Blogg

Vänsterns fjorton myter i kampanjen mot friskolor

Den svenska skolan har under lång tid präglats av växande problem. Sjunkande kunskapsresultat, uppenbara ordningsproblem och oförmåga att ge elever behörighet att läsa vidare. Det hänger knap…

Om risken för Storbritannien och EU om det inte blir ett avtal – man kan vända ryggen åt världen men världen försvinner inte för det

Sannolikheten för att det blir ett avtal mellan EU och Storbritannien är större än att det inte blir något. Men ju närmare vi kommer de nya deadlines som har satts efter det gamla har passerats…

Dags att stå upp för vinst, valfrihet och den verklighet som gett oss bättre skolor

Marknadsekonomi och privat företagande har format Sverige och skapat vårt välstånd. Så ser det ut över hela världen. Vänsterns visioner om statligt ägande, planhushållning och politisk styr…

Låt Polen och Ungern stå kvar på perrongen

bidra till att utveckla ekonomin.  Det ska i grunden vara en självklarhet att pengar som inom EU utbetalas till enskilda medlemsstater hanteras på effektivast möjliga sätt, inte påverkas a…

Tsikhanouskaya hos Frivärld webbsändning klockan 16 i dag

I dag har vi på Frivärld besök av Sviatlana Tsikhanouskaya, den belarusiska oppositionsledaren. Hon är i Stockholm för olika besök varav ett är hos Frivärld i samband med vår presentation a…

Låt världen höra om när de fega misshandlar de modiga

Den ständiga kampen för demokrati handlar i vår tid om slaget mellan de fega och de modiga. De fega som döljer sig bakom poliser, säkerhetstrupper och militär som utkommenderas inte för att f…

Konspirationsteorierna döljer regeringens ansvar

Har den svenska Corona-strategin haft en dold agenda, som medvetet kalkylerat med människors liv? Det är anmärkningsvärt när även seriösa medier drivs av att hitta det dolda och konspiratorisk…

Om den elfte timmen den elfte dagen den elfte månaden – om Europa

”Den elfte timmen på den elfte dagen i den elfte månaden” upphörde kriget på västfronten 1918. I dag är den 11 november en minnesdag över alla dem som stupade i första världskriget l…

Förhoppningarna får inte skyla de långsiktiga utmaningarna för relationen mellan EU och USA

Förhoppningarna på återupprättade relationer mellan USA och Europa är många. De är berättigade till den delen att Joe Biden är en vän av Europa och att utrikespolitiken är ett område där…

Det var Trump som vann valet – åt demokraterna

Den stora triumfen i det som nu skett ligger inte i de som blev valda utan i den som blev utröstad. Varje försök till att sätta en annan bild riskerar att underminera Biden-administrationens mö…

En ny president och en ny tid där normalitet kan göra USA stort igen

Så blev till slut resultatet uppenbar; att US får en ny president. Det innebär en ny start för världens viktigaste demokrati, som under de senaste åren drabbats av en maktutövning som systemat…

En amerikansk union som visar att den Europeiska måste stå stark

Det är en sorglig utveckling i de Amerikanska Förenta Staterna. Den sittande presidenten har innan rösterna sluträknats utropat sig till vinnare och samtidigt underkänt rösträkningsförfarande…

Den europeiska unionen står sig väl mot den amerikanska men EU behöver ett starkt USA

Jämfört med den amerikanska unionen står sig den europeiska unionen inte så dåligt. USA präglas av växande motsättningar, inte bara mellan olika grupper i samhället utan också mellan de…

Land ska med lag byggas, inte med beklaganden eller hån

Land ska med lag byggas. Inte med utrop, fördömanden och beklaganden. Ej heller med eftertänksamma ord om naivitet och om det man borde gjort. Allra minst med hån och förakt mot människors tro …

Sean Connery blev som person en symbol för något större än hans roller

Vi har alla sett honom som James Bond.  På det godas sida mot det värsta onda. Lugn, kall och med humor samt en väldig modernitet som gjorde varje film omodern så snart en ny tid av…

Symbolpolitik är ett större problem i kampen mot växthuseffekten än klimatskeptiker

