Hoppa till innehåll

Låt inte MP och V hota vår väg in i Nato

  • av

Norrköpings Tidningar, publicerad den 30 maj 2022

Den svenska ansökan om medlemskap i Nato har ett brett parlamentariskt och folkligt stöd. Medlemskapet innebär att vi lämnar allianslöshet och säkerhetspolitisk utsatthet till förmån för medlemskap i världens starkaste försvarsallians, som bara har en uppgift, att genom att starkt gemensamt försvar avskräcka från krig. Nato har tjänat Sverige väl genom den fred och stabilitet alliansen har gett Europas demokratiska länder och därmed Sverige. Samtidigt har vi genom att stå utanför gjort oss själva mer utsatta och bidragit til en instabilitet som hotat alla.

Vi har varit den svaga länken i norra Europas säkerhetspolitiska system. Genom att angripa Sverige skulle Ryssland kunna vinna ett övertag mot Nato den dag man skulle vilja invadera de baltiska länderna liksom man gjort med Ukraina. Nu ändrar vi på det och bidrar därmed inte bara till vår egen säkerhet utan alla våra grannländers säkerhet.

Nu börjar en tid då Ryssland kommer att göra allt vad man kan för att försvåra för den svenska och finska medlemsprocessen. Man vill ha sina grannar ensamma och utsatta med de möjligheter det ger för våldets logik. Desinformation, destabilisering och cyberkrigföring med budskapet att Nato är en aggressiv militärallians, som ökar hotet om kärnvapen kommer vara medlen.

För Ryssland är det därför viktigt med varje politiskt initiativ som bejakar denna propaganda Det är därför det blir viktigt för Socialdemokraterna att nu hålla gränsen mot Vänsterpartiet och Miljöpartiet som på olika sätt gör detta till sitt budskap . För dessa två partier är motståndet mot Nato en övergripande ideologisk ståndpunkt. Vänsterpartiet har gjort  Moskvas propagandabild till sin säkerhetspolitiska utgångspunkt.

I sitt partiprogram publicerat så sent som 2018, det vill säga tio år efter invasionen av Georgien och fyra år efter 2014 års invasion av Ukraina, med annekteringen av Krim och början på kriget i Sydöstra Ukraina nämner man inte ens det upprustade Ryssland som ett hot mot europeisk säkerhet och fred. Det är bara, precis som budskapet låter i Moskva,  USA, Nato och EU som hotar Europa:

 Sedan Sovjetunionens upplösning och planekonomiernas ekonomiska och politiska sammanbrott är USA ensam supermakt. USA:s dominans har inte inneburit fred och avspänning. Tvärtom kännetecknas vår tid av en allt mer aggressiv imperialistisk expansion.” 

Den politiska inriktningen drev åtta år tidigare fram ett för S, Mp och V gemensamt valmanifest , inför valet 2010, där man krävde att all amerikansk trupp, men inte rysk, skulle avvecklas utomlands; ”En rödgrön regering kommer kräva att USA avvecklar sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser.” 

Det var ett krav som då var mer långtgående än de orimliga krav som Putin ställde på en egen intressesfär i december 2021.De hade om de genomförts lämnat Europa, eller för den delen Sydkorea, Japan och Taiwan helt oskyddat inför diktaturens ondska.

Nu står vi inför en annan epok som kommer att leda till ryska propagandaattacker. Varje form av dessa två partiers inflytande på svensk säkerhetspolitik kommer att vara till skada för Sverige, i synnerhet under den känsliga tid som vi under medlemskapsprocessen har framför De är emot Nato, de kommer att bekämpa medlemskapsprocessen och de kommer göra allt de kan för att förhindra ett svenskt medlemskap som ger oss säkerhet.

För den borgfred som nu blivit avgörande viktig under de kommande åren bör S klargöra att dessa två partier inte kan ingå i ett regeringsunderlag, än mindre i en regering. I så fall skulle man sätta Sveriges säkerhet på spel. Vi lever nu i en tid då säkerhetspolitik måste byggas på Sveriges bästa, inte på en världsbild som är skrämmande lik Moskvas propaganda.

Gunnar Hökmark