Blogg

Ett allt svagare Storbritannien där inget alternativ hjälper

Digitala euobserver konstaterar i sina kommentarer nu på morgonen om läget i Storbritannien att de problem som gjort att brexit ännu inte kunnat genomföras beror på att ingen riktigt vet hur man…

Det är brexit som är problemet för britterna, inte EU

En ständigt upprepad föreställning som sägs förklara de svåra förhandlingarna och i Storbritannien den svåra processen för brexit är att EU vill ställa till problem för Storbritannien. So…

Bättre med ett avtal än inget men likväl dåligt för Storbrittanien

Ett avtal om Brexit, bra för dem som sätter brittiskt utanförskap till varje pris främst men dåligt Storbritannien, som nation och som ekonomi. Många välkomnar att det nu äntligen finns ett a…

Det skadar när media slarvar

Sovjetunionen ockuperade halva Europa under ett kommunistiskt förtryck och annekterade Estland, Lettland och Litauen. Landet rustade och använde sin militärmakt för att hota Väst och slå ner p…

Öppna dörren för länderna på Balkan – gör inte om misstaget med Turkiet

I morgon kommer Europeiska rådet att diskutera det veto som Frankrike lanserat gentemot medlemsförhandlingar med Norra Makedonien och Albanien. När vi ser utvecklingen i dagens Turkiet ser vi att …

Vi behöver el när och där den behövs

Det pågår just nu en förvirrad debatt om det finns elöverskott eller elbrist i Sverige, om kärnkraften verkligen behövs och om vi inte kan lägga ner den samtidigt som vi minskar utsläppen av …

Det är inte Israel som är problemet i MÖ – Sverige bör ge demokratin sitt stöd

Turkiets invasion i Syrien innebär ett regelrätt brott mot internationell rätt och att de många krigen och konflikterna i Mellanöstern får en ny bitter och blodig start. Det innebär nya möjli…

Trumps opålitlighet öppnar för än mer krig

Ett budskap om amerikansk opålitlighet som riskerar att öppna upp för fler krig och mer våld i en region som redan är den mest plågade. Det är ett resultat av despoternas kollegialitet när Tu…

Kinas 70 år av förtryck är inget att fira men anledning att hedra de förtryckta

Kina är världen största diktatur. Snart också världens största ekonomi. Regimen som i dag firar sina 70 år vid makten är fortsatt en brutal och totalitär diktatur, numera med en ekonomisk kr…

Diskutera klimatfrågans alternativ istället för demoner, änglar och domedag

När jag i dag läser Peter Wolodarskis krönika  om Jimmy Åkesson, Trump och deras syn på Greta Thunberg slås jag av hur lite debatten om växthuseffekten handlar om växthuseffekten och hur vi…

Klimathotet kräver förnuft och beslut – inte panik och symbolpolitik

Klimathotet är en av mänsklighetens allvarligaste utmaningar. Tron att vi möter det genom panik, ångest och domedagsprofetior är inte seriöst och tar inte hänsyn till omfattningen av den utman…

Nuet och antiken

En träffande kommentar kring Donald Trump i en amerikansk krönika konstaterade att han är en person som lever i ett ständigt nu. Ingen dåtid som man lär sig av och ingen insikt om att nuet föl…

Stora demokratiers kris

Trump på väg att ställas inför riksrätt. Boris Johnson suspenderade olagligt det brittiska parlamentet enligt den brittiska Högsta Domstolen. Trump ställs inför riksrätt i grunden för en l…

I ett fritt samhälle är pressfriheten självklar men inte kvaliteten eller respekten

Den fria pressen tillhör varje fritt samhälles grundläggande förutsättningar. Friheten är till för samhället och medborgarna. Det är deras informationsfrihet, deras yttrandefrihet och rätte…

Om Yad Vashem – ett reportage som skaver

Första gången jag besökte Yad Vashem var det i en delegation med företrädare för tyska Junge Union, Young Conservatives i Storbritannien, Konservativ Ungdom i Danmark, en portugis och så jag f…

Det är lagarna som styr, inte kommissionen

Kommentarerna om den nya kommissionens föreslagna arbetsindelning är många. Men viktigast är kanske att alltför många inte inser vad kommissionen är. Den är Europeiska Unionens verkställande…

