Hoppa till innehåll

S-lögnerna om vården i Stockholm är synade

  • av

Expressen, debatt, publicerad 8 april 2022

Uppdrag Granskning visar att Region Stockholm har kortast vårdköer och väntetider i landet. Sämst tillgänglighet har Region Västernorrland, som Socialdemokraterna – med några få års undantag – styrt under närmare 100 år. Det vore värdefullt om årets valrörelse kunde få baseras på fakta och inte fabler, skriver Gunnar Hökmark.

Under min tid i Europaparlamentet var den europeiska forskningspolitiken ett av mina viktigaste områden. En slående sak var hur internationellt framträdande Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset var och är inom den internationella medicinska forskningen samtidigt som Sveriges regering ägnade sig åt en kampanj mot det nya sjukhusbygget för Karolinska i Solna på ett sätt som riskerade att drabba respekten för den avancerade forskning som Karolinska står för. När det gäller europeiska och internationella forskningsanslag finns det många som vill ha mer och som inte drar sig för att se till att andra får mindre. 

Nu var det också så att påståendena om att NKS skulle kosta över 60 miljarder kronor var ren desinformation. Till skillnad från de flesta andra stora byggnadsprojekt kostade NKS inte mer än budgeterat och i nivå med andra liknande sjukhusbyggen. Politiker och även reportrar som ville misskreditera projektet lyckades få budgeterade 14,5 miljarder att bli över 60 miljarder genom att lägga till kostnader för andra byggnader, kostnader för medicinsk utrustning som skulle tas i bruk i framtiden samt de kommande 20 årens driftskostnader till byggnadskostnaden. Donald Trump kunde inte gjort det bättre. 

Sedan NKS invigdes och Karolinska sjukhuset tre gånger i rad har rankats som ett av världens tio bästa sjukhus och ett av de teknologiskt mest avancerade, har samma politiker och reportrar valt tystnaden. I år, förra året och året dessförinnan. 

De har dessutom valt att inte tala om den unika sjukvård som utvecklas där och som i allra högsta grad är av intresse för dem som är svårt sjuka och som behöver bästa möjliga sjukvård. Den skulle nämligen kunna komma alla patienter i Sverige till gagn, om deras regioner tillät dem. Den dånande tystnaden drabbar dem som skulle kunna få en bättre vård.

Tystnaden från de tidigare så talträngda politiker och reportrar som bevakar Stockholms sjukvård dånar vidare. SVT:s Uppdrag Granskning har tillsammans med de lokala redaktionerna nyligen gjort en sammanställning över hur landets 21 regioner klarar kraven på tillgänglighet i vården. Sammanställningen visar att Region Stockholm har kortast vårdköer och väntetider. 

Sämst tillgänglighet enligt samma sammanställning har Region Västernorrland, som Socialdemokraterna – med några få års undantag – styrt under närmare 100 år. Det är en verklighet som står i rak motsats till den bild som regeringen och den socialdemokratiska oppositionen i regionen vill sätta – och som ofta blir den mediala bilden. Istället för att ge sjuka och oss alla den trygghet som korta köer innebär väljer de av partitaktiska skäl att sätta den motsatta bilden.

Jag vill inte tro att det är missunnsamhet mot det borgerligt styrda Region Stockholm som får regeringen eller oppositionen i Region Stockholm att avstå från att uttrycka ens återhållsam tillfredsställelse över Stockholms framgångar. Kanske handlar det snarare om att inte vilja dra uppmärksamhet till hur socialdemokratiskt styrda regioner på den nedre hälften av Uppdrag Gransknings lista presterar. 

Men för patienterna i Stockholmsregionen, som i valrörelse efter valrörelse har fått höra från socialdemokrater hur illa Stockholmvården kommer att fungera om de borgerliga får styra, vore det värdefullt om årets valrörelse kunde få baseras på fakta och inte fabler. 

Att Region Stockholm har Sveriges kortaste köer är av intresse både för stockholmarna och för den svenska sjukvårdsdebatten. Kanske kunde även socialdemokratiska statsråd vara intresserade av hur man gör för att korta köer i hela landet och för att internationellt lyfta fram att Sverige har världsledande forskning som kan göra oss till ett centrum för europeisk forskning och allt det företagande som det kan lägga grunden för. 


Av Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark är moderat samt tidigare Europaparlamentariker och arbetade som sådan bland annat med europeisk forskningspolitik.