Hoppa till innehåll

Voluntära tilläggspensioner och vodka

[BILD1]Sitter nu på gruppmöte efter att ha vunnit stöd för en linje i synen på tilläggspensioner som mindre lägger sig i avtalsförhållanden i de olika medlemsländerna men som tar sikte på att ta bort hinder för rörlighet över gränserna.

Det blev en diskussion som tog rätt lång tid men som också visade att den mer marknadsinriktade inriktningen av vår grupp visade sig vara tre gånger så stor som de som vill använda EU till att reglera sociala förhållanden i de olika medlemsländerna. Det blev en bra grund för fortsatta diskussioner inom detta område.

Därefter utbröt den stora diskussionen om alkoholhaltiga drycker vilket framförallt handlar om Vodka och vad som ska kallas vodka. I ett Europa där märken som armagnac, cognac, whisky, champagne, och vodka, också är bärare av kulturella identiteter, blir sådana diskussioner lätt intensiva på ett sätt som får debatten om Lissabonagendan att förblekna.