Hoppa till innehåll

Vinterdag i Stockholm

I dag höjde riksbanken styrräntan med 0,25. Det har statsministern argumenterat emot eftersom han vill att den ekonomiska politiken ska bedrivas av riksbanken i stället för av regeringen.

Det är på samma gång också ett uttryck för hur valhänt socialdemokratin står inför den ekonomiska politikens utmaningar. Den svenska ekonomin har nu en god tillväxt på grund av låga räntor och globaliseringens krafter. Den internationella ekonomin går bra och skapar ett betydande exportsug. För en ekonomi som den svenska med en mycket stor andel internationella företag blir detta mycket gynnsamt.

Länder som Kina och Indien bidrar till att hålla världsmarknaden under betydande tryck, samtidigt som vi i våra nya grannländer ser andra dynamiska ekonomier växa fram. Långsiktigt kan vi inte värna vår konkurrenskraft genom att hopppas på låga räntor och världsekonomin.

De stora internationella företagen har vi som ett arv från en tid då nya företag skapades och Sverige hade bättre villkor för företagande än andra länder. De låga räntorna går över och andra länder kommer att gå förbi oss. Det ställer andra krav än att betrakta konjunkturen.