Hoppa till innehåll

Vinster för Gunnar Hökmark i votering om förslag mot skatteflykt

I veckan antog Europaparlamentets ekonomiutskott förslaget om att multinationella företag ska redovisa hur mycket skatt de betalar, hur många anställda de har, vilken vinst de gör och en rad andra uppgifter i de länder där de är verksamma. Förslaget kallas land för land-rapportering och är en del i de rekommendationer som OECDs medlemmar har kommit överens om för att bekämpa skatteflykt.

Gunnar Hökmark lyckades få utskottets stöd för ett antal av sina ändringsförslag. Därmed har Europaparlamentets ekonomiutskott nu uttalat vikten av att skatteregler utformas så att de inte påverkar tillväxt och investeringar negativt, att reglerna inte leder till att öka den administrativa bördan för företag samt att reglerna inte leder till dubbelbeskattning av företag. Omröstningen i utskottet var jämn och några av Gunnar Hökmarks ändringsförslag fick röstresultatet 27-27. Förslagen handlade bland annat om att EU inte kan gå längre än resten av OECD när regler mot skatteflykt utformas.

Med veckans omröstning fick Gunnar Hökmark stöd för att skattefrågan både måste handla om vikten av internationellt samarbete mot skatteflykt och om att regelsystemen inte får underminera Europas konkurrenskraft. Vad som nu är viktigt är att EU inte går längre än övriga OECD i regler och lagstiftning därför olika regelsystem leder till nya gråzoner för skatteflykt. Det skulle underminera det arbete som gjorts inom OECD och leda till nya kryphål och dubbla standarder. Kommissionen har bland annat föreslagit att land för land-rapporteringen inte bara ska vara en fråga mellan länders skattemyndigheter utan offentliggöras.

Det är inget förslag som finns i OECDs rekommendationer och det kommer inte bli lagstiftning i USA och i flertalet asiatiska länder. Internationellt samarbete krävs mot skatteflykt och det innebär så enhetliga system för kontroll som möjligt. Det är centralt att länders skattemyndigheter kan dela information med varandra utan att det drabbar företags kommersiella verksamheter och deras konkurrenskraft. Varje regelsystem som går utöver det gemensamma kommer att motverka sitt syfte. Det är genom internationellt samarbete som skatteflykt kan bekämpas.