Hoppa till innehåll

Wallström underblåser Putins propaganda – artikel i SvD Säkerhetsrådet

En av de viktigaste utmaningarna för europeiskt samarbete är att stärka det säkerhetspolitiska samarbetet. Det sker genom ökade ambitioner i den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken och det sker genom initiativ för att utveckla våra försvarspolitiska samarbeten. Men grunden – bottenplattan – för europeisk säkerhet är Nato. Nato är avgörande för Europas säkerhet och för den stabilitet kring Östersjön som är en förutsättning för svensk säkerhet.

Nyckeln till denna stabilitet är alliansens ömsesidiga försvarsgaranti. Det vill säga om Estland blir angripet av ryska styrkor så är det inte bara Estland som utsätts för en attack utan hela Nato, och Europeiska unionen. Det samma gäller Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark och Norge. Deras säkerhet är vår trygghet.

Mot den bakgrunden är det inte bara obegripligt utan ansvarslöst att Margot Wallström i den utrikespolitiska debatten sökte underminera trovärdigheten i den säkerhetsgaranti som binder Nato samman och håller Europa tryggt. Genom att ifrågasätta Nato:s ömsesidiga försvarsgaranti ifrågasätter hon inte bara Estlands, Lettlands och Litauens säkerhet, som om de vore i samma situation som Ukraina, utan också hela det säkerhetssystem som den europeiska fredsordningen bygger på.

Genom att hävda att Sverige vore mer utsatt om vi var med i Nato än i dag – med de hot vi möter genom retorik, upprustning, övningar och anflygningar mot strategiska mål – underblåser hon den ryska säkerhetspropagandan.

Idén om att hotet och de ökade spänningarna beror på Nato, att det är de baltiska staternas medlemskap i Nato som skapat spänningar genom provokationen att de vill vara med i en försvarsallians. Att det är Nato-medlemskapet, och inte Rysslands revanschistiska säkerhetspolitik med dess despotiska regim, som gör att grannar till Ryssland blir säkerhetspolitiskt utsatta. Det är deras eget fel. Och det är Natos fel.

Både i Ukraina och i Georgien kan man genom bitter erfarenhet vittna om hur fel detta är. Den säkerhetspolitiska syn som leder Wallström till att ifrågasätta Natos säkerhetsgaranti och att säga att det är medlemskap som skapar utsatthet för ryska hot lägger skulden på dem som vill försvara sig och fritar den som rustar och hotar från ansvar.

Så är också det ryska syftet i den säkerhetspolitiska debatten. Det är medlemskapet i Nato som har förvärrat den säkerhetspolitiska situationen kring Östersjön. Norge och Danmark borde inte vara med. Estlands, Lettlands och Litauens medlemskap är en provokation. Och Sveriges medlemskap vore en provokation som skulle leda till åtgärder.

Den ryska hotfullheten mot sin omvärld är ju tvärtom ett besked om att Ryssland vill kunna dominera på sina villkor och ytterst kunna använda militär förmåga för att driva igenom sin vilja. Det är få, utöver Kremls trognaste företrädare i V, Mp och SD som hävdar att Nato hotar Ryssland. Det finns vare sig militär förmåga eller politisk vilja bland de demokratiska länderna.

Men Wallström ifrågasätter våra grannländers säkerhet och säger att deras medlemskap i Nato gör dem mer utsatta. Det är att nedvärdera den säkerhetspolitik som våra grannländer har valt.

Regeringen bör därför svara på frågan om de anser att våra baltiska och skandinaviska grannstaters medlemskap hotar Ryssland? Om deras säkerhet vilar på en löslig grund och att de vore tryggare utanför Nato? Om Europa i sin helhet skulle vara tryggare ifall Ryssland kunde hota vemhelst de vill?

När Sveriges utrikesminister säger att Nato:s säkerhetsgaranti kan ifrågasättas och att man blir mer utsatt som medlem måste det tolkas som att det är Sveriges uppfattning. Det underminerar förtroendet för våra grannländers säkerhet. Det bidrar till dem som vill underblåsa misstro mot dessa länders medlemskap i Nato.

Är Danmark, Norge, Estland, Lettland och Litauen mer hotade, mer osäkra som medlemmar i Nato? Ifrågasätter Sveriges regering Nato:s säkerhetsgaranti? Det är uppfattningar som bygger på en bild av Rysslands politik som står långt ifrån den verklighet dess grannländer lever i. Underminerar vi deras säkerhet underminerar vi vår egen.