Symbolpolitik underminerar möjligheten att möta växthuseffekten. Fokuseringen på klimatångest snarare än klimatpolitik i debatten om växthuseffekten håller på att bli en fara i sig.  …

Ett klokt beslut av PTS

Det är ett klokt och ansvarsfullt beslut som Post och Telestyrelsen har fattat när det gäller de kinesiska företagen Huawei och ZTE. Det innebär inte att alla problem med kinesisk påverkanspoli…

Tillbaka till 2005 och 1900-talet är dålig försvarspolitik

Tillbaka till 2005 och tillbaka till 1900-talet. När regeringen och samarbetspartierna nu marknadsför den överenskommelse man har för några år framåt, framställer man den som en stor upprustn…

Bristen på distans och självkritik i media skapar en farlig rättfärdighet

Bläddrar igenom tidningen. Den politiska analytikern tror att moderaterna jublar över att regeringen väljer en migrationspolitik som leder till ökad invandring eftersom han tror att alla blir gla…

Det återförenade Tyskland gjorde Europas enande möjligt

I dag är 30 år sedan Tyskland återförenades. Något som i årtionden varit en dröm för tyskar på båda sidor den järnridå som klöv deras land blev plötsligt verklighet. Återföreningen av…

Inte tid för skadeglädje men för eget ansvar

Corona-viruset kan drabba vem som helst, oavsett position. Det är dock uppenbart att i Donald Trumps fall är det en uppenbar och aktiv nonchalans och någon typ av förnekelse som lett till att han…

Mitt i veckan inför en annan vecka

Den amerikanska presidentdebatten förstärkte bilden av att USA under Trump inte ens försöker göra anspråk på att vara den fria världens ledare. Oviljan att ta avstånd från Vit makt-rörelse…

Det finns ingen farsot som motiverar att inskränka den fria debatten

En av den klassiska filosofins grundsatser kan i modernt språkbruk uttryckas med satsen om att alla brandbilar är röda men alla röda bilar är inte brandbilar. Bland judiska vänner har jag hört…

Efter en vecka och inför en annan

Med budgetpropositionen och den överenskommelse till försvarsbeslut som Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har kommit överens om lägger man fast att den eniga försv…

Rapport har fel om försvarsanslagen – de lever inte ens upp till försvarsberedningens krav

När Rapport i går beskrev regeringens överenskommelse med Liberalerna och Centerpartiet var det med samma ord som Peter Hultqvist beskriver det; en historisk ökning av försvarsanslagen. Det är …

Om pandemins osäkerheter och säkerhet

Bara den som tillåter sig osäkerhet kan bli säker. Den svenska debatten om pandemin, dess konsekvenser och hur vi bäst ska möta den har präglat av det motsatta, av en säkerhet som byggt på os…

Assar Lindbeck – en nationalekonomins Merlin

Assar Lindbeck var en av efterkrigstidens ledande ekonomer. På det akademiska fältet var han en ledande forskare och person, med grundläggande analyser av jordbrukspolitik, arbetsmarknad och bosta…

En hotfull utveckling som visar bristen i svensk försvarspolitik

Det är en ökad spänning i Östersjöregionen vi nu ser. Den ökade ryska militära verksamheten ska inte reduceras till den sedvanliga ökade övningsverksamheten under denna årstid, ej heller so…

Håkan Holmberg – en frihetskämpe

En frihetskämpe är det som har lämnat oss. Ständigt så kunnig att han kunde övertyga, ständigt så insatt att han kunde argumentera, ständigt så påläst att han kunde värna frihetens ideal…

Om en regering som underminerar mediefriheten

Frågan om att enskilda medieföretag – det vill säga de medier som kallas public service och är skattefinansierade – och inte just mediefriheten ska vara grundlagsskyddade, bygger inte bara på e…

En värld där osäkerheten ökar och behovet av att tänka efter före stort

Den belarusiska, vitryska, diktaturen har i sin iver att försöka framstå som en valvinnare gjort sig svagare än någonsin. Rädslan för demokratin är ett uttryck för svaghet, polisterror och b…