Ett land i kaos där parlamentet stängs

Det är en ofattbar utveckling när regeringen i ett demokratiskt land stänger parlamentet för att den vägen få sin vilja igenom, mot parlamentets majoritet. Det är vad som sker i Storbritannien…

Den 1 september 1939

Den tidiga morgonen den 1 september 1939 angrep tyska stridskrafter Polen till havs, från luften och på land. Slagskeppet Schleswig-Holstein öppnade plötsligt någon timme innan soluppgången uta…

Tankar från Riga – om de som inte kunde se förtrycket då och inte förstår vad extremism är i dag

Har vandrat några timmar genom Riga. En stad med många skikt av historia men där förtryckets tid slår igenom på många olika sätt. Här var mitt i den gamla staden, i en av den gamla tidens fi…

Inget är så lätt att förlora som ett handelskrig – alla förlorar nämligen

Finns inget så lätt som att vinna ett handelskrig sa Trump för ett drygt halvår sedan. Sedan dess har många hot kastats fram och tillbaka, ingen har vunnit. Sanningen är att inget är så lä…

Det enda säkra med Johnson är osäkerheten

Osäkerheten kring Storbritanniens framtid, håller på att bli en av de stora osäkerheterna för Europa. Osäkerheten följer dels av att ingen egentligen vet vad som kommer bli Storbritanniens väg…

En premiärminister som friserar sanningen är farlig när tiderna är svåra

Boris Johnson blir i dag premiärminister för Storbritannien. Därmed får landet en politiker som ledare som gjort sig framgångsrik genom att ständigt frisera sanningen och använda osanningar om …

Sverige tiger när internationell rättsordning undermineras

Den svenska tystnaden om det kapade svenskägda fartyget Stena Impero placerar Sverige i centrum för den framväxande konflikt mellan Iran och dess omvärld. Likväl är den svenska regeringens tystn…

Det är alltid skattebetalarna som betalar skatten – det hör man på namnet

Tanken att EU ska besluta om skatter strider både mot fördraget, mot medlemsstaternas och Sveriges nationella suveränitet samt mot förutsättningarna för en ansvarsfull ekonomisk politik.I Svensk…

Judars otrygghet är en skam för Sverige och för dem som blundar för den

I det Europa där vi ser en mångfald av olika extremistiska skeenden, finns en stad som tyvärr blivit känd över hela världen för att den blivit otrygg för judar. Detta faktum spelar en anmärkn…

En union av lagar som stiftas av lagstiftare

Så blev då Ursula von der Leyen vald av Europaparlamentet, efter förslag från Europeiska rådet utifrån det politiska resultatet i Europavalet. Någon spetskandidat fanns inte som kunde säga sig…

I Sverige råder svensk lag II

För några år sedan, närmare bestämt sommaren 2016, skrev jag en bloggtext om det fundamentala faktum att i en rättsstat som Sverige är det svensk lag som råder, inte värderingar eller godtyc…

En extremistisk regering får lämna – slutet på åtminstone en akt i den grekiska tragedin

Så har en av Europas extrema populistregeringar fallit genom väljarnas dom. På grund av dess vänsterinriktning har den inte dömts ut som vänsterextrem men så var det och så är det med den reg…

Grunnarna, Struntarna och Offrarna är alla olika typer av klimatförnekare

Det finns klimatförnekare och klimatförnekare. Och så finns det förnekare av klimatproblemets omfattning. Det finns här och där dem som hävdar att klimateffekten är påhittad och en konstru…

Dags lämna både spetskandidatsystem och fransktyska axeln

Redan när den så kallade spetskandidatprocessen påbörjades inför Europavalet 2019 var Ursula von der Leyen ett namn som sågs som en tysk reserv när eller om spetskandidaten Weber inte skulle fu…

Jag sätter inte punkt,

Så 09 59 i går upphörde mitt mandat som Europaparlamentariker. En uppgift som tagit en stor del av mitt liv och både vardag och helg lämnar jag nu vidare. Det känns i grunden roligt och spännan…

Tvärtomismen fördummar och föder extremism

En stor del av den svenska debatten har kommit att präglas av spegelbildens logik. Den utgår från de uppfattningar man ogillar istället för den egna uppfattningen och värderingen. När någon fr…

