Why didn’t the Greens support the name Magnitsky? – speech in plenary

  • av

Gunnar Hökmark ifrågasatte att de Gröna ledamöterna i Europaparlamentet röstade emot att kalla Magnitskijlagstiftningen vid dess rätta namn. En sådan lag skulle innebära möjligheten att frysa sanktioner och visum för dem som begår grova människorättsbrott.