Han vann inget val – media måste lära sig rapportera från diktaturer

Med rubriker som ”Tippad vinnare” eller ”Lukasjenko vann valet” skapas en föreställning om att valet i Vitryssland eller Belarus var ett demokratiskt val där oppositionen kunde vinna. Så …

Det är regeringen som har ansvaret

Debatten om pandemins krishantering i Sverige tycks i media präglas av en vilja att försvara Sverige eller den svenska regeringen, från orättvis internationell kritik och från oppositionens ifr…

Europeiska Unionen är större än politikens institutioner och långt mycket bättre än dåliga beslut

Ett problem för Sverige och svensk EU-debatt är att det ständigt handlar om att säga ja eller nej till ett förslag, oavsett varifrån det kommer och vilket ursprung det har. Det skapar en passiv…

Bratsen på den riktiga världens Stureplan

Som vore de Brats på Stureplan har jag återkommande sett texter från journalister och kulturtyckare om hur behagliga pandemins konsekvenser är, baserat på hur de ser det avspeglat i det egna liv…

Europadebatten behöver distans och proportioner

Överenskommelsen om Europeiska unionens långtidsbudget och krispaket har lett till en parad av floskler som gör det svårt med en saklig diskussion om vad beslutet innebär i sig och vad det i sin…

Ett bakslag och fem lärdomar för ett bättre EU

Överenskommelsen om en ny långtidsbudget och den särskilda återhämtningsfonden är på en gång en framgång och ett bakslag för EU. En framgång eftersom det är viktigt att långtidsbudgeten …

EU- kommissionen bär ansvar för de motsättningar som nu skapats och som riskerar försvaga EU

Det är en lätt bisarr inriktning på förhandlingarna om EU´s återhämtningspaket. De länder som ska betala förhandlar om en mindre bidragsandel medan de som vinner mest på bidragen kräver at…

För Europa – bästa möjliga tillväxtpolitik, inte första bästa bidragspaket

Europa har inte råd att välja fel inriktning på återhämtningspolitiken. Föreställningen att man är en Europavän och värnar om ett starkt Europa enbart om man utan diskussion säger ja till …

Än är Polen inte förlorat

Valresultatet i Polen blev en besvikelse för dem som värnar grundläggande liberala europeiska värden. Det kan vara värt att understryka att det blev en besvikelse inte minst eftersom valresu…

Skeptiker och schamaner blockerar en seriös klimatdebatt

När ska vi få en seriös klimatdebatt? Just nu när detta skrevs var det i Stockholm 10 grader varmt, vad vi i mitten av även den svenska sommaren skulle kunna kalla kallt. Det säger inget om den…

När det politiska spelet tar över blir granskningen av politiken i sak en provokation

När Ann Linde blev intervjuad i Deutsche Welles Conflict Zone reagerade många svenska journalister uppbragt mot vad de kallade den aggressiva tonen. Programvärden ansågs vara partisk och debatter…

Ivern att fly ansvar ger dålig krishantering

Om det är något som har präglat Corona-krisen i Sverige är det flykten från ansvaret istället för ivern att ta det. Krishantering handlar om tydligt ansvarstagande och tydliga ansvar.  …

Tystnad inför Kinas brott mot Hongkongs lagar stärker diktaturen

Med de nya nationella säkerhetslagarna stiftade i Peking är Hongkong inte längre en del av att land- två systemlösningen som 1997 enligt avtal mellan Storbritannien och Kina skulle gälla. Hongk…

Europa behöver tillväxt och inte nya skatter och bidrag som motverkar reformer

Europa binds samman genom öppna gränser, handel och tillväxt, inte genom förhandlingar och motsättningar om nya skatter, fördelning av bidrag och transfereringar. Efter krisen krävs en europei…

Presentationen av en unik polisutredning vittnar om att den var unik på helt fel sätt

Mordet på en statsminister är en attack på det demokratiska samhället och på vårt land. Mordet på Olof Palme skakade om hela Sverige och var först och främst en tragedi för hans familj men …

Försvarsmisslyckandet – en regering som ständigt misslyckas att ta ansvar

När försvarsförhandlingarna bryter samman är det ännu ett misslyckande för en regering som tagit för vana att misslyckas med de stora ansvarsfulla uppgifterna. Sammanbrottet får en direkt på…

