Hoppa till innehåll

Vinstförbud skulle utradera stora delar av välfärden

  • av

GP Debatt publicerad den 1 september 2022

Sverige har idag en regering som vill stänga stora delar av svensk välfärd. Om en framtida regering, som eventuellt formas med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, gör verklighet av det som sägs i valrörelsen kommer i praktiken närmare 900 skolor att förbjudas, men även en fjärdedel av landets äldreboenden och en stor del av alla förskolor. Detta i en tid med viktiga och riktiga problem såsom lågkonjunktur, rekordhög svensk arbetslöshet, segregation, klimatkris och energikris.

Relativt okänt är att detta också kommer att inkludera en stor del av landets mycket populära förskolor. Likaså är en fjärdedel av landets äldreomsorg och äldreboenden, samt stora delar av sjukvården hotade. Allt detta på grund av vänstersidans ideologiska motstånd mot vinster i privata företag, trots att dessa företag ofta är mycket uppskattade. Därmed bortses från goda resultat i den dagliga verksamheten i välskötta skolor, effektiva och serviceinriktade vårdcentraler, nytänkande äldreboenden och väl fungerande äldreomsorg i hemmen.

Aldrig tidigare har en regering som den nuvarande i ett demokratiskt land gått till val på att lägga ner stora delar av den välfärd som människor har valt för att de känner trygghet i den, känner att de blir sedda och uppskattar den utbildning, vård och omsorg som de får del av.

Efter valet är risken stor att ideologiska paroller blir till verklighet med stängda skolor och nya växande köer i vård och omsorg. Då drabbas både kvaliteten och den enskilde.

I samband med årets Almedalsvecka erkände statsministern att det fanns problem med att avveckla den privat drivna välfärden, och tvingades medge att man måste titta på vilka konsekvenserna skulle bli med ”särskilda övergångsregler” efter förbud av verksamheterna. Senare har hon i sitt sommartal förklarat – i strid med alla den liberala demokratins värden och rättsstatens krav – att privata företagares rätt till sina bolag mest är ett ”uttryck för giriga kapitalisters trångsynthet” som man kan bortse ifrån när man förbjuder eller tar över dem.

Nu, två veckor före valet, är det därför hög tid för regeringen att ge besked. Vare sig journalister eller de övriga politiska partierna har avkrävt riktiga svar av regeringen. S-regeringen måste nu klargöra för Sveriges föräldrar och elever, liksom alla äldre i beroende av omsorg och äldreboenden och alla patienter, hur det ska gå till att skära bort en stor del av svensk välfärd och den valfrihet som har blivit en bärande del av den svenska välfärdsmodellen. Välfärdsförbuden kommer nämligen att drabba alla, både de som har valt friskolor eller privata vårdcentraler, men också alla de som i dag litar till de offentliga verksamheterna.

Köerna och kraven på de kvarvarande skolorna kommer bli större, kvaliteten sämre och graden av valfrihet kommer att rullas tillbaka till hur det var före 1990-talet. Bristen på egenmakt och långa offentliga köer präglade då människors uppfattning av välfärdstjänsterna.

Så nu är tiden inne för besked. Hur kommer de rödgröna partierna med Socialdemokraterna i spetsen att hantera alla de 400 000 elever som förlorar sin skola? Hur ska de som i dag bor på privata äldreboenden – en femtedel av alla äldreboenden – i praktiken ställa om när de ska tvingas tillbaka till det offentligas äldreboenden? Hur ska kommuner orka ta på sig äldreomsorg för ytterligare en femtedel av alla äldre som idag får sin egenvalda omsorg i hemmet av privata bolag?

Den utredning som S-regeringen nu tillsatt ska se över om de egna kraven är förenliga med grundlagar, internationell rätt och rättsstatens principer, vilket visar vilka värden man hotar. Redan publicerade bedömningar gör gällande att det politiska övertagandet av de friskolor som är etablerade i landet genererar kostnader för skattebetalarna om mer än 20 miljarder kronor.

Ännu har ingen räknat fullt ut på vad motsvarande summor är för sjukvård och äldreboenden. Helt klart är att en socialisering av den omfattning som S-regeringen nu talar om har aldrig tidigare skett i en liberal demokrati eller marknadsekonomi. Magdalena Andersson måste nu lämna den anti-kapitalistiska retoriken och förklara för väljarna hur deras verklighet ska hanteras när de ideologiska slagorden blir till vardagsverklighet för miljontals människor i Sverige.

Gunnar Hökmark, tidigare riksdagsledamot och Europaparlamentariker (M), ordförande Valfrihetskommissionen

Maria Rankka, styrelseledamot Silver Life och entreprenör

Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan och rådgivare, tidigare statssekreterare (S)

Mikaela Valtersson, chef externa relationer Kunskapsskolan

Klas Tikkanen, operativ chef Nordic Capital

Samtliga ledamöter i Valfrihetskommissionen