Hoppa till innehåll

Wi-fi i EU: Hökmark kommenterar

  • av

Gunnar Hökmark föreslog i dag att inga nya medel ska gå till det initiativ som Kommissionen lagt fram och som handlar om att skjuta till 120 miljoner euro för att finansiera installerandet av wi-fi hotspots i ett litet antal europeiska städer.

– Den här typen av investeringar måste göras på kommersiell grund och inte via skattsedeln. I den mån som EU:s existerande program för utbyggnad av digital infrastruktur bör användas handlar det snarare om bredbandsutbyggnad i glesbefolkade områden. Principiellt är det genom konkurrens och goda marknadsvillkor som dessa investeringar kan växa fram, säger Hökmark.

– Det är nu viktigare än någonsin att prioritera. Att öka EU:s utgifter för att offentligt finansiera wi-fi hotspots, som därtill riskerar att tränga undan privata investeringar och förvrida konkurrensen, är helt enkelt inte en bra prioritering, utan tvärt om en osund hantering av skattebetalarnas pengar, fortsätter Hökmark.

­– Om man vill att den digitala infrastrukturen byggs ut handlar det i stället om att skapa ett regelverk som uppmuntrar investeringar och risktagande. Vi arbetar nu med en ny telekomlagstiftning, och mitt mål är att öppna upp marknaden för konkurrens och fler aktörer, så att vi kan öka investeringarna i den infrastruktur som krävs för att leverera exempelvis nästa generations mobilnät, 5G, avslutar Hökmark.