Den sjätte juni

Den sjätte juni var länge svenska flaggans dag och är numera nationaldag. Liksom i andra länder har vi nu en formell nationaldag. En paradox är att vi i dag som nation synes mer vilsna över vad…

Statsministern flyr det ansvar som ingen annan kan ta

Det som är det mest slående i det svenska samhällets kamp mot coronaviruset är statsministerns frånvaro i krishanteringen samt regeringens låga profil förenat med att den lägger ansvaret på …

En försiktighetsprincip utan försiktighet är farlig

En pandemi som åtminstone av allt att döma kommer påverka oss under mer än två års tid. Den kommer i praktiken sätta överlevnaden av våra samhällen på prov. Ekonomier i fria fall mot en gl…

Försiktighetsprincipen och behovet av en metaforpolis inom oss själva

En gång hörde jag en eftertänksam vän hejda sig när han råkat använda en metafor för mycket att han måste hejda sig för att inte bli tagen av metaforpolisen. När jag läste Dagens Nyheter …

Den 8 maj är en bra dag att minnas att vare sig freden eller friheten är självklara

I dag fredsdagen för 75 år sedan. Efter ett krig över hela världen som slet sönder Europa, la länder i ruiner och lämnade miljoner tragedier av förlorade liv bakom sig blev det äntligen fred…

En passiv regering som låter andra styra

Det är obegripligt att Sverige ligger långt efter andra länder vad gäller tester och spårning av coronaviruset. Under lång tid har kraven på testning förts fram, under lång tid har privata a…

I osäkerhetens tid är det lätt att vara säker – och att dölja sig från ansvarstagande

En tid av stora osäkerheter ger stora möjligheter till både det tvärsäkra och självsäkra. Osäkerheten gäller nämligen också gentemot trosvissheten och säkerheten. Det som vi är osäkra o…

Första maj är en symbol för maktens arrogans

Överallt där socialismen infördes blev den till ett ekonomiskt misslyckande, en förlorad välfärd och eliminerad frihet. Där staten tar över samhället finns inget kvar. Vare sig frihet, männ…

När staten bedriver lotteri om unga människors liv har den misslyckats ge alla en möjlighet

Förslaget om att lotta skolor bygger på ett förakt för elever och deras rätt att välja skola. När staten ägnar sig åt att lotta om människors framtid väljer den att ge upp inför det krav …

Vi bekämpar inte epidemin genom att gå under

Det är som att krisens frustrationer skapar sin egen pandemi. Frustrationen inför ett virus vi inte kan göra mycket annat åt än att genomlida det lämpar sig inte för det modena samhället där…

En global kris kräver globalt samarbete och en regering som regerar

En global kris kan bara lösas genom globalt samarbete. De som tror att enskilda länder kan värna sig mot en global pandemi och en global ekonomisk kris inser inte hur nära vi är varandra. Det ä…

En allvarets påsk och en statsminister som skyller på Sverige

Påsken 2020 är liksom i andra länder en dyster och svår tid. I Sverige svårare än i andra. Vi har en utveckling av dödstal som är högre än i de flesta jämförbara länder. När Stefan Löf…

Den europeiska unionen fungerar tillsammans bättre både än de enskilda staterna och de förenta staterna

EU kunde liksom medlemsstaterna varit bättre beredd att möta pandemin men kan inte vara mer beredd än medlemsstaterna. Likväl har samarbetet inom EU blivit det viktigaste stöder för varje enski…

Att staten agerar som stat är världens äldsta idépolitiska princip

Det finns många som i diskussionen om hur man möter Corona-epidemin vill se ett nytt idépolitiskt mönster. I själva verket är det världens äldsta idépolitiska mönster som nu står i förgru…

Svåra tider kräver förtroendeingivande ledarskap

Det är en sorglig och svår tid. Allvaret står inför oss alla. Människor som dör, vår rädsla för vad som händer med de mest sköra, ovissheteten om hur många som blir svårt sjuka och osäk…

