Hoppa till innehåll

YouTube

[BILD1]Den moderna ekonomin är gränsöverskridande i en mängd bemärkelser. När Google köper YouTube för 12 miljarder kronor är det två exempel på företag som kanske ingen för tio år sedan hade trott skulle kunna existera och nå sådan storlek som de gjort Rafhsanji nu uttalar sig Men det gäller än mer den konvergens, den sammansmältning, av olika affärsidéer och tjänster som köpet är ett uttryck för. I botten av detta ligger den betydelse Internet har för det moderna samhällets utveckling av tjänster. Det är en rimlig förmodan att detta inte är det sista exemplet på företag och tjänster som växer fram bortom våra vanliga föreställningar, ej heller den sista uppköpet av företag som är ett uttryck för denna dynamiska sammansmältning. Det kommer bland annat få konsekvenser för hur vi betraktar TV och så kallade audiovisuella tjänster och lagstiftningen kring detta.