En svåröverskådlig analys som beror på en svåröverskådlig process om EU-positionerna

Det är uppenbart att det så kallade spetskandidatsystemet är ett hinder för en balanserad demokratisk process för att utse de viktiga positionerna EU- kommissionen och Europeiska rådet. Ett skä…

Brexit utvecklas till en katastrof för ett av Europas viktigaste länder

Brexit har kommit att bli en politisk tragedi och ett moraliskt kaos. Betydelsen av medlemskapet för det brittiska samhället och för Storbritannien negligerades samtidigt som bilden av oändliga b…

Fortsatta sanktioner mot Ryssland, Sverige allt mer utanför när eurozonen fördjupas och sökandet efter ny ordförande för kommissionen fortsätter

Det finns i Europa ingen större respekt för den svenska midsommaren. Som vanligt avhölls Europeiska rådets stora möte dagen innan och på midsommarafton. Det som det har skrivits mest om är den …

Ett läggspel som inte är så nytt men väl bygger på väljarnas röster

Ett nytt parlament börjar nu sitt arbete. Förändringarna är inte så stora som alla politikens spekulanter vill göra gällande. Den stora nyheten bland svenska journalister var valnatten att d…

Bekämpa våldet och gör det nu

Det finns en kategoriserande demonisering i den debatt som präglar svensk politik. Den förenas med en kollektiv skuldbeläggning där olika uppfattningar och meningsyttringar kopplas med de ständig…

Den fjärde juni 1989 – de var rädda för friheten då och är rädda för den nu

Mer än tre tusen döda. Närmare tio tusen skadade. Mer än två tusen fängslade och än fler förföljda. Stridsvagnar som körde över och besköt obeväpnade studenter. En massrörelse för frihe…

Journalister bör lära sig mer om procenten

Den svenska journalistkåren ville i valets många olika kastvindar se en stor grön våg över hela Europa. Det var nämligen det man ville förvänta sig även i Sverige. Så den gröna vågen i Eur…

Januariöverenskommelsen finns inte i Europa – det gör de liberala starkare

Januariöverenskommelsen finns inte i Europa och i EU. Hur svårt det än kan vara för svenska politiska kommentatorer att tro så finns inte någon annanstans denna udda företeelse att liberala par…

Den socialdemokratiska passiviteten och den tystnad liberala redaktioner uppvisar inför antisemitismen i socialdemokraternas Malmö är skamlig

Malmö är en stad känd i Europa för den antisemitism som gjort den osäker och otrygg för judar. I ett europeiskt perspektiv är Malmö en stad som märker ut sig för antisemitism. Staden är tro…

Elva punkter för ett starkt Europa och för varför man ska rösta moderat

Europavalet handlar om de frågor som avgörs i Europaparlamentet, inte av den inrikespolitiska debattens motsättningar. Värderingar måste vi kämpa för här. Det gäller kampen mot antisemitism i…

Tystnaden inför antisemitismen i Malmö är skamlig

Malmö är Sveriges tredje största stad. Det är en stad som över hela Europa blivit känd för en antisemitism som gör att många judar känner rädsla och lämnar staden. I Sverige och i Malmö s…

En valdebatt som brunmålar politiska motståndare underminerar demokratin

Sverigedemokraterna bedriver i Stockholms tunnelbana en osmaklig kampanj, kanske även på andra ställen. Den hävdar att socialdemokraterna nu, än en gång menar man, försöker hjäpa Tyskland ta …

Skamligt forma försvaret med de krafter som vill underminera det

Försvarsberedningars rapporter är som skrivna i vattnet om det inte finns en finansiering som motsvarar deras innehåll. Vid 2004 års försvarsberedning fanns en tro på att den eviga freden vuxit …

Det är inte januariöverenskommelsen som ska försvaras i Europa, det är demokratin

Socialdemokraterna har under lång tid, liksom Centerpartiet och Liberalerna varit tydliga och återkommande i sin kritik av utvecklingen i Polen och Ungern men lika tysta och frånvarande vad gäller…

Europavalet handlar om Europas politiska vägval, inte om synen på EU

Valet till Europaparlamentet handlar om Europas vägval, inte om synen på EU. Det handlar om vilken politik vi vill att Europas länder ska genomföra på gemensam nivå, hur Europa ska kunna möta s…