Det är staten som har ansvar för att möta samhällskriser, inte regeringens politiska motståndare

Det som de flesta torde vara överens om är att beredskapen för att möta en pandemi har varit allt för liten i Sverige. Beredskapen för att möta kriser överlag har varit betydligt större i an…

Det är ett problem för demokratin när Nordens största tidning tillåter desinformation som en redaktionell linje

Lögnen, osanningen och halvsanningen har tillsammans med spridning av rykten, konspirationsteorier samt misstänkliggöranden blivit till en självklar del av den moderna tidens krigföring som stä…

Vår gemensamma kassakista är inte statens, den förvaltas bara av staten

Sedan 1990-talets ekonomiska kris har Sverige haft en medveten finanspolitik som syftat till att minska den offentliga upplåningen. Det har lett till att Sverige har en av Europas lägsta statsskuld…

EU kan bara gör det som medlemsstaterna vill EU ska göra

Det är inom EU som medlemsstaterna nu får sitt främsta stöd. Det gäller de pengar som nu anslås från budgeten till förstärkta insatser för sjukvård och hälsa och det gäller leveranser av…

Både och. Både och. Både och

Det är extraordinära tider som kräver extraordinära insatser. I praktiken har det svenska samhället liksom stora delar av övriga världen hamnat i en krigssituation som gör att normal aktivite…

Inte antingen eller utan både och

De senaste dagarna har visat något av det bästa i det svenska samhället och något av det mindre bra. Media som hissar upp skräckscenarios och chefredaktörer som försöker blanda panik med miss…

Det är regeringen som styr riket, inte myndigheter eller experter

Sedan krisens framväxande utbrott har det funnits en besynnerlig diskussion i media kring vad som är regeringens och myndigheters ansvar. När kritik riktades mot att regeringen agerade senfärdigt…

När socialisterna tror socialism löser statens problem att styra

I krisens tider prövas samhälle, medier och människor. Där finns de ortodoxa socialister som nu ser den revolutionära situation som alla renläriga socialister drömmer om när man kan slå till…

Elva punkter för bättre krishantering nu och i framtiden

I ivern att dramatisera växer nu fram ett antal myter, desinformationer, skuldbeläggning, fördömanden och föreställningar som föds i varje kris men som inte hjälper eller är direkt felaktiga…

Det är med sans och balans vi räddar liv – inte med hets och panik

Det är ett i hela världen pressat läge för människor och ekonomi. Coronaviruset är i sig en utmaning med den influensa det drabbar människor med över hela världen. Men än värre problem ris…

Tid för förnuft och allvar, inte panik

Det är allvaret i Coronakrisen som ska styra beslutsfattande och hanteringen av den, inte panik. Åtgärder som drivs fram bara för att manifestera beslutskraft blir till alibiåtgärder utan den e…

Krisens drama måste domineras av dem som gör det som är rätt, inte de som kräver mest

Krisens drama har sina givna rollkaraktärer. Där finns förnekaren som löser problemet genom att blunda för det. Där finns den handfallne som lamslås från handling. Där finns den som tror sig…

Ett maratonlopp kräver uthållighet mer än kortsiktiga åtgärder

Det är i coronavirusets spår många osäkerheter vi möter. En av dem är osäkerheten om vi kan sätta stopp för smittspridningen, att den går att undvika. Det är nog tyvärr en osäkerhet vi b…

Oron får inte springa snabbare än viruset

Spridningen av smittskyddsexperter synes nu vara snabbare än viruset. Läkarstudenter presenterar sina uppfattningar på helsidor, chefredaktörer gör sina bedömningar och vi försöker alla följ…

Rysslands kampanj mot Europas 5G – om hur media dras in i kriget i den grå zonen
Rysslands kampanj mot Europas 5G – om hur media dras in i kriget i den grå zonen

Utvecklingen av den femte generationens telenät har konsekvenser och fördelar som sträcker sig långt bortom det vi normalt förknippat med telefoni. Med 5G läggs grunden för en ny industriell r…

Det glömda kvinnoförtrycket

Noterar att väldigt få i dag den 8 mars skriver om de kvinnor som i Sverige lever i förtryck och i en ständig underordning, där de reduceras till att bara vara en del i ett kvinnokollektiv där …

