Hoppa till innehåll

Vinnare och förlorare i Malmö

En dag som för min del handlar om förberedelser inför veckans beslut om krispolitiken och den europeiska småföretagarstadgan. Den senare är ett uttryck för den politiska viljan att nu göra den inre marknaden lika tillgänglig för småföretagare som för de stora företagen. Den förra parlamentets utgångspunkter för de ramar som ska gälla för den europeiska krispolitiken, där jag lyckats uppnå mycket klara besked till kommissionen om att det är konkurrenslagstiftningen som ska gälla, inte minst i kristider då många vill göra undantag som bara kan leda till protektionism och stöd till egna landets företag på andras bekostnad.

Tennismatchen i Malmö är strax över, vem som vann är oklart. Klart är dock att förmågan att i Sverige mildra och motverka det hat som ligger till grund för Mellersta Östernkonflikten har förlorat. Läs min artikel i Newsmill om detta.