Hoppa till innehåll

Vitmaktmusiken och Sveriges Radio

[BILD1]Uppenbarligen har Sveriges Radios ledning dåligt samvete för att man valt att sända vitmaktmusik på Trettondagsafton. Nu försöker man göra frågan till en fråga om de har rätt att sända vad de vill. I Världen i dag svarar Kerstin Brunnberg med att SR ”har ett uppdrag att vårda yttrandefriheten. Tänk om vi skulle låta bli att sända Richard Wagners musik bara för att han var Hitlers favoritförfattare. Mord, hämnd och hat förekommer ju ofta i exempelvis operatexter. Men vi måste kunna sända också detta.”

Och i ett skrivet svar hävdar hon tillsammans med en medarbetare bland annat: ”Ska inte heller filmer som The Shining, Rosemary`s baby eller Excorsisten få visas eller ses?” Och hon fortsätter:

Sveriges Radios rätt att sända konserten har ifrågasatts på grund av Slayers texter. Dessa uppfattas som morbida och makabra och bandets följs av påståenden om att de är nazistsympatisörer och utövare av sk vit maktmusik. Enligt Sveriges Radios efterforskningar är påståendena felaktiga. Bandet har dessutom själva tagit avstånd från sådana rörelser. Slayer skildrar ondska, de propagerar inte för den. Det är stor skillnad. Sveriges Radio sänder musik av Wagner även om han var Hitlers favoritkompositör. Men bandet Slayer behöver inga försvarsadvokater. Däremot kan yttrandefriheten behöva en försvarsadvokat.”

[BILD2]För det första har i alla fall inte jag ifrågasatt Sveriges Radios rätt att sända vitmaktmusik, jag har bara undrat varför man gör det. För det andra undrade jag milt varför man, om man nu anser det vara en viktig uppgift i demokratins och mångfaldens namn att sända nynazistisk musik med satanistisk anknytning varför man valde att sända den på en av de största julhelgerna. För det tredje är Sveriges Radios val av musik, propaganda och politiska ställningstaganden lika värda att diskutera som mina eller för den delen Världen i Dag. Att ifrågasätta Sveriges Radios omdöme är inte att ifrågasätta yttrandefriheten. Yttrandefriheten innebär ju inte rätten att få stå oemotsagd, den innebär just rätten att säga emot.

För det fjärde undrar jag, om det nu är så att skälet till att man sände vitmaktmusik på trettondagsafton var att hävda yttrandefriheten varför man begränsar sig till vitmaktmusik. För det femte frågar jag mig om det är så att vitmaktmusik och en grupp som blivit symbol för nynazistiska grupperingar ska sändas utan kommentarer och yttranden från andras vars yttrandefrihet också borde värnas. Varför låter till exempel inte Sveriges Radio judiska församlingens ordförande kommentera synen på det ”korståg” med nazisymboler som präglar Slayer. För det sjätte undrar jag vad Sveriges Radios ledning säger till de skolor som arrangerar resor till koncentrationsläger för att se nazismens verklighet samtidigt som man sänder musik som syftar till att försköna och heroisera. För det sjunde förstår jag inte vad detta har med Wagner eller filmer som Rosemarys Baby och Excorsisten att göra. Om Wagner hade skrivit texter om att utrota människor av en viss ras hade jag kunnat förstå det men han har inget med nazismen och den moderna vitmaktrörelsen att göra. Att Hitler tyckte om hans musik har inte större betydelse än att Göring tyckte om småfåglar. [BILD3]Och filmerna handlar om kampen mot ondskan, inte om att hylla den. För det åttonde undrar jag om Sveriges Radio studerat gruppens hemsidor? För det nionde får SR självfallet sända det som dess ledning tycker är riktigt, men då kan ju också frågan ställas hur ledningen tycker att sändningen av vitmaktmusik låter sig förenas med det uppdrag som man själv anser ger Sveriges Radio en särställning, nämligen att hävda mänskliga fri- och rättigheter och demokratiska värden. För det tionde undrar jag om de har sett de symboler som präglar gruppens hemsida. Eller på hemsidor som www.slayerized.com eller www.slaytanic.com . Den som hävdar att gruppen framförallt vill avslöja ondskan på vår jord och inte alls har någon anknytning till satanism eller nazistiska symboler får det svårt efter det. Även om de liksom gruppen själva rakt av kan dementera varje beröring med nynazism.

För den som vill kan ni nedan, i ett tidigare blogginlägg, hitta en länk till BBC som har en annan bedömning om gruppens roll för vitmaktutövare och nynazister.

[BILD4]Men som sagt, för min del gäller yttrandefriheten både Slayer och Sveriges Radio, även om Sveriges Radio i sitt tillstånd från staten har vissa uppgifter som ger företaget en särställning och ett särskilt ansvar. Jag undrade bara varför man såg det som en viktig publicistisk uppgift att legitimera en grupp som ses som kultgrupp för nynazister och vitmaktrörelsen. Nu har jag fått svaret. Det var för att hävda demokratin och yttrandefriheten.

Något säger det om synen på hur demokrati och yttrandefrihet ska hävdas är inom Sveriges Radio. Och den frågan är i grunden mer angelägen än diskussionen om Slayer som för min del får spela var de vill.

Och deras musik hörs ju ändå runt om på små gårdar där unga nynazister samlas för att uttrycka sitt hat mot judar, demokrati och alla andra de hatar. Desto viktigare att de bemöts och tvingas fram i ljuset.

De ska bemötas och de ska avslöjas som de extremister de är. Sveriges Radios dåliga samvete för att man vidaresänder en grupp som denna vare sig får eller kommer att hindra oss som vill det.