Hoppa till innehåll

Björntjänsten till Internet

Så fällde en allians av gröna, vänster och liberaler ett förslag till telekomlagstiftning som hade minskat monpolens makt, öppnat upp konkurrens och gett enskilda användare stärkt frihet.
I telekompaketet finns inga förslag om att stänga av användare. Däremot finns det dem som har velat föra in dessa förslag. De hade fram till idag misslyckats. Istället fick vi en portalparagraf som klargjorde att frågan om avstängning måste bygga på en rättslig process förenlig med Europarådets deklaration om mänskliga fri- och rättigheter.

Frågan om hur medlemsstaterna i EU hanterar sina legala system faller under deras suveränitet. Därför gick det inte att komma längre än det förslag som fanns i dag, som var i inledningen av en rapport som handlar om avreglering, öppna frekvenser och konkurrens över gränserna. Alla åtgärder som stärker den enskilde användaren. I den rapport som fälldes finns överhuvudtaget inget med som handlar om innehåll eller operatörers ansvar förutom kravet på att det måste finnas en skillnad mellan operatörers ansvar och rättsliga myndigheters ansvar. I portalparagrafen har vi lyckats få in denna tydliga regel, att ingen avstängning får göras utan rättslig process.
Allt detta fälldes nu. Det innebär att den europeiska telekommarknaden kommer att stå stilla i en tid av förändring, där investeringar dröjer och ekonomisk kris rådet och behöver mötas med en offensiv.
Men mer paradoxalt än så. Den portalparagraf som vi uppnått är nu förlorad. Bättre än den kan jag inte se vi kommer få. Men de som vill annat har nu ytterligare tid på sig. I dag hade vi kunnat stänga dörren för dem som vill avstänga användare på godtyckliga grunder. Nu ikväll är den dörren öppen.
De som tror att man gjort friheten på Internet en tjänst har gjort sig själva en björntjänst.