Åkessons flygblad inte ens ett cykelställ i sammanhanget av det krig som pågår

I veckan som gick såg vi hur Rysslands och Turkiets krigföring i Syrien, Erdogans försök till maktspel i flyktingfrågan mot Europa som ett led i sin krigföring i Syrien och den stora nöd som l…

När det offentliga brister i besked frodas rykten och osäkerhet

Det är ingen tvekan om att Coronaviruset kommer att drabba den globala ekonomin liksom den svenska.  Oron och rädslan för smittan gör det nu oundvikligt att se något annat än en kraft…

Coronavirusets spridning måste mötas med tydligt ledarskap

När den globala ekonomin hade börjat stabiliseras kom coronaviruset. När OECD i går presenterade sin interimsrapport med anledning av virusutbrottet präglades det av två scenarios. I det ena fa…

Det är i tider som dessa vi ser att EU måste stå starkt
Det är i tider som dessa vi ser att EU måste stå starkt

Så står Europa och Europeiska Unionen på nytt inför en slags perfekt storm, där kris efter kris sammanfaller med varandra och förstärker varandras konsekvenser.  Flyktingfrågan där T…

En regering som inte regerar är ett hot mot kompetent krishantering

Under denna veckohelg kommer många familjer tillbaka från sportlov. En del har varit i riskutsatta regioner och andra känner oro för de risker de kan utsättas för. Folk kommer tillbaka till job…

Den kommunistiska diktaturen måste tvingas förstå att Kina är beroende av omvärlden

Coronavirusets konsekvenser för världsekonomin visar inte bara hur beroende världen är till den kinesiska ekonomin utan också hur beroende Kina är till världen. Konsekvenserna för den globala…

Straff och upptäckt spelar båda roll

När en tidning tar på sig att avgöra vad som är sant och inte sant vad gäller fakta är det inte bara förmätet utan farligt. Makten över sanningen finns i ett demokratiskt samhälle inte i en…

Rysslands krig i Ukraina visar på behovet av en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik för EU

Kriget i Ukraina är ett ständigt pågående krig i Europa, som syftar till att underminera ett lands demokratiska utveckling och som manifesterar ett förakt för Europas gränser. Det är ett uttr…

EU är inte som en nationalstat och budgetprocessen inte som i riksdagen

Europeiska Unionen fungerar inte som en nationalstat. Det har sina begränsningar i vissa sammanhang men också sina fördelar. Det gäller främst den maktbalans som präglar Unionens beslutsfattand…

Den smygande beundran för diktaturen är ett uttryck för demokratins utsatthet i vårt eget samhälle

Fascinationen inför den starka regimen och naiviteten inför diktaturers propaganda är sorglig och varnar alltid om hur demokratins polityr sitter lösare än vi tror. Inför Europavalet menade en …

En regering vars politik ingen vill försvara är ett problem för hela Sverige

Vi har kanske aldrig haft en regering som så få, om ens någon, försvarar vad den gör. Det är svårt att finna någon som tycker att den rödgröna regeringen har uppnått något som man kan var…

Att staten inte tar sitt ansvar är inte marknadsekonomins och valfrihetens skuld

De var emot att apotek skulle vara öppna och fler. De var emot att alvedon och ipren skulle kunna säljas där människor befann sig. De var emot att föräldrar skulle kunna välja barnomsorg för …

De säger de vill väl men det går som det brukar- den ständiga kampen mot liberalismen
De säger de vill väl men det går som det brukar- den ständiga kampen mot liberalismen

En underlig debatt om olikhet har brutit ut i det svenska samhället. Som alltid när socialister av olika graderingar ser politikens misslyckande vrids argumenten mot företagande och vinst. Trots a…

Det blir mindre frihet, även för britterna

I diskussionerna om den Brexit som till slut inträffade i fredags blottläggs en lång rad olika myter om EU som bygger på missförstånd, medial slapphet ( jag förvånas ständigt över hur även…

A sad day for Europe

En ledsam dag för Europa. Europa blir svagare i en värld som innehåller allt fler hot mot de samhällen och länder som finns här. För regimer som den ryska och kinesiska innebär ett svagare oc…

Det hade de inte behövt göra. Och det hade han inte behövt göra.
Det hade de inte behövt göra. Och det hade han inte behövt göra.

