Hoppa till innehåll

Vårt osäkra politiska läge kan spela Putin i händerna

  • av

Expressen Debatt 14 september 2022

Den ukrainska försvarsmakten driver nu meter efter meter ut ryska trupper från de städer, byar och regioner de ockuperat. Det är för Europas fred och säkerhet avgörande viktigt att de kan fortsätta med sin framgång och att de kan lyckas ända fram till att ryska trupper lämnar Ukraina helt och fullt. 

Det finns ingen som hotar Ryssland. Det finns därför inget som rättfärdigar Rysslands invasion och krig mot Ukraina i syfte att utplåna den ukrainska nationen och dess folk. 

Ryssland måste besegras i Ukraina. Det bör sägas tydligt och klart eftersom all internationell rätt bygger på att vi kan värna den, till slut även med militär förmåga. Det är en grundbult i FN-stadgan om nationers rätt att försvara sig och det är en grundbult i all övrig internationell rätt. 

Om Ryssland inte besegras i Ukraina kommer kriget, terrorn och krigsbrotten, samt förtrycket och deporteringen av den ukrainska befolkningen att fortsätta. Det innebär att den som anfaller ett annat land också tillåts ta dess territorium, helt eller delvis. 

Ryssland har brutit mot varje överenskommelse, trotsat varje avtal och struntat i all internationell rätt i kriget mot Ukraina. Den som tror att en ny överenskommelse eller ett nytt avtal kommer att respekteras av den ryska regimen spelar våldets makthavare i händerna. 

Det finns tre viktiga skäl till varför Sverige nu måste träda fram som en stark aktör till stöd för Ukraina. Inget av dem är nytt men alla förtjänar att upprepas för det är när vi för dem tillsammans som vi ser nödvändigheten av beslutsamhet och kraft. 

För det första kommer den ukrainska offensiven som pågår inte kunna fortsätta utan fortsatt stöd nu. Det kommer inte bara försvaga den ukrainska försvarsmakten, utan också ge förhoppningar till ryska ledare om att man genom att dra ut på tiden ska vinna på att offra fler ryska soldater och terrorbomba ännu fler ukrainare till döden. 

För det andra förtjänar det ukrainska folket att veta att vi menar allvar med vårt stöd och att vi står bakom dem fullt ut. Det är så vi kan bidra till att höja såväl militär förmåga som moral och uthållighet. Som blivande ordförandeland i EU får Sverige axla ett stort ansvar för att upprätthålla och stärka Europas stöd till Ukraina. Det måste vi börja ta redan nu. 

För det tredje handlar Ukrainas försvar mot den ryska invasionen om ett försvar av Europa och det europeiska samhällets mest grundläggande värden i form av frihet, demokrati och öppenhet. 

De ryska förband som besegras i Ukraina kommer inte kunna användas för att hota Estland, Lettland, Litauen eller Polen, lika lite som längs den finska gränsen eller med hot om väpnade ingripanden mot oss. 

Sverige lever nu i en tid av politisk osäkerhet som inte får äventyra vår säkerhet eller vår förmåga att stödja Ukraina. Regeringen Andersson bör därför nu samla de partier som tidigare agerat och röstat för ett militärt bistånd till Ukraina, i syfte att med bred enighet besluta om ett brett och långsiktigt stödprogram. Det bör innehålla omedelbara insatser vad gäller artilleri, långräckviddiga vapen samt annan viktig militär utrustning, tillsammans med ett ekonomiskt stödprogram. Det bör innebära att vi samtidigt genomför stora insatser för att med svensk försvarsindustri, och med ersättningsköp från utlandet, fylla på och förstärka det svenska försvaret. 

Det finns mellan nuvarande regering och de partier som vill forma nästa regering en bred enighet om att stödja Ukraina. Det som nu behövs är en enighet också om beslutsamhet och kraft i detta stöd. Det krävs för att Sverige under det kommande ordförandeskapet i EU ska vara en ledande och samlande kraft för ett Europa som uthålligt stöder Ukraina.  Det är så vi värnar Europas fred.


Av Gunnar Hökmark

Ordförande i tankesmedjan Frivärld och tidigare Europaparlamentariker (M)