Hoppa till innehåll

Vinst för den fria rörligheten

Istället föreslår parlamentet att kommissionen ska fortsätta den analys man redan har påbörjat om hur den inre marknaden påverkar arbetsrätt och kollektivavtal för att se om det finns några behov av ny lagstiftning. Andersson förlorade och vi som slår vakt om den fria rörligheten vann. Det säger moderaternas Gunnar Hökmark efter Europaparlamentets omröstning på onsdagen om utstationeringsdirektivet.

– Utstationeringsdirektivet har gett mer än en miljon människor möjlighet att arbeta i andra länder. Det har gett rörlighet över gränserna och människor nya möjligheter. Att vilja förändra detta för att det svenska byggnadsarbetarförbundet inte ansågs ha rätt att driva ut löntagare från Lettland bara för att de hade lettiskt och inte svenskt kollektivavtal vore att skada rörligheten och att i praktiken bygga nya murar. Det är bra att Anderssons krav nu hamnat i parlamentets arkiv, sa Gunnar Hökmark.

En majoritet av Europaparlamentetsledamöter röstade för följande ändringsförslag på paragraf 28 vilken behandlar huruvida en begäran om översyn av utstationeringsdirektivet ska göras eller ej:

”28. Europaparlamentet anser att denna översyn inte bör utesluta en partiell översyn av utstationeringsdirektivet. En eventuell översyn av det direktivet bör göras efter en grundlig analys på nationell nivå av de verkliga utmaningarna när det gäller olika kollektivavtalsmodeller. Översynen, om en sådan anses lämplig, bör särskilt ta upp frågor som tillämpliga arbetsvillkor, lönenivåer, principen om lika behandling av arbetstagare i samband med den fria rörligheten för tjänster, respekt för olika arbetsmarknadsmodeller och utstationeringens varaktighet.”