Socialdemokraternas passivitet inför antisemitismen innanför den egna organisationen är oacceptabel, det gäller också den tystnad som präglar Januariöverenskommelsens försvarare

I onsdags besökte jag Malmö och där bland annat den judiska församlingen. Den är beläggen bakom en utbyggd barrikad, med pansrade dörrar i två linjer, skottsäkra fönster, säkerhetsvakt men …

Europadagen är stor och påminner om stora uppgifter – både mot demokratins fiender och om dem som missbrukar demokratins begrepp

Den 9 maj är en märkesdag för Europa. Det var denna dag 1950 som Robert Schuman presenterade sin Europadeklaration om Europas framtid. Året därpå blev Kol- och Stålunionen till. Det var bland a…

Socialdemokraterna förmår inte hålla gränsen mot antisemitism och extremism

Det finns bara ett parti som under lång tid har tillåtit antisemitismen att slå läger inom den egna organisationen. Bara ett parti där en ungdomsorganisation har blivit övertagen av antisemitism…

Obegripligt när L lyfter in Sd på scenen som alternativet

Det är fullkomligt obegripligt att Jan Björklund efter att ha överlåtit regeringsmakten till Socialdemokraterna för att avvärja varje kontakt med Sd nu vill sätta dem i debattens centrum genom …

En socialdemokrati som vill samarbeta med kommunister är vilsen

Europa jagas av sina gamla spöken samtidigt som vi står inför en ny tids hot. Det kräver omedelbar politisk handlingskraft – populismen bekämpas genom att bekämpa populismens orsaker, extremis…

Demokratins mångfald beror inte på lobbyism

För svenska journalister framstår Europaparlamentet som en avlägsen och nästan mytisk verklighet där politiken drunknar i det faktum att det inte fungerar som i den svenska riksdagen. Det gäller…

Socialdemokraternas förstanamn är vilse i försvaret av demokratin

Läser en intervju i Svenska Dagbladet med Helén Fritzon, socialdemokraternas förstanamn till Europaparlamentet. Skräms lite av hur hon utan egna argument och förståelse för att människor i and…

Det var socialdemokraterna som drev igenom en sämre upphovsrätt

I veckan som gick röstade Europaparlamentets majoritet för ett förslag till upphovsrättslagstiftning som var ett dåligt förslag. Därför röstade vi moderater emot. Socialdemokraterna röstade …

Byt ut Fritzon som förstanamn – ni kan inte ha en toppkandidat som hellre samarbetar med kommunister än med demokrater

I en av de ständiga och förvirrade frågelekar som kommit att prägla svenska politiska intervjuer fick jag inför valet 2014 frågan hur jag skulle välja mellan Stefan Löfven och Viktor Orban. Mi…

Granska klimatpolitiken istället för att beundra överbuden

Kan media bara granska klimatpolitiken utifrån överbuden i debatten och inom Miljöpartiets paradigm? I så fall vill jag härmed förklara att jag vill minska CO2 utsläppen med 100%, inte med 50, …

Det är till terrorns drabbade våra tankar bör gå, oavsett vilka motiv mördarna använt

Ett fruktansvärt terrordåd. Femtio människor dödade. Än fler som förlorat en nära. Det är ett massmördande som har sina rötter i hat och frånvaro av respekt för mänskligt liv. Mördare so…

Nej och nej till en annan dag

Skälet till att Theresa May kan sitta kvar som premiärminister trots att hon saknar majoritet för sin regeringspolitik, kanske även majoritet i regeringen, beror inte främst på att ingen vill ha…

Någon borde dra i nödstoppet

Så fortsätter de brittiska våndorna kring att lämna EU. Ett land som varit ett ledande land i Europa är på väg att ställa sig utanför marknader och inflytande utan att veta vart man ska och v…

Löfven har ett ansvar för att värna demokratin även när socialdemokratiska vänner hotar den

I Polen underminerar Rättvisepartiet rättsstatens oberoende institutioner. I Ungern har Orban under lång tid passerat långt bortom gränsen för det acceptabla. Och han har mött hård kritik frå…

Britterna förlorade den kontroll de hade när de sökte den kontroll som inte finns

