktatur och väpnad revolution. De kommunistiska förtryckarstaterna, ansvariga för massmord, utrensningar och förakt för människors liv och frihet fick sina gratulationstelegram på årsdagar och till diktaturens kongressföreställningar. Dagens ledning för Vänsterpartiet … Continue reading

Polisens chefer måste stå upp för sina medarbetare

Det är slående hur många av polisens chefer som inte själva har polisiär erfarenhet. Det måste rimligtvis påverka chefskapet. Utan att kunna verksamheten i grunden är det svårare att leda den och ta ansvar för den. Chefen blir då en … Continue reading

En regering som välkomnar utflyttade jobb underminerar välstånd

Ett av de stora hoten mot brittisk ekonomi är vad som händer med London City när landet lämnar EU. Det finns vare sig i London eller i det brittiska regeringskansliet något tvivel om att detta är ett hot. Tror inte … Continue reading

Vapendirektivet hotar inte svensk jakt eller sportskytte

Debatten om det så kallade vapendirektivet har till stor del handlat om kommissionens ursprungliga mycket dåliga förslag, inte om den lagstiftning som nu blev resultatet. Det beslut som togs, efter förhandlingar mellan ministerrådet och parlamentet har för vår del byggt … Continue reading

Verkligheten är viktigare än det partipolitiska spelet

Det är ett bekymmer för den politiska debatten i Sverige när den mediala bevakningen reducerar politiken till ett partipolitiskt spel, taktiska positioneringar och inre maktkamper. Det leder till att politiken som sådan och dess konsekvenser inte möts av den kritiska … Continue reading

Brottsligheten måste bekämpas nu

Oviljan att tala som svåra problem leder till att man inte tar itu med dem. De försvinner sällan genom tystnad. Tvärtom växer de och drabbar fler människor. Så är det med den kriminalitet som vi nu dagligen ser i form … Continue reading

Plikten att försvara friheten är inte ofrihet

Debatten om den återaktiverade värnplikten har utlöst både de mest grundläggande filosofiska och ideologiska reflektionerna liksom djupdykningar i försvarspolitikens behov. Noterbart är att de som har de mest ideologiska invändningarna mot en allmän värnplikt också tenderar att hävda att försvaret … Continue reading