Det hade de inte behövt göra. Och det hade han inte behövt göra. Dessa två meningar blev för mig som ett viktigt budskap till oss alla.  Den äldre damen som varit guide för mig och tr…

En regeringsmakt i förfall skadar Sverige

Vi har en regering som genom sin inre blockering och konstlade parlamentariska bas saknar förmåga att styra landet. Därför har väldigt lite hänt sedan 2014.  Väldigt lite dåligt och v…

Stram budgetpolitik i EU bättre än lössläppt skattepolitik

Nu öppnar den rödgröna regeringen för att EU ska ha en egen beskattningsrätt. Det är att underminera grundläggande regler för beskattning som gäller i Sverige men det är också att undermin…

Hot mot vårt samhälle bör bemötas som de hot de är

Sverige har inte varit besparat från terrordåd som kostat människor liv, än mindre har vi besparats från bombdåd som drabbat människor för livet. Ingen kan med bestämdhet vem som har legat b…

Sveriges problem handlar om verkligheten, inte om spelet eller skriken på twitter

De senaste dagarna har frågan om ökade statsbidrag till kommuner, regioner och rättsväsende stått i fokus. Den politiska rapporteringen har dock inte handlat om dessa pengar, om de behövs, varf…

Januariöverenskommelsens försvarsadvokater flyr ansvaret för Sverige och demokratin
Januariöverenskommelsens försvarsadvokater flyr ansvaret för Sverige och demokratin

Decemberöverenskommelsen och dess fortsättning januariöverenskommelsen har skadat Sverige svårt. Den har underminerat det kitt av samförstånd och gemenskap som är demokratins viktigaste styrka…

Om fem år måste försvaret ha mer än det hade 2005
Om fem år måste försvaret ha mer än det hade 2005

Ett slående intryck från Folk och Försvars konferens är den entydiga bild som nu finns av det hot som Ryssland är gentemot sina grannar och sin omvärld. Att Kina med sin framväxande alt störr…

7 kommentarer

Moderaterna i Södertälje » Blog Archive » M fyra i EU deras Blog- · 11 juni 2009 kl. 15:43

[…] Hökmarks Blog […]

nya Moderaterna i Södertälje » Blog Archive » Blog · 04 mars 2010 kl. 11:04

[…] Hökmarks Blog […]

Bloggar – skvaller och tonårssnack « Badlands Hyena · 17 mars 2010 kl. 1:06

[…] Carl Bildts är onekligen flickaktiga. Man kan också räkna upp Lars Gustafsson, Johan Norberg, Gunnar Hökmark och – ja, jag har bara ingen lust att fortsätta uppräkningen av sådana […]

Sanningen om mig som bloggare « lena alun · 17 mars 2010 kl. 12:04

[…] Carl Bildts är onekligen flickaktiga. Man kan också räkna upp Lars Gustafsson, Johan Norberg, Gunnar Hökmark och – ja, jag har bara ingen lust att fortsätta uppräkningen av sådana […]

Liberalkonservativt · 14 maj 2010 kl. 10:13

[…] Stockholms läns landsting Fredrik Segerfeldt – Fredrik Segerfeldt, debattör och författare Gunnar Hökmark – Gunnar Hökmark (M), EU-parlamentariker Juridikbloggen – Jakob Heidbrink, Mårten […]

www.fredrik-karrholm.se · 14 juli 2010 kl. 9:44

[…] mot burka och nikab är icke-liberalt och ogenomtänkt populistiskt. Gunnar Hökmark skriver klokt: Det vore bättre om Frankrike ägnade sig åt alla de problem som skapar […]

Inbjudan till en moderat idépolitisk debatt | Kent Persson (m) blogg · 14 december 2010 kl. 8:31

[…] och Thomas och Konservativa tankar och Fredrik och Christian och Mikael och Niels och Marcus och Hökmark och Johan och Göran och Mattias och […]