Lämnar London från St Pancras internationella järnvägsstation efter en konferens om europeisk säkerhetspolitik och försvarssamarbete. Det är vemodigt eftersom denna stad och detta land som spel…

Bostadsmarknaden måste bli en marknad och skattebaserna få växa

Den svenska bostadsmarknaden brister både när det gäller bostäder och marknad. Decennier av regleringar har underminerat marknaden och bostadsbyggandet. Den som inte ser detta måste vara förvån…

Både böter och skadestånd måste vara rimliga i förhållande till vår syn på brott och skada

Häromdagen skrev jag en tweet om att det någonstans måste finnas något fel när det ”kostar” 25 000 kr att bära ut en bråkig elev som stör sönder en lektion och självmant vägrar lämna …

Det är skattebetalarna som betalar skatterna – inte någon annan osynlig bas

Tanken att avveckla värnskatten genom att höja andra skatter är fel. För det första är det en skatt som finansierar sig själv, för det andra är det inte rimligt att höja skatter för männis…

Det var vänstern som gillade diktaturer, ingen annan,

Det hör till den ryska desinformationens strategi att ständigt upprepa osanningar i olika form för att på det viset få dem till halvsanningar eller till och med ej bestyrkta sanningar. Upprepas e…

Europavalet handlar om en politik som värnar frihet och välstånd – inte om Sd

Svensk politik handlar inte om Sverigedemokraterna, som tyvärr en stor del av det politiska systemet har kommat att tro eller agera utifrån. I ivern att distansera sig från dem har vi fått en täv…

Efter INF står vi i en riskfylld verklighet som kräver ny utrikes- och säkerhetspolitik och en ny utrikesminister

Rysslands beslut att lämna INF-avtalet ritar om kartan för europeisk säkerhet. Den amerikanska administrationens beslut att lämna INF-avtalet grundades på att Ryssland under det senaste decenniet…

De som inte kan dra gränsen för att värna demokratin i Venezuela kan inte göra det här

Det är en tragedi som har utvecklats i Venezuela. Ett av Latinamerikas rikaste länder har berövats sin rikedom genom socialistisk politik och det maktmissbruk som socialistisk politik alltid leder …

Kampen mot antisemitismen kräver mer än löften

I dag den internationella minnesdagen för Förintelsen. Ett hemskt minne som måste leva, för att hedra både de överlevande och offren men också för att påminna oss alla om det otänkbara som l…

Accepterar Miljöpartiet företrädare som legitimerar dem som ”tänker utanför demokratins box”?

Despotins vänner blir fler och fler. De som vill öppna dörren för den kittlande tanken att bestämma över andra, i tron att de egna idealen helgar medlen, blir allt gladare att lufta tanken om de…

Sverige behöver en liberal reformagenda- inte socialdemokratisk politik med eftergifter

Skälen till att regeringen Löfven fälldes efter valet var att den misslyckats politiskt och som regering i uppgiften att styra riket. Växande arbetslöshet istället för Europas lägsta, Europas …

De har inte dragit någon gräns, de har öppnat den

Riksdagens godkännande av Stefan Löfven som statsminister i dag utmålas som en seger i kampen mot extremism, nationalism och rasism. Med röstsiffrorna 115 mot 153 är det farligt att utmåla den o…

Liberalerna och Centerpartiet lämnar över sitt ansvar för Europa och svensk säkerhet till passivitet och vilsenhet

Sönderfallet i Storbritannien handlar om ett parlament där det inte finns någon majoritet för något av de alternativ som följer av ett utträde ur EU. Storbritanniens avgörande problem är ett …

I London ett land som förlorat sin ledning

Omröstningen i det brittiska parlamentet i dag kan sluta hur som helst, med ett undantag. Theresas May’s förslag till Brexitavtal kommer att röstas ner. Vad som då händer vet ingen. Det kan bli f…

Liberalernas reträtt från den politik som formar vår vardag

Kanske blir det nu så att svensk försvarspolitik förhandlas med Vänsterpartiet som har en i det närmaste identisk syn på den europeiska säkerhetssituationen, som den som Moskva vill sprida med …

Man värnar inte demokratin genom att krympa dess rum

Den enkla summeringen av gårdagens besked från Centerpartiet är att Stefan Löfven kommer att sitta kvar som statsminister. Det är faktiskt det enda konkreta. Trots ett svidande valnederlag för b…

Lööf öppnar dörren för populism och ett Sverige som vänder sig bort från sina problem istället för att lösa dem

Naiviteten är populismens främsta vän. När Centerpartiet nu släpper fram Stefan Löfven i ytterligare fyra år föder hon populismens och missnöjets sämsta krafter. Det är i grunden obegripl…

Om falsk matematik, Malmös socialdemokrati som dålig modell för Sverige, Brexit, försvar och Rumänien

Så har det nya arbetsåret tagit sin en mer organiserade form. Dagarna över jul gav möjligheter till vila och tid med familj men även mer fritt arbete. Nu gäller det organiserade arbetet, kalende…

Gott Nytt år och skål för fri handel, europeisk säkerhet och en dynamisk ekonomi!

Det år som gått har på många sätt markerat en instabilitet och osäkerhet som präglar världen av idag, Europa och ytterst även Sverige. Det är allvar nu. Den ryska regimens aggressioner mo…

Lärdomen från 2018: sudda inte ut extremismens betydelse om man vill bekämpa den

När Ebba Busch Thor för några dagar sedan hävdade att det visst finns svenska traditioner utlöste det anmärkningsvärda utfall som handlade om att det rörde sig om en högerextrem och nationali…

Läslista för Miljöpartister som tror att tillväxten måste stoppas eller demokratin ifrågasättas för att klimatet ska räddas

När jag häromdagen påpekade att Miljöpartiet, genom att sätta en kandidat som förespråkat diktatur som ett sätt att möta klimateffekten, inte bara legitimerar dem som i dag ifrågasätter dem…

Vi måste kräva Sacharovpristagare Oleg Sentsovs frihet

Ryssland har sedan Putins tillträde gått i en allt mer auktoritär riktning och bedriver krig mot Ukraina och mot Europa. Flera ukrainska medborgare sitter fängslade i Ryssland på politiska grunde…

London, Stockholm och Strasbourg

Det är en tid av oordning. Det är inte så mycket Sverige som utmärker sig. Liksom 2014 kommer av allt att döma Sverige få en alliansbaserad budget. Det gick utmärkt då och kommer bli än vikti…

Storbritannien lider nu av Brexit

Storbritannien lider nu under de konsekvenser av ett utanförskap man inte vill drabbas av och som Brexitanhängarna inte ville tala om. Står man utanför en gemensam marknad med alla dess dimensione…

Ett steg framåt för ett bättre Sverige och ett starkare centrum för politiken

Med Centerns nej till samverkan med Socialdemokraterna läggs grunden för att en alliansbudget vinner stöd i riksdagens budgetvotering på onsdag. Det är självfallet viktigt och avgörande. Riksda…

Det bästa möjliga men långt ifrån vad britterna lovades av Brexitkampanjen

I dag avslutades en av de sista akterna i ett för Europa och Storbritannien tragiskt drama. När Europeiska rådet, statsministrarna i medlemsstaterna, i dag godkände det färdigförhandlade avtalet…

Svårt förklara allianspartier fäller alliansen i tron de motverkar Sd

Om syftet var att motverka Sverigedemokraterna inflytande över svensk politik har man gjort det motsatta. Man har låtit deras blotta existens motverka en alliansregering. Större inflytande än att …

Det var ingen markering mot Sd, det var mot alliansen man markerade och för Sd man öppnade

Dagens Nyheter hävdar bestämt i en upphöjd klarsyn att en socialdemokratisk regering är det enda sättet att nu få genomslag för en liberal politik och för en vakthållning mot de mörka krafte…

Fria skolvalet bryter segration

Den svenska journalistkåren har som en generell linje att misstro privata alternativ och valfrihet. Dagens Nyheters kampanj mot den privata äldreomsorgen i form av Koppargården och Carema ledde til…

Magnitskij

För nio år sedan mördades den ryska advokaten Sergej Magnitskij i ett ryskt fängelse efter att ha torterats och arresterats utan saklig grund då han avslöjat korruption djupt in i den ryska regi…

Klistra inte svansar på andra – det försvårar debatt och gynnar bara nätets mörka krafter

Nätet präglas av att enskilda medborgare kan ge uttryck för sina åsikter, och att det är just deras. Det är en del av vår yttrandefrihet och det som yttras på nätet slår i alla riktningar. D…

En motgång för liberala värden och en seger för den populism som bara kan besegras genom handlingskraft

Så har Sverigedemokraterna återigen satts i centrum för svensk politik, med ett inflytande som görs större genom rädslan och som inte bara hindrar en alliansregering att formas utan också förl…

Novembers historiska dagar ger inga skäl att svika ansvaret för liberal politik

Den 9 november. En påminnelse både om murens fall 1989 och den tyska civilisationens slutliga fall under kristallnatten och novembermånaden 1938. Den 11 november för hundra år sedan det stora vap…

Rädslan får inte ge Sd mer makt och större stöd

Skräcken för Sverigedemokraterna gör dem mäktigare och större. Samtidigt förminskar den politikens centrum och demokratins förmåga att stå emot de krafter och åsikter som riskerar att underm…

Den 9 november kräver vår respekt

Kristallnatten den 9 november 1938 har kommit att symbolisera det slutliga steget till det barbari som kom att prägla Nazityskland fram till andra världskrigets slut. Under hela november månad geno…

Timbro i fyrtio år för frihet

I dag firar Timbro fyrtio år. Det är som en i Sverige unik tankesmedja, som öppnat upp ständigt nya portar och fönster i tankens och kunskapens värld, som Timbro mer än de flesta andra institut…

Ett stabilt demokratiskt Serbien ger en stabil utveckling på Balkan

Nu i slutet av några dagars möten i Serbien. Ett land som för bara 20 år sedan var en del av de konventionella krig som präglade stora delar av 1990-talet på Balkan. I krigets spår fanns alla d…

Om Merkel: Alternativen måste formas inom politikens centrum – inte vid utkanterna

När Angela Merkel nu inför nästa CDU-kongress lämnar över ordförandeskapet är det en viktig epok i både tysk och europeisk historia hon avslutar. När hon enligt sina egna planer slutar som f…

Naiviteten är förtryckarregimernas bästa stöd

Det vilar en lätt anstötlig förundran över avrättningen och styckningen av den saudiarabiske journalisten Khashoggi. Det finns alla skäl till förundran. När ett land mördar en av sina medborg…

7 kommentarer

Moderaterna i Södertälje » Blog Archive » M fyra i EU deras Blog- · 11 juni 2009 kl. 15:43

[…] Hökmarks Blog […]

nya Moderaterna i Södertälje » Blog Archive » Blog · 04 mars 2010 kl. 11:04

[…] Hökmarks Blog […]

Bloggar – skvaller och tonårssnack « Badlands Hyena · 17 mars 2010 kl. 1:06

[…] Carl Bildts är onekligen flickaktiga. Man kan också räkna upp Lars Gustafsson, Johan Norberg, Gunnar Hökmark och – ja, jag har bara ingen lust att fortsätta uppräkningen av sådana […]

Sanningen om mig som bloggare « lena alun · 17 mars 2010 kl. 12:04

[…] Carl Bildts är onekligen flickaktiga. Man kan också räkna upp Lars Gustafsson, Johan Norberg, Gunnar Hökmark och – ja, jag har bara ingen lust att fortsätta uppräkningen av sådana […]

Liberalkonservativt · 14 maj 2010 kl. 10:13

[…] Stockholms läns landsting Fredrik Segerfeldt – Fredrik Segerfeldt, debattör och författare Gunnar Hökmark – Gunnar Hökmark (M), EU-parlamentariker Juridikbloggen – Jakob Heidbrink, Mårten […]

www.fredrik-karrholm.se · 14 juli 2010 kl. 9:44

[…] mot burka och nikab är icke-liberalt och ogenomtänkt populistiskt. Gunnar Hökmark skriver klokt: Det vore bättre om Frankrike ägnade sig åt alla de problem som skapar […]

Inbjudan till en moderat idépolitisk debatt | Kent Persson (m) blogg · 14 december 2010 kl. 8:31

[…] och Thomas och Konservativa tankar och Fredrik och Christian och Mikael och Niels och Marcus och Hökmark och Johan och Göran och Mattias och […]