Hoppa till innehåll

Bedrövligt och ansvarslöst

På ett förslag av socialistgruppen röstade Europaparlamentet i dag i samband med en resolution om kärnkraftsolyckorna i Japan om ett krav på att kärnkraften ska fasas ut, undertecknat av Marita Ulvskog. Det var i princip samma politiska linje som svenska socialdemokrater har stått för i 30 år, som hon och andra nu ville göra till erfarenhet från den japanska naturkatastrofen och kärnkraftsolyckorna.

Där andra ville att vi skulle lära oss av de erfarenheter från Japan som kan vara relevanta för europeisk kärnkraft ville socialistgruppen använda olyckorna och oron för samma energipolitik som vanligt. Nu fick de en majoritet emot sig för sitt förslag att fasa ut kärnkraften. Som en konsekvens av detta valde de att rösta emot åtgärder för att dra nytta av erfarenheterna från Japan och en översyn av säkerhetsstandards där det kan behövas. Det ledde till att hela resolutionen föll. Deras vanliga energipolitik var viktigare än kärnkraftens säkerhet. Det är ganska bedrövligt.

De utnyttjar hellre katastrof och oro för att avveckla än erfarenheter som kan ge ökad säkerhet. Bedrövligt och ansvarslöst.

Bloggar: Thomas Böhlmark, Anders Olsson, Anders W Jonsson, Karl Malmqvist.