Hoppa till innehåll

Wagenknecht och Trichet

[BILD1]Under förmiddagen röstade vi i det ekonomiska utskottet om den tyska kommunisten Sahra Wagenknechts rapport om skattepolitik och Lissabonagendan. Det blev till slut en rapport som bejakar skattekonkurrens och öppna gränser, vilket ledde till att Wagenknecht röstade emot sin egen rapport. Därefter hade ekonomiska utskottet en hearing med ECB-chefen Jean-Claude Trichet, som noterade en växande produktivitetstillväxt men också att vissa länder inte skötte sina offentliga finanser så som de borde göra.

Han påpekade [BILD2]en sak, apropå, de som nu hävdar att den stabila penningpolitiken står i motsats till nya jobb och det är att eurozonen sedan den etablerades har sett en framväxt av netto 14 miljoner jobb. Det är en jobbtillväxt som självfallet inte beror på euron som sådan men på att den har bidragit till makroekonomisk stabilitet och underlättat